Sök
Stäng Meny

Minnes- och samlingsvapen

För att få vapenlicens för skjutvapen till en vapensamling krävs ett seriöst vapensamlarintresse. För minnesvapen krävs att vapnet har ett särskilt affektionsvärde för dig.

Regler för vapensamling

Vapensamlingen bör ha en viss inriktning, exempelvis teknisk utveckling, och bör också vara avgränsad. Det bör även vara möjligt att få ihop en i stort sett komplett samling inom samlarområdet, samtidigt som det ska vara möjligt att se vilka vapen som saknas i samlingen.

För att få äga skjutvapen för samlingsändamål krävs vapenlicens för varje enskilt vapen. De vapen du har för samlingsändamål får inte användas för skjutning utan särskilt tillstånd av polisen. Ett sådant tillstånd ges endast undantagsvis och i regel i förevisningssyfte.

Regler för minnesvapen

Om du ska behålla ett vapen med särskilt affektionsvärde måste du ansöka om licens för vapnet. Ett vapen som du har för minnesändamål måste vara pluggat. Pluggningen utförs av vapenhandlare eller vapentekniker. Ansökan ska bland annat kompletteras med en beskrivning av din relation till överlåtaren eller till vapnet.