Sök

Europeiskt skjutvapenpass

Om du har vapentillstånd i Sverige har du möjlighet att ansöka om ett europeiskt skjutvapenpass. Ansökan om eller eventuella ändringar i skjutvapenpasset ska lämnas eller skickas till den polisregion där du är folkbokförd.

Ansöka om skjutvapenpass – steg för steg

 1. Fyll i ansökan och vapenbilagan

  PM 553.1 - Europeiskt skjutvapenpass, ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB) (pdf, 1 MB)

  PM 553.1 - Europeiskt skjutvapenpass, ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 117 kB) (pdf, 117 kB)

  PM 553.2 - Vapenbilaga (Fyll i digitalt) (pdf, 634 kB) (pdf, 634 kB)

  PM 553.2 - Vapenbilaga (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 106 kB) (pdf, 106 kB)

  Till ansökan ska du skicka med ett foto av dig.

  Fotot måste vara av god kvalitet där ditt ansikte syns tydligt. Fotot ska helst vara taget i en fotoautomat eller hos fotograf.

  Du får inte ha någon huvudbonad eller mörka glasögon på fotot.

  Både svartvitt foto och färgfoto är godkänt.

  Fotot ska vara renskuret och vara 35 mm brett, 45 mm högt och ha runda eller skarpa hörn.

  Det är viktigt att du ser till att alla uppgifter i ansökningshandlingen med tillhörande vapenbilaga är korrekta. Uppgifterna som förs in i den tillhörande vapenbilagan är underlag för kategoriseringen av vapnet.

 2. Skicka eller lämna in ansökan

  Skicka in din ansökan per post till den polisregion du är folkbokförd i. Du kan också lämna in ansökan till en polisstation.

  Glöm inte att även skicka eller lämna in vapenbilagan och fotot av dig! Ange även i vilken reception du önskar att hämta ut skjutvapenpasset.

  Hit skickar du ansökan med post

  Hitta polisstation för att lämna in din ansökan

 3. Betala ansökningsavgiften

  Du kommer att få en inbetalningsavi till din folkbokföringsadress när din ansökan har registrerats.

  Avgiften för ett nytt europeiskt skjutvapenpass är 870 kronor. Avgiften för förnyande av eller införande av ytterligare vapen i ett europeiskt skjutvapenpass är 320 kronor.

  Handläggningen av ditt ärende kan påbörjas först när du betalat in avgiften och betalningen har registrerats.

 4. Hämta skjutvapenpasset

  Du får information om var du personligen kan hämta ut ditt skjutvapenpass när det är klart. Du väljer vilken polisstation du vill hämta passet hos genom att meddela det i samband med din ansökan.

  Observera att skjutvapenpasset endast lämnas ut till innehavaren av passet.

Ett europeiskt skjutvapenpass är en reselegitimation där vapen kan skrivas in. Passet underlättar för dig att ta med de vapen som är införda i passet när du reser inom EU. Observera att särskilda tillstånd kan krävas vid inresa i vissa länder.

Maxgräns av vapen i ett skjutvapenpass

I ett och samma skjutvapenpass kan maximalt tio vapen föras in. Om du har fler skjutvapen än så kommer två eller fler skjutvapenpass att utfärdas. Det är inte nödvändigt att ansöka flera gånger.

Ta bort eller lägga till vapen i skjutvapenpasset

Har du sålt, skrotat eller på annat sätt blivit av med något av vapnen som står i ditt skjutvapenpass ska du omedelbart lämna in skjutvapenpasset till Polismyndigheten. Polismyndigheten kommer då att göra en anteckning i passet om det förändringar i vapeninnehavet som har skett.

Detta gäller även om du har haft tidsbegränsade tillstånd för något av de vapen som är införda i skjutvapenpasset och giltighetstiden för dessa tillstånd har löpt ut.

Du behöver inte betala någon avgift för att ta bort eller lägga till uppgifter i skjutvapenpasset.

Om du redan har ett skjutvapenpass och köper ett nytt vapen måste du ansöka om införande av ytterligare vapen i skjutvapenpasset för att det nya vapnet ska vara med. Du använder i sådant fall samma ansökningsblankett som du gör om du ansöker om ett helt nytt skjutvapenpass.

Kategori D-vapen kan inte föras in i skjutvapenpasset

Den 1 juli 2023 ändrades vapenförordningen och kategori D upphörde att gälla.

Detta innebär att långa skjutvapen med enkelskott och slätborrade lopp (här avses till exempel de flesta hagelgevär av brytmodell) kan föras in i ett skjutvapenpass enbart om de har släppts ut på marknaden efter den 14 september 2018.

Denna typ av skjutvapen som släpptes ut på marknaden före detta datum är inte möjliga att kategorisera och det går därför inte att föra in dem i ett skjutvapenpass.