Sök

Sök tillstånd för vapenhandel

Tillstånd för vapenhandel kan ges till en fysisk person eller till en juridisk person. Du kan behöva ansöka om flera olika tillstånd för din verksamhet.

Sök tillstånd för vapenhandel – steg för steg

 1. Fyll i blanketten

  Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Se till att blanketten är komplett ifylld. Om uppgifter saknas måste en handläggare kontakta dig. Det innebär att din ansökan tar längre tid.

  Vill lämna mer information än vad som får plats i blanketten? Lägg till  informationen som bilagor och hänvisa till bilagorna i blanketten.

 2. Skicka in ansökan och eventuella bilagor

  Du kan skicka in ansökan via e-post, som brev eller genom att lämna in ansökan på närmaste polisstation. Om du mejlar in din ansökan blir handläggningstiden kortare.

  E-post: vapentillstand@polisen.se.

  E-postadressen gäller endast för ansökningar och kompletterande material. 

  Postadress:
  Polismyndigheten
  Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt (Ange enbart din region)
  981 83 Kiruna

  Hitta närmaste polisstation: Adresser och öppettider för polisstationer

 3. Betala avgiften enligt betalningsavi

  När polisen har tagit emot din ansökan skickas en avi för ansökningsavgiften till dig med posten. Du kan inte betala avgiften förrän du har fått din avi. Betala avgiften så snart som möjligt. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när du har betalat avgiften.

 4. Du får beslut

  Polisen handlägger din ansökan. Om alla krav är uppfyllda godkänner polisen ansökan och tillståndsbeviset skickas till dig med post.

Krav för vapenhandel

Blanketter

Godkännande av föreståndare för vapenhandel

Tillstånd för handel med skjutvapen

Godkännande av vapenhandlares företrädare vid provskjutning

Godkännande av ersättare

Vapen från Sverige - vapenhandlares deklaration

Vapenhandlares anmälan

Överföring av skjutvapen från Sverige till vapenhandlare i annat EU-land

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) och ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Dina uppgifter sparas i maximalt 20 år.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter enligt vad som framgår av vapenlagen. Det innebär bl.a. att uppgifterna kan komma att lämnas ut till Interpol eller Europol, till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får dessutom medges direktåtkomst till vapenregister.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter