Sök
Stäng Meny

Vapen i dödsbo

När en person som innehar vapen har avlidit måste den som har vård om boet lämna uppgifter om vapeninnehavet till polisen. Det finns även tidsfrister som dödsboet behöver ha koll på.

När en person som har tillstånd att inneha vapen har avlidit får polisen information om det. Ett informationsbrev skickas då ut till den avlidnes folkbokföringsadress tillsammans med en blankett som kan användas för att lämna uppgifter om vapeninnehavet till polisen.

Dödsboet ska lämna uppgifter om:

  • fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen (även pluggade vapen) som finns i dödsboet
  • art och mängd av tillhörande ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin
  • vem som har hand om vapnen för boets räkning och om hur det förvaras.

Viktiga tidsfrister

Senast inom tre månader efter dödsfallet ska du:

Fyll i blanketten och skicka tillbaka den till polisen så snart som möjligt, men senast inom tre månader från dödsfallet.

Om uppgifterna inte lämnas i tid kan du få böter.

Senast inom ett år efter dödsfallet:

Dödsboet har möjlighet att överlåta vapnen, t.ex. sälja eller ge bort dem till en privatperson eller en vapenhandlare, alternativt lämna vapnen till polisen för skrotning.

Om någon vill överta ett vapen som innehas av dödsboet måste en ansökan om tillstånd att inneha det aktuella vapnet ha lämnats till polisen inom ett år från dödsfallet.

Om du vill överlåta vapnet till en vapenhandlare krävs ingen ansökan men vapnet måste överlämnas till vapenhandlaren inom samma tid.

Om du vill att vapnen ska skrotas kan dessa lämnas in hos polisen.

Inlämning och skrotning av vapen

Kom ihåg att skicka in eller lämna över originallicensen oavsett vilket alternativ du väljer.

Om dödsboet fortfarande innehar vapen efter ett år från dödsfallet kommer vapnen att lösas in.

Om information från polisens inte har nått dödsboet

Det förekommer att polisens informationsbrev inte når dödsboet. Kontakta i så fall polisen.

E-postadress och postadress till våra vapenhandläggare