Sök

Förmedla vapen och ammunition

För att som vapenmäklare yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition krävs det tillstånd. Du ansöker om tillstånd enligt vapenlagen hos polisen.

Ansök om att bli vapenmäklare

Du behöver tillstånd för att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition.

Blanketter för ansökan

Tillstånd till yrkesmässig förmedling av skjutvapen eller ammunition

För att ansöka om tillstånd till yrkesmässig förmedling av skjutvapen eller ammunition använd blanketten nedan. Ansökningsavgiften är 4 600 kr.

Ansökan om att förmedla skjutvapen eller ammunition (för dator) (pdf, 1 MB)

Ansökan om att förmedla skjutvapen eller ammunition (för utskrift) (pdf, 102 kB)

Ansökan om godkännande av föreståndare

Om det är en juridisk person som ansöker om tillstånd måste du utse en fysisk person som är föreståndare för verksamheten. Den personen måste godkännas av Polismyndigheten. Ansökan om godkännande av föreståndare för en vapenmäklare görs lämpligen på blanketten nedan. Ansökningsavgiften är 870 kr. 

Ansökan om godkännande av föreståndare för förmedlare av vapen eller ammunition (för dator) (pdf, 1 MB)

Ansökan om godkännande av föreståndare för förmedlare av vapen eller ammunition (för utskrift) (pdf, 100 kB)

Ansökan om godkännande av ersättare för en vapenmäklare

Det är också möjligt att utse en ersättare som kan träda i föreståndarens ställe om föreståndaren är förhindrad att ansvara för verksamheten. Även ersättaren måste godkännas av Polismyndigheten. Använd Ansökan om godkännande av ersättare för en vapenmäklare görs lämpligen på blanketten nedan. Ansökningsavgiften är 870 kr.

Ansökan om godkännande av ersättare för föreståndare för förmedlare av skjutvapen eller ammunition (för dator) (pdf, 1 MB)

Ansökan om godkännande av ersättare för föreståndare för förmedlare av skjutvapen eller ammunition (för utskrift) (pdf, 105 kB)

Hit skickar du blanketten

Vapenmäklares anmälan

Vapenmäklare ska löpande anmäla till Polismyndigheten de transaktioner och överföringar avseende skjutvapen som förmedlaren har medverkat till. Anmälningarna ska göras elektroniskt utan dröjsmål.

Anmälan ska göras genom att formulär PM 552.19 (pdf, 3 MB) fylls i och skickas in till Polismyndigheten per e-post.

Anmälan ska skickas till den polisregion som vapenmäklaren tillhör. 

Kontaktuppgifter till polisregionerna.

Ett tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition medför inte en rätt att fysiskt inneha och hantera föremålet. Om du avser att även ta fysisk befattning med skjutvapen eller ammunition måste du också ansöka om tillstånd att inneha eller låna skjutvapen, driva handel med skjutvapen och/eller tillstånd att hantera explosiv vara enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.