Sök
Stäng Meny

Målskytte

För att beviljas tillstånd för målskjutningsvapen måste du vara aktiv medlem i en skytteförening.

Regler

När du ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen kontrollerar polisen att du är lämplig. Ett grundkrav är att du fyllt 18 år. Om du gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter viss tid, beroende på exempelvis brottets svårighetsgrad, kan du ansöka på nytt.

Du ska vara aktiv medlem i en skytteförening för att få inneha ett målskjutningsvapen. För enhandsvapen krävs det också att du kan visa att du är skjutskicklig, det vill säga att du klarat ett särskilt skjutprov som anordnas av din förening.

När du ansöker om licens för målskytte ska du bifoga ett intyg från föreningen där det framgår att du varit medlem i minst 6 månader. För enhandsvapen måste det även framgå att du klarat av skjutprovet. Det krävs ett föreningsintyg för varje vapen.

Medlemskap i skytteförening, intyg

Tidsbegränsad licens

Licens för enhandsvapen är tidsbegränsad och gäller fem år i taget. Sedan måste du ansöka på nytt. Du måste skicka in ansökan om förnyelse av ditt tillstånd (licens) senast fyra veckor innan det blir ogiltigt.

När du ansöker om förnyelse av tidbegränsad licens använder du dig av samma blankett som när du ansöker om att inneha ett vapen utan tidsbegränsning (Vapenlicens PM 551.1). Det går även bra att ansöka om förnyelse av licens via e-tjänsten.

Ansök om vapentillstånd/licens