Sök
Stäng Meny

Europeiskt skjutvapenpass

Den som har vapentillstånd i Sverige har möjlighet att erhålla ett europeiskt skjutvapenpass. Ansökan om eller eventuella ändringar i skjutvapenpasset ska lämnas in eller skickas till den polisregion där sökanden är folkbokförd.

Ett europeiskt skjutvapenpass är en reselegitimation som ger innehavaren möjlighet att vid resa inom EU inneha de vapen som är införda i passet. Observera att särskilt tillstånd kan krävas vid inresa i vissa länder.

Max antal vapen i ett skjutvapenpass

I ett skjutvapenpass kan maximalt tio skjutvapen föras in. Har du som innehavare av ett skjutvapenpass avyttrat samtliga dina skjutvapen som står upptagna i ett Europeiskt skjutvapenpass blir passet ogiltigt. Införskaffar du därefter ett nytt vapen och för in det i ett Europeiskt skjutvapenpass måste du ansöka om ett nytt Europeiskt skjutvapenpass. Även vid det fall du har haft tidsbegränsade vapentillstånd upptagna i passet blir detta ogiltigt om giltighetstiden löper ut för samtliga tillstånd.

1) Fyll i ansökan och bilaga

PM 553.1 - Europeiskt skjutvapenpass Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 553.1 - Europeiskt skjutvapenpass Ansökan (Skriv ut fyll i för hand) (pdf, 117 kB)

PM 553.2 - Vapenbilaga (Fyll i digitalt) (pdf, 634 kB)

PM 553.2 - Vapenbilaga (Skriv ut fyll i för hand) (pdf, 106 kB)

Till ansökan ska bifogas ett välliknande foto av sökanden.

  • Fotot ska vara av god kvalitet och vara taget i en fotoautomat eller hos fotograf.
  • Både svartvit foto och färgfoto är godkänt.
  • Sökanden ska på fotot vara utan huvudbonad och mörka glasögon.
  • Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån.
  • Båda ögonen ska vara helt synliga, blicken ska vara riktad mot kameran och reflexer får inte synas i glasögon.
  • Fotot ska vara renskuret 35 mm brett, 45 mm högt och ha runda eller skarpa hörn.

Det är viktigt att alla uppgifter i ansökningshandlingen med tillhörande vapenbilagor är korrekta. Uppgifterna som förs in i passet är underlag för vapnets kategoriindelning, vilket är avgörande för om vapnet är tillståndspliktigt eller förbjudet i övriga EU-länder.

2) Lämna in ansökan eller skicka den till polisen i den region där du är folkbokförd på följande sätt:

- post tillsammans med fotot

 Ange även i vilken reception du vill hämta ut passet.

3) Betala in avgiften. En inbetalningsavi skickas till din folkbokföringsadress.

Avgift för utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass är 870 kronor.
Avgift för förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen i ett europeiskt skjutvapenpass är 320 kronor.

Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när du betalat in avgiften.

4) Skjutvapenpasset ska hämtas personligen av passinnehavaren.

Hit skickar du ansökan