Sök
Stäng Meny

Handel med skjutvapen

Ansök om tillstånd för att handla med skjutvapen.

För att få driva handel med skjutvapen måste du ha tillstånd från polisen. Gör din ansökan enligt instruktionerna på den här sidan. Utifrån din ansökan bedömer polisen om du har tillräckliga kunskaper och dokumenterad erfarenhet för att få tillstånd, samt om verksamheten kommer att kunna bedrivas seriöst och yrkesmässigt.

Du kan behöva ansöka om flera olika tillstånd för din verksamhet. Tillstånd behövs för:

  • Handel med skjutvapen
  • Godkännande av föreståndare för vapenhandel
  • Godkännande av ersättare för föreståndare
  • Godkännande av vapenhandlares företrädare vid provskjutning
  • Överföring av vapen till EU-land - Vapenhandlare

Det kan även vara bra att känna till:

  • Vapenhandlares anmälan
  • Vapenhandlares deklaration - vapen från Sverige 

Du hittar alla blanketter längre ned på denna sida.

Vad gäller för handel med ljuddämpare?

Det krävs inget särskilt tillstånd för att handla med ljuddämpare men det krävs tillstånd eller rätt till själva innehavet. Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ger rätt att inneha ljuddämpare. De ska inte antecknas i inköps- eller försäljningsförteckningen.

Vad gäller för handel med vapenmagasin?

Det krävs inget särskilt tillstånd för att handla med tillståndspliktiga vapenmagasin men det krävs tillstånd eller rätt till själva innehavet. Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ger rätt att inneha tillståndspliktiga vapenmagasin. De ska inte antecknas i inköps- eller försäljningsförteckningen.

Vad gäller för handel med ammunition?

För att få använda, förvara, handla med och överföra explosiva varor (t.ex. ammunition) inom Sverige måste du ha tillstånd från kommunen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Blanketter

Ansök om tillstånd för handel med skjutvapen

Följ stegen nedan för att göra din ansökan. Alla blanketter finns samlade längre ner på sidan.

1) Fyll i blanketten.
Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Se till att blanketten är komplett ifylld. Om uppgifter saknas måste en handläggare kontakta dig. Det innebär att din ansökan tar längre tid.

2) Kontrollera vilka bilagor som behövs.
Kom ihåg att skicka med de bilagor som krävs. I blanketten framgår vilka bilagor du måste skicka med.

3) Skicka in underlagen.
Skicka gärna in blankett och bilagor via e-post. Om du måste signera blanketten kan du skriva ut, signera, skanna in och skicka digitalt.

E-post: vapentillstand@polisen.se

E-postadressen gäller enbart ansökan med bilagor. Om du vill komplettera din ansökan i efterhand eller ställa frågor, kontakta istället registratorn i din region.

Kontakta registrator

Du kan också skicka din ansökan och bilagor med post till:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt (Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

4) Betala in avgiften enligt betalningsavi.
När polisen tagit emot din ansökan skickas en avi med avgiften ut per post. Du kan inte betala förrän du har fått din avi. Använd betalningsavin och betala så snart som möjligt. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när du betalat in avgiften.

Handläggningstid, avgift och kontakt – vapentillstånd

5) Beslut fattas.
Polisen skickar beslutet till din firmaadress. Har du fått ansökan beviljad skickas ditt tillståndsbevis med posten.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) och ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Dina uppgifter sparas i maximalt 20 år.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter enligt vad som framgår av vapenlagen. Det innebär bl.a. att uppgifterna kan komma att lämnas ut till Interpol eller Europol, till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får dessutom medges direktåtkomst till vapenregister.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Godkännande av föreståndare för vapenhandel

PM 552.10 - Godkännande av föreståndare för vapenhandel, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 552.10 - Godkännande av föreståndare för vapenhandel, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 113 kB)

Tillstånd för handel med skjutvapen

PM 552.11 - Tillstånd till handel med skjutvapen, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 552.11 - Tillstånd till handel med skjutvapen, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 101 kB)

Godkännande av vapenhandlares företrädare vid provskjutning

PM 552.12 - Godkännande av vapenhandlares företrädare vid provskjutning, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 552.12 - Godkännande av vapenhandlares företrädare vid provskjutning, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 97 kB)

Godkännande av ersättare

PM 552.14 - Godkännande av ersättare för föreståndare, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 552.14 - Godkännande av ersättare för föreståndare, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 109 kB)

Vapen från Sverige - Vapenhandlares deklaration

PM 553.7 - Vapenhandlares deklaration - vapen från Sverige, (Fyll i digitalt)  (pdf, 1 MB)

PM 553.7 - Vapenhandlares deklaration - vapen från Sverige, (Skriv ut och fyll i för hand)  (pdf, 120 kB)

Vapenhandlares anmälan

PM 552.16 - Vapenhandlares anmälan, (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 552.16 - Vapenhandlares anmälan, (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 87 kB)

Överföring av skjutvapen från Sverige till vapenhandlare i annat medlemsland

PM 553.6 - Överföring av vapen till EU-land - Vapenhandlare, (Fyll i digitalt) (pdf, 620 kB)

PM 553.6 - Överföring av vapen till EU-land - Vapenhandlare, (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 126 kB)