Sök
Stäng Meny

Lån av vapen

Här hittar du information kring vad som gäller för dig som vill låna någon annans vapen eller till dig som vill låna ut ditt vapen.

För dig som ska låna vapen

Huvudregeln är att det krävs lånetillstånd, men om du redan har tillstånd för vapen av samma typ och för samma ändamål (exempelvis kulvapen för ändamålet jakt) behöver du inget lånetillstånd.

Däremot krävs att du kan uppvisa ett låneintyg när du medför vapnet utan att långivaren är närvarande. Se rubriken låneintyg för mer information.

Du är också skyldig att ha med dig antingen ett lånetillstånd eller ett tillståndsbevis för innehav av vapen av samma typ och för samma ändamål.

Blanketter för ansökan

PM 551.26 - Låna vapen, ansökan (fyll i digitalt) (pdf, 604 kB)

PM 551.26 för utskrift, ansökan (skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 103 kB)

Hit skickar du ansökan 

Skicka blanketten med e-post till:

vapentillstand@polisen.se

Observera att e-postadressen inte gäller för frågor. Har du en fråga? Då ska du kontakta din polisregion.

Eller till postadress:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Kontaktuppgifter för vapenärenden i din polisregion.

För dig som ska låna ut ditt vapen

Du får endast låna ut ditt vapen till någon som är över 18 år och som har ett lånetillstånd som omfattar den aktuella vapentypen och som gäller för samma ändamål. Det finns dock vissa undantag från åldersgränsen.

Du får också låna ut vapnet till någon som har tillstånd att inneha ett vapen av samma typ och för samma ändamål, t.ex. ett kulvapen för jakt eller ett enhandsvapen för målskjutning.

En till förutsättning för att få låna ut vapnet är att låntagaren uppfyller samma handhavandekrav som krävs för innehavstillstånd. För innehav av ett kulgevär avsett för ammunition i klass 1 krävs att man har avlagt jägarexamen med högviltsprov.

Om du vill låna ut ett sådant gevär måste du alltså försäkra dig om att låntagaren har en jägarexamen med högviltsprov.

Observera att vapen som huvudregel inte får lånas ut till den som fått sina vapen omhändertagna eller sina vapentillstånd återkallade.

Uppsiktsutlåning

Uppsiktsutlåning innebär att långivaren befinner sig i låntagarens omedelbara närhet och har direkt kontroll över användandet av skjutvapnet.

I detta fall krävs varken lånetillstånd, eget vapentillstånd eller låneintyg.

För att få låna skjutvapen under uppsikt måste den som lånar vapnet ha fyllt 15 år. Detta gäller dock inte om det är fråga om ett enhandsvapen eller ett helautomatiskt vapen, då måste låntagaren ha fyllt 18 år.

Låneintyg

I samband med lån av vapen ska ett låneintyg upprättas av den som lånar ut vapnet och överlämnas till den som lånar vapnet. Intyget ska inte skickas till polisen utan endast medföras av den som lånar vapnet.

Låneintyget ska upprättas på en kopia av vapentillståndet om du som enskild privatperson ska låna ut ett vapen. På kopian ska uppgift om låntagarens namn, personnummer och hemvist samt om tid och ändamål för utlåningen antecknas.

För andra, t.ex. skytteföreningar, finns inget krav på att det måste upprättas på en kopia av ett vapentillstånd. Låneintyget ska dock innehålla uppgift om låntagarens namn, personnummer och hemvist samt skjutvapnets fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer.

Lån inom familjen

Vid lån mellan familjemedlemmar gäller inte kraven om låneintyg. Istället kan vapnets tillståndsbevis medföras.

Övriga regler gällande lån av vapen gäller fortfarande.