Sök

E-post och postadresser

Kontaktinformation till de sju polisregionerna, nationella avdelningar och andra delar av Polismyndigheten.

Kontakta din polisregion

Kontakta polisregion Bergslagen

I Bergslagen ingår: Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

Kontakta polisregion Mitt

I Mitt ingår: Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län.

Kontakta polisregion Nord

I Nord ingår: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Kontakta polisregion Stockholm

I Stockholm ingår: Stockholms län och Gotlands län. 

Kontakta polisregion Syd

I Syd ingår: Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.

Kontakta polisregion Väst

I Väst ingår: Hallands län och Västra Götalands län.

Kontakta polisregion Öst

I Öst ingår: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.

Kontakta nationella avdelningar 

I de nationella avdelningarna ingår: ekonomiavdelningen, hr-avdelningen, it-avdelningen, kommunikationsavdelningen, Nationellt forensiskt centrum (NFC), Nationella operativa avdelningen (Noa), rättsavdelningen och rikspolischefens kansli.

Kontakta nationella avdelningar

Kontakta nationellt forensiskt centrum

Kontakta avdelningen för särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda kan ha gjort sig skyldiga till.

Kontakta avdelningen för särskilda utredningar

Fakturaadress

Fakturor  till Polismyndigheten

Kontaktuppgifter för offentlig förvaltning och företag

Adresser för dig som arbetar i offentlig förvaltning, organisationer eller företag.

Kontaktuppgifter för offentlig förvaltning och företag

Kontakta Polismuseet

Polismuseets webbplats

Kontakta Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst

Söker du statistik om brott?

Brottsförebyggande rådet ansvarar för och sammanställer officiell kriminalstatistik. I det ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistik på Brottsförebyggande rådets webbplats