Sök
Stäng Meny

Märka vapen vid tillverkning

Om du tillverkar vapen eller vapendelar ska du ge föremålet en unik märkning.

Begreppet tillverkning betyder i det här sammanhanget även ändring eller ombyggnad av ett vapen som medför att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen. Det kan exempelvis handla om åtgärder som medför att vapnet ändras på så sätt att det får en annan kaliber än vad som anges i tillståndsbeviset eller att det görs varaktigt obrukbart.

Kravet på märkning omfattar även tillverkning av obrukbara vapen om vapnet i brukbart skick skulle vara avsett att skjuta ut hagel, kulor eller andra projektiler med hjälp av ett antändbart drivämne.

Märkningen ska omfatta

  • tillverkarens namn,
  • landet eller platsen för tillverkningen och
  • serienummer och tillverkningsår.

Om det är möjligt ska märkningen även omfatta uppgift om modell.

Märkningen ska placeras på skjutvapnets

  1. slutstycke eller trumma,
  2. eldrör eller pipa, och
  3. stomme, låda och mantel.

Kravet på märkning gäller dock inte om en vapendel är för liten för att kunna märkas. Vapendelen ska då märkas med åtminstone ett serienummer eller liknande.

Vid införsel till Sverige

Om du för in vapen eller vapendelar till Sverige (annat än tillfälligt) från en stat utanför EU ska du se till att föremålet märks på samma sätt som vid tillverkning. Märkningen ska även visa att föremålet förts in till Sverige samt året för införseln.

Detta ska ske senast inom en månad efter att du fört in vapnet eller vapendelarna i Sverige,

Undantag för föremål av särskilt stort historiskt värde

Har du ett vapen eller en vapendel av särskilt stort historiskt värde kan det finnas möjlighet att medges undantag från kravet på märkning. Detta kan ges om det finns särskilda skäl. Ansökningsavgiften är 870 kr.

Kommer ansökan in inom en månad efter införseln gäller inte skyldigheten att märka föremålet innan polisen har fattat beslut i ärendet.

Om du har ett vapen eller en vapendel av särskilt stort historiskt värde kan det finnas möjlighet att medges undantag från kravet på märkning. Detta kan ges om det finns särskilda skäl. Ansökningsavgiften är 870 kr.

Blanketter för ansökan

Ansökan om undantag från märkning av historiskt värdefulla vapen/vapendelar (för utskrift) (pdf, 3 MB) 

Ansökan om undantag från märkning av historiskt värdefulla vapen/vapendelar (för utskrift) (pdf, 110 kB)

Hit skickar du ansökan

Skicka blanketten med e-post till:

vapentillstand@polisen.se

Eller till postadress:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Observera att e-postadressen inte gäller för frågor. Har du en fråga? Då ska du kontakta din polisregion.

Kontaktuppgifter för vapenärenden i din polisregion.