Sök
Stäng Meny

Handel med skjutvapen

För att få driva handel med skjutvapen måste du ha tillstånd från polisen.

Ansök om tillstånd för vapenhandel

Tillstånd för vapenhandel kan ges till en fysisk eller en juridisk person. Du kan behöva ansöka om flera tillstånd.

Krav för vapenhandel

Sök tillstånd för vapenhandel

Hand som håller i mobiltelefon , visar polisen.se.

Digital vapenbok

Den manuella vapenboken kommer att ersättas med en e-tjänst i form av en digital vapenbok.

Digital vapenbok

FAQ om digitala vapenboken

Vanliga frågor och svar för dig som vapenhandlare.

FAQ om digitala vapenboken