Sök

Hit skickar du ansökan om vapentillstånd, kompletteringar eller frågor

Ska du skicka in en vapenblankett, komplettering eller allmän vapenfråga? Här hittar du rätt adress för ditt ärende.

Använd gärna våra e-tjänster

Ansök gärna via våra e-tjänster. Har du inte möjlighet till det eller om du söker ett tillstånd som det inte finns någon e-tjänst för, går det bra att använda blanketter. Samtliga blanketter hittar du i vårt blankettarkiv.

Våra vanligaste vapenblanketter

Skicka helst in din blankett med e-post. Har du inte möjlighet att använda e-post kan du även skicka den med vanlig post.

Följande blanketter ska skickas via e-post till:

vapentillstand@polisen.se

Blanketter som skickas till vapentillstand@polisen.se

550.2 - märkning av vapen

551.1 - inneha skjutvapen

551.2 - inneha ammunition

551.3 - dubblettlicens

551.5 - inköpstillstånd

551.6 - tillstånd att inneha ljuddämpare

551.7 - tillstånd att inneha vapenmagasin

551.24 - medlemskap i skytteförening, föreningsintyg

551.26 - låna skjutvapen

552.10 - godkännande av föreståndare för vapenhandel

552.11 - tillstånd till handel med skjutvapen

552.12 - godkännande av vapenhandlares företrädare vid provskjutning

552.13 - ta emot skjutvapen för reparation och översyn

552.14 - godkännande av ersättare för föreståndare

552.15 - tillstånd att förmedla skjutvapen eller ammunition

552.16 - vapenhandlares anmälan

552.17 - godkännande av föreståndare för förmedlare av skjutvapen eller ammunition

552.18 - godkännande av ersättare för föreståndare för förmedlare av skjutvapen eller ammunition

553.3 - överföring av vapen/ammunition till Sverige

553.5 - utförsel av vapen från Sverige, ansökan

553.6 - överföring av vapen till EU-land - Vapenhandlare

553.7 - vapenhandlares deklaration - vapen från Sverige

556.1 - förvara skjutvapen/ammunition hos annan

556.3 - uppgift om sammanslutnings vapenförvaring

558.2 - begäran om återkallelse av tillstånd för innehav av ljuddämpare

Eller till postadressen:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Observera att e-postadressen inte gäller för frågor. Har du en fråga? Då ska du kontakta din polisregion.

Tillfällig införsel och transitering av vapen

Följande blanketter ska skickas via e-post till:

weapon-arlanda.stockholm@polisen.se

Blanketter som ska skickas till weapon-arlanda.stockholm@polisen.se

553.10 - tillfällig införsel av vapen till Sverige

553.12 - tillfällig införsel av vapen till Sverige (engelskspråkig)

553.13 - inbjudan till jakt

553.15 - inbjudan till tävling

553.17 - transitering av vapen genom Sverige

553.18 - transitering av vapen genom Sverige (engelskspråkig)

Kompletteringar

Kompletteringar i pågående ärenden ska skickas via e-post till:

vapentillstand@polisen.se 

Eller till postadressen:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Kom ihåg att ange diarienummer i din komplettering! Det gäller både via e-post och post.

Övriga blanketter och frågor

Vissa ansökningar ska skickas till din polisregion. 

Blanketter som ska skickas till din polisregion

  • 553.1 - skjutvapenpass (EU)
  • 553.2 - vapenbilaga till skjutvapenpass (EU)

Allmänna frågor om vapen eller om ditt pågående ärende ska också skickas till din polisregion.

Polisen Gotland, Stockholms län

Polisregion Stockholm

E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Rättsavdelningen
Förvaltningsrätt 1/vapen
106 75 Stockholm

Polisen Jönköping, Södermanland, Östergötland

Polisregion Öst

E-post: registrator.ost@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Öst
Box 345
581 03 Linköping

Polisen Dalarna, Värmland, Örebro län

Polisregion Bergslagen

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen
Box 1804
701 18 Örebro

Polisen Gävleborg, Uppsala län, Västmanland

Polisregion Mitt

E-post: ansokan.region-mitt@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Mitt
751 81 Uppsala

Polisen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

Polisregion Nord

E-post: registrator.nord@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Nord
901 71 Umeå

Polisen Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne

Polisregion Syd

E-post: registrator.syd@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Syd
205 90 Malmö

Polisen Halland, Västra Götaland

Polisregion Väst

E-post: registrator.vast@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Väst
405 90 Göteborg