Inlämning och skrotning av vapen

Det är bara polisen som får skrota skjutvapen. Polisen löser även in vapen från dödsbon och från vapenägare som fått sin licens återkallad.

Om du inte vill ha ditt vapen kvar och inte kan sälja det ska du lämna in det till polisen för skrotning. Du får ingen ersättning men polisen tar kostnadsfritt emot ditt vapen.

Vid inlämning av vapen, gör så här:

  • Vapnet bör inte bäras in i polisens reception. Tag med vital del och lämna huvuddelen av vapnet i bilen.

Vid inlämning av explosiva ämnen, gör så här:

  • Hantera explosiva ämnen med stor försiktighet för att inte orsaka skada. Explosiva ämnen kan till exempel vara någon form av äldre ammunition till skjutvapen, granater, dynamit eller liknande.
  • Vid inlämning av explosiva ämnen, transportera aldrig själv föremålet till polisstationen. Kontakta istället polisen som kan komma och undersöka föremålet på plats.

Alla polisstationer tar inte emot vapen, ta därför kontakt med en station innan du lämnar in ett vapen.

Relaterat innehåll