Sök
Stäng Meny

Dödsbo

När en person som innehar skjutvapen har avlidit måste en anmälan skickas in till polisen och vapnen tas om hand.

Skjutvapen i dödsbo

När en person som äger skjutvapen har avlidit får polisen automatiskt information om det. En blankett tillsammans med ett informationsbrev skickas till den avlidnes folkbokföringsadress. Om du vill behålla vapnen måste du dessutom ansöka om tillstånd hos polisen och bifoga den avlidnes originallicens.

Senast inom tre månader behöver du:

Skicka tillbaka blanketten med uppgifter till polisen så snart som möljligt, men senast inom tre månader från dödsfallet.

Senast inom ett år behöver du:

Inom ett år från dödsfallet behöver du överlåtit vapnet till en privatperson, en vapenhandlare eller lämnat vapnet till polisen för skrotning. Originallicensen ska följa med vapnen (skickas till polisen tillsammans med licensansökan vid övelåtelse till privatperson, lämnas till vapenhandlaren vid kommissionsförsäljning och till polisen vid skrotning). Om dödsboet inte lyckas sälja vapnen inom ett år löser staten in dem.

Om information från polisens inte nått dödsboet

Om informationen från polisen inte nått dödsboet är den som har hand om dödsboet ansvarig för att polisen får in uppgifter inom tre månader. De uppgifter som krävs är:

  • vilka vapen som finns i dödsboet
  • vem som har hand om vapnen för dödsboets räkning
  • hur vapnen förvaras. 

Ansök om vapentillstånd/licens