Sök
Stäng Meny

Inlämning och skrotning av vapen

Det är bara polisen som får skrota skjutvapen. Polisen löser även in vapen från dödsbon och från vapenägare som fått sin vapentillstånd/licens återkallat.

Om du inte vill ha ditt vapen kvar och inte kan sälja det ska du lämna in det till polisen för skrotning. Du får ingen ersättning men polisen tar kostnadsfritt emot ditt vapen.

Vid inlämning av vapen och tillhörande ammunition, gör så här:

  • De flesta orter hanterar inlämning endast via tidsbokning. Sök inlämningsort via sidan Hitta polisstation och följ anvisningarna.
  • Säkerställ att patron ur är gjord. Ta med dig ditt vapentillstånd/licens och legitimation. Vapnet bör inte bäras in i polisens reception. Tag med vital del och lämna huvuddelen av vapnet väl dolt i bilen.

Övriga explosiva varor ska inte tas med till polisstationen

  • Övriga explosiva varor kan till exempel vara någon form av äldre ammunition till skjutvapen, granater, dynamit eller liknande.
  • Ring oss på 114 14 så kan polisen komma och undersöka föremålet på plats. Transportera aldrig själv föremålet till polisstationen.
  • Hantera bara explosiva varor som du bedömer är säkra att hantera. Hantering ska ske med stor försiktighet för att inte orsaka skada.