Sök

Skrota eller lämna in vapen

Det är bara polisen som får skrota vapen.

Om du inte vill ha kvar ditt vapen och inte kan sälja det ska du lämna in det till polisen för skrotning. Du får ingen ersättning för vapnet men det kostar inte heller någonting.

Ovanstående gäller inte ljuddämpare och vapenmagasin eftersom dessa föremål inte är jämställda med skjutvapen. Ljuddämpare och vapenmagasin kan skrotas på annat sätt, de måste alltså inte lämnas in till polisen för skrotning.

När du lämnar in vapen och tillhörande ammunition, gör så här:

  • Sök inlämningsort via sidan Hitta polisstation och följ anvisningarna. På de flesta orter behöver du boka tid för att lämna in vapen.
  • Säkerställ att "patron ur" är gjord.
  • Ta med dig ditt vapentillstånd och legitimation.
  • Vapnet ska inte bäras in i polisens reception. Tag med vital del och lämna huvuddelen av vapnet väl dolt i bilen.

Övriga explosiva varor ska inte tas med till polisstationen

Övriga explosiva varor kan till exempel vara någon form av äldre ammunition till vapen, granater, dynamit eller liknande.

Ring oss på 114 14 så kan polisen komma och undersöka föremålet på plats. Transportera aldrig själv föremålet till polisstationen.

Hantera bara explosiva varor som du bedömer är säkra att hantera. Hantering ska ske med stor försiktighet för att inte orsaka skada.