Sök

Minnes- och samlingsvapen

Om du samlar på vapen krävs det ett seriöst samlarintresse för att få vapentillstånd. För minnesvapen krävs det att vapnet har ett särskilt affektionsvärde för dig.

Ansök om vapentillstånd (vapenlicens)

Om du vill samla på vapen

Vapensamlingen bör ha en viss inriktning, exempelvis teknisk utveckling, och bör också vara avgränsad. Det bör även vara möjligt att få ihop en i stort sett komplett samling inom samlarområdet, samtidigt som det ska vara möjligt att se vilka vapen som saknas i samlingen.

För att få äga skjutvapen för samlingsändamål krävs vapentillstånd för varje enskilt vapen. De vapen du har för samlingsändamål får inte användas för skjutning utan särskilt tillstånd av polisen. Ett sådant tillstånd ges endast undantagsvis och i regel i förevisningssyfte.

Om vill behålla ett vapen som minne

tillstånd för vapnet. Ett vapen som du har för minnesändamål måste vara pluggat. Pluggningen utförs av vapenhandlare eller vapentekniker. Ansökan ska bland annat kompletteras med en beskrivning av din relation till överlåtaren eller till vapnet. 

Deaktivering

För att få tillstånd för minnes- eller samlingsvapen i kategori A krävs att vapnen är deaktiverade.

Deaktivering