Sök

Vapen för målskjutning

För att få tillstånd för vapen för målskjutning måste du vara aktiv medlem i en skytteförening.

Ansök om vapentillstånd (vapenlicens)

Polisen kontrollerar om du är lämplig att ha vapen

När du ansöker om tillstånd att ha vapen kontrollerar polisen att du är lämplig. Om du gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter viss tid, beroende på exempelvis brottets svårighetsgrad, kan du ansöka på nytt.

Medlemsskap i skytteförening krävs

Du ska vara aktiv medlem i en skytteförening för att få inneha ett vapen för målskjutning. För enhandsvapen krävs det även att du kan visa att du kan handha ett sådant vapen som ansökan avser, det vill säga att du klarat ett särskilt skjutprov som anordnas av din förening.

När du ansöker om tillstånd för målskjutning ska du bifoga ett intyg från föreningen där det framgår att du varit medlem i minst sex månader. För enhandsvapen måste det även framgå att du klarat av skjutprovet. Det krävs ett föreningsintyg för varje vapen.

Medlemskap i skytteförening, intyg

Tidsbegränsat tillstånd

Tillstånd att ha enhandsvapen är tidsbegränsade och gäller som utgångspunkt fem år i taget. Sedan måste du ansöka på nytt.

Om du skickar in ansökan om förnyelse av ditt tillstånd (licens) senast fyra veckor innan det gamla tillståndet upphör att gälla fortsätter det gamla tillståndet att gälla till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet har vunnit laga kraft. 

Ansök om förnyelse av ditt tillstånd (licens)