Sök

Handel med skjutvapen

Ansök om tillstånd för vapenhandel

Tillstånd för vapenhandel kan ges till en fysisk eller en juridisk person. Du kan behöva ansöka om flera tillstånd.

Krav för vapenhandel

Sök tillstånd för vapenhandel

Närbild av avtryckare på skjutvapen.

Digital vapenbok

Den manuella vapenboken ersätts med en e-tjänst i form av en digital vapenbok.

Digital vapenbok

FAQ om digitala vapenboken

Vanliga frågor och svar för dig som vapenhandlare.

FAQ om digitala vapenboken