Sök
Stäng Meny

Yrkesmässig reparation och översyn av vapen

Ansök om tillstånd för att kunna bedriva yrkesmässig reparation och översyn av vapen.

För att få reparera och göra översyn av vapen måste du ha tillstånd från polisen.  Gör din ansökan enligt instruktionerna på den här sidan. Utifrån din ansökan bedömer polisen om du har tillräckliga kunskaper och dokumenterad erfarenhet för att få tillstånd, samt om verksamheten kommer att kunna bedrivas seriöst och yrkesmässigt.

Följ stegen nedan för att göra din ansökan.

1) Fyll i blanketten

Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Se till att blanketten är komplett ifylld. Om uppgifter saknas måste en handläggare kontakta dig. Det innebär att din ansökan tar längre tid.

PM 552.13 - Ta emot skjutvapen för reparation och översyn, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 552.13 - Ta emot skjutvapen för reparation och översyn, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 140 kB)

2) Kontrollera vilka bilagor som behövs

Kom ihåg att skicka med de bilagor som krävs. I blanketten framgår vilka bilagor du måste skicka med.

3) Skicka in underlagen

Skicka gärna in blankett och bilagor via e-post. Om du måste signera blanketten kan du skriva ut, signera, skanna in och skicka digitalt.

E-post: vapentillstand@polisen.se

E-postadressen gäller enbart ansökan med bilagor. Om du vill komplettera  din ansökan i efterhand eller ställa frågor, kontakta istället registratorn i din region.

Kontakta registrator

Du kan också skicka din ansökan och bilagor med post till:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt (Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

4) Betala in avgiften enligt betalningsavi

När polisen tagit emot din ansökan skickas en avi med avgiften ut per post. Du kan inte betala förrän du har fått din avi. Använd betalningsavin och betala så snart som möjligt. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när du betalat in avgiften.

Handläggningstid, avgift och kontakt – vapentillstånd

5) Beslut fattas

Polisen skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Har du fått ansökan beviljad skickas ditt tillståndsbevis med posten.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) och ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Dina uppgifter sparas i maximalt 20 år.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter enligt vad som framgår av vapenlagen. Det innebär bl.a. att uppgifterna kan komma att lämnas ut till Interpol eller Europol, till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får dessutom medges direktåtkomst till vapenregister.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter