Sök
Stäng Meny

Märkning av vapen

Den som tillverkar vapen och/eller vapendelar ska märka föremålet med en unik märkning.

Begreppet tillverkning betyder i det här sammanhanget även ändring eller ombyggnad av ett vapen som medför att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen. Det kan exempelvis handla om åtgärder som medför att skjutvapnet ändras på så sätt att det får en annan kaliber än vad som anges i tillståndsbeviset eller att det görs varaktigt obrukbart.

Kravet på märkning omfattar även tillverkning av obrukbara vapen.

Märkningen ska omfatta:

  • tillverkarens namn,
  • landet eller platsen för tillverkningen
  • serienummer och tillverkningsår.

Om det är möjligt ska märkningen även omfatta uppgift om modell.

Vid införsel till Sverige

Den som (annat än tillfälligt) för in vapen och/eller vapendelar till Sverige från en stat utanför EU ska se till att föremålet märks på samma sätt som vid tillverkning. Detta ska ske senast inom en månad efter införseln. Denna märkning ska även visa att föremålet förts in till Sverige samt året för införseln.

Undantag för föremål av särskilt stort historiskt värde

För vapen och vapendelar av särskilt stort historiskt värde finns det möjlighet att medges undantag från kravet på märkning om det finns särskilda skäl. Polismyndigheten prövar frågan om undantag. Ansökningsavgiften är 870 kr. Ansök senast en månad efter införseln genom att fylla i någon av nedanstående blanketter.

Ansökan om undantag från märkning av historiskt värdefulla vapen/vapendelar (för utskrift) (pdf, 3 MB) 

Ansökan om undantag från märkning av historiskt värdefulla vapen/vapendelar (för utskrift) (pdf, 110 kB)

Hit skickar du blanketten