Sök

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst

Bibliotekets uppdrag är att erbjuda biblioteksservice till Polismyndighetens anställda samt till Brå enligt en särskild överenskommelse.

Sök och låna

Som anställd inom polisen har du möjlighet att kostnadsfritt få hjälp av Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst.

Justitia – bibliotekets katalog

Libris – en nationell bibliotekskatalog

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst är en nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden.

Litteraturbeståndet uppgår till cirka 40 000 volymer, framför allt finns material och vissa specialsamlingar inom ämnesområdena polisväsen och kriminologi, men vi har även material inom ämnena juridik, beteendevetenskap, akutsjukvård, katastrofpsykologi, kriminalteknik, mänskliga rättigheter m.m.

Biblioteket håller cirka 100 tidskrifter, av vilka en stor del utgörs av svenska, nordiska och internationella kriminologi- och polistidskrifter. Vissa av dem finns att läsa i e-form (pdf, 143 kB)(fungerar bara från polisens datorer). Anställda inom Polismyndigheten har också tillgång till ett antal elektroniska resurser genom tjänsten Ebsco Discovery Service (fungerar bara från polisens datorer).

Anställda inom Polismyndigheten har tillgång en rättsdatabaser för att hitta juridisk information: Juno (inloggning krävs om du inte sitter vid en av polisens datorer, se information på intranätet).

Biblioteket registrerar sitt bestånd i Libris och deltar i samarbetet kring Svenska ämnesord.

Vi deltar i den nationella fjärrlåneverksamheten genom att ställa våra samlingar till förfogande för andra bibliotek och vid behov lånar vi även in litteratur vi inte har möjlighet att köpa själva.

Mina lån

Via Justitia kan du få en överblick över ditt låntagarkonto genom tjänsten Mina lån. Du kan se återlämningsdatum, förlänga lån och reservera utlånade titlar.

Du behöver en inloggning bestående av låntagarid och pinkod – kontakta biblioteket för att få dessa uppgifter.

Lånetider för polisanställda

  • Böcker normalt: 30 dagar
  • Polislån: utlånas endast till polisanställda och Brå.
  • Tidskrifter: utlånas ej. Artiklar kopieras. Vissa tidskrifter finns i e-form.
  • Fjärrlån: beroende på det lånegivande bibliotekets bestämmelser.

Reservation

Om boken är utlånad kan den reserveras. Använd tjänsten Mina lån eller kontakta biblioteket.

Fjärrlån

Böcker eller kopior av material som inte finns på Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst kan beställas via fjärrlån från andra bibliotek eller dokumentleverantörer åt bibliotekets primära målgrupper.

Kontakta bibliotekets personal om du vill göra en fjärrlånebeställning. Vi mottar också inköpsförslag.

Ersättning

Låntagaren är skyldig att ersätta skadat eller förlorat verk med ett nytt identiskt exemplar. Om detta inte är möjligt är låntagaren skyldig att ersätta biblioteket för det förlorade verket. Om det inte går att fastställa priset på verket skall låntagaren betala ett på förhand fastställt belopp av för närvarande minst 400 kronor per volym.

Prislista artiklar - andra bibliotek

80 kronor per artikel.

Service för Brå

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst erbjuder anställda på Brå följande service enligt en särskild överenskommelse

  • Lån av litteratur i bibliotekets samlingar
  • Kopior av artiklar i tidskrifter eller andra publikationer i bibliotekets samlingar
  • Förenklade informationssökningar i Justitia och Libris
  • Fjärrlån. Lån av litteratur från andra bibliotek, i Sverige eller utomlands. Beställning av artikelkopior ur material från andra bibliotek, i Sverige eller utomlands.

Lånetider för anställda Brå

Vid lån av litteratur ur våra samlingar är lånetiden en månad och därefter finns möjligheten att förlänga lånet.

Vid fjärrlån gäller andra lånetider beroende på det utlånande bibliotekets låneregler.

Du kan själv söka fram titlar i Justitia - vår litteraturdatabas - eller ta kontakt med oss så hjälper vi dig med en sökning. Du kan skicka din förfrågan med e-post eller ringa till oss.

Det du vill låna skickas med internposten och du kan återlämna det du lånat på samma sätt.

Kontakt och öppettider

Öppet enligt överenskommelse för polisanställda.

Biblioteket är stängt för besök och lån från allmänheten men har öppet för fjärrlån från andra bibliotek.

På grund av rådande läge är det inte möjligt att nå oss per telefon tillsvidare utan vi hänvisar till kontakt via e-post.

Kontakt:

E-post till: biblioteket.polismyndigheten@polisen.se
Alternativt internt Biblioteket Polismyndigheten.

Adress

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst
Polisens utbildningsplats
Sörentorp
106 75 Stockholm