Sök

Frågor och kontakt – utdrag ur belastningsregistret

Har du frågor om utdrag ur belastningsregistret? Här kan du hitta svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du ringa eller skicka e-post.

Vanliga frågor och svar om utdrag ur belastningsregistret

Utdrag för enskilda personer

Hur ansöker jag om ett utdrag?

Enklast är att ansöka om ett utdrag med vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om du har skyddade personuppgifter rekommenderar vi att du inte använder e-tjänsten.

Ansök om utdrag ur belastningsregistret

Om du inte kan ansöka på webben, kan du ansöka med blankett. Blanketterna finns här på webben och på polisstationerna.

Hitta polisstation

Blanketter: 

Skola eller förskola – blanketter 

Barn med funktionsnedsättning – blanketter

HBV-hem – blanketter

Arbete med barn i annan verksamhet än skola och förskola – blanketter

Arbete med försäkringsdistribution – blanketter

Utdrag att använda utomlands – blanketter

Utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister blanketter

Kontrollera egna uppgifter blanketter

Hur lång tid tar det innan jag får utdraget?

Vår handläggningstid är upp till två veckor. Om du är medborgare i ett annat EU-land tillkommer det landets handläggningstid.

 • Om du har valt att få utdraget skickat till din elektroniska brevlåda skickas utdraget direkt när handläggningen hos oss är klar.
 • Ett utdrag som skickas med post skickas med ekonomibrev vilket tar 3–5 vardagar.

Kan ni skicka mitt utdrag digitalt?

En del utdrag kan skickas digitalt till din brevlåda. Andra kan i nuläget bara skickas i pappersform. 

Det är möjligt att välja bort digitalt utskick i din ansökan.

Utdrag som kan skickas digitalt:

 • Skola och förskola
 • LSS
 • Arbete med barn i annan verksamhet än skola och förskola
 • HVB-hem
 • Försäkringsdistribution

Utdrag som bara kan skickas i pappersform:

 • Kontroll av egna uppgifter
 • Utlandsändamål
 • Utdrag från ett annat EU-land

Kan jag få fler än ett utdrag?

Ja, det går att ansöka om fler än ett utdrag. Du måste skicka en ansökan per utdrag.

Tänk på att många utdrag är giltiga från tre till tolv månader och kan visas upp för flera arbetsgivare under giltighetstiden. Utdraget ska bara visas upp för arbetsgivaren och originalet behåller du själv.

Det gäller utdrag för

 • skola och förskola
 • LSS
 • arbete med barn i annan verksamhet än skola och förskola
 • HVB-hem
 • försäkringsdistribution.

Jag har råkat öppna mitt kuvert, kan ni skicka ett nytt utdrag?

Nej, vi skickar inte ut ett nytt utdrag. Du får skicka in en ny begäran.

Tänk på att arbetsgivare inte har rätt att kräva att ett utdrag som har en äkthetsmarkör (vattenstämpel och sidnumrering) ska lämnas i obrutet kuvert. Utdraget ska endast visas upp för arbetsgivaren och originalet behåller du själv.

Det gäller utdrag för

 •  skola och förskola
 •  LSS
 •  arbete med barn i annan verksamhet än skola och förskola
 • HBV-hem
 •  försäkringsdistribution.

Om du begärt ett utdrag för kontroll av egna uppgifter kan arbetsgivare ofta ha egna riktlinjer gällande att begära utdraget oöppnat. Det är inget vi rekommenderar.

Syftet med ett utdrag för kontroll av egna uppgifter är att du har rätt att veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig i belastningsregistret och inte för att använda som ett intyg att du är ostraffad.  

Får utdraget skickas till en annan adress än min folkbokföringsadress?

Ja, följande utdrag kan skickas till annan bostadsadress än din folkbokföringsadress: 

 • skola och förskola 
 • LSS
 • arbete med barn i annan verksamhet än förskola och skola 
 • HVB-hem
 • försäkringsdistribution. 

Vi skickar inga utdrag direkt till arbetsgivare.

Ett utdrag för kontroll av egna uppgifter och utdrag från ett annat EU-land får bara skickas till

 • din folkbokföringsadress
 • särskild postadress eller utlandsadress registrerad hos Skatteverket 
 • en poste restante-adress.

Poste restante, Postnord

Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?

Det är påföljden som styr hur länge en uppgift finns kvar.

Gallringsregler – så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret

Jag är utländsk medborgare, hämtar ni information från mitt hemland?

Ja, om du är medborgare i ett annat EU-land eller Storbritannien är vi skyldiga att inhämta information från ditt hemland när du begär ett utdrag.

EU-landet har 20 arbetsdagar på sig att besvara vår begäran.

Jag hittar inget lämpligt utdrag. Vad ska jag göra?

De utdrag som finns är för de typer av arbeten som kräver en belastningsregisterkontroll enligt lag. Om det inte finns ett utdrag för det ändamål du behöver det till beror det på att det inte finns lagstiftning som reglerar detta.

Övriga arbetsgivare eller andra intressenter har inte lagstöd att kräva att ett utdrag visas upp men det finns heller inget förbud.

Kan jag ansöka om ett utdrag för någon annan?

Nej, du kan endast ansöka om ett utdrag för dig själv.

Kan jag ansöka om ett utdrag om jag är under 18?

Ja, du kan ansöka om ett utdrag även om du är under 18 år.

Utlandsutdrag

Hur ansöker jag om ett utdrag för utlandsändamål?

Enklast är att ansöka och betala på webben. För att göra en webbansökan behöver du ha e-legitimation och du får inte ha skyddad identitet. 

Ansök om utdrag för utlandsändamål

Om du inte kan ansöka på webben, kan du ansöka med blankett. Blanketterna finns här på webben och på polisstationerna.

Hitta polisstation

Blanketter: 

Utdrag att använda utomlands – blanketter

Hur mycket kostar ett utdrag för utlandsändamål?

Utdraget för utlandsändamål kostar 225 kronor plus porto.

Kan jag ångra en beställning om utdrag för utlandsändamål utan att betala?

Om du har valt att betala med inbetalningsavi kan du låta bli att betala. Avin makuleras efter tre månader om den inte betalas. Utdraget skickas efter mottagen betalning. 

Om du har skyddade personuppgifter har du möjlighet att kontakta oss och avbryta handläggningen. Det gäller bara om vi ännu inte hunnit handlägga ärendet och skicka fakturan. Om vi har hunnit skicka fakturan måste den betalas. 

Om du har betalat med kort vid ansökan är det inte möjligt att avbryta handläggningen eller få pengar tillbaka.

Hur lång tid tar det innan utdraget kommer?

Vi registrerar din ansökan inom en vecka efter att vi tagit emot den.

 • Om du har valt att betala direkt vid ansökan skickas utdraget när den har handlagts hos oss:
 • Om du har valt att betala via inbetalningsavi skickar vi den till dig när ansökan har registrerats. Utdraget skickas normalt inom några dagar från att vi tagit emot din betalning.
 • Om du är medborgare i ett annat EU-land tillkommer EU-landets handläggningstid.

Utdraget skickas med det leveranssätt du angett vid ansökan. Leveranstiden kan variera beroende på vart utdraget ska skickas.

Leveranstider, Postnord 

På vilket språk kommer utdraget?

Utdraget utfärdas alltid på

 • svenska
 • engelska
 • spanska
 • tyska
 • franska.

Eventuella domar eller belastningar översätts inte. 

Vad är ett översättningsstöd?

Översättningsstödet är en bilaga till utdraget för utlandsändamål.

Översättningsstödet godtas bara i andra EU-länder. Om du ansöker om ett översättningsstöd behöver du ange vilket EU-land det ska användas i.

Vem kan få ett översättningsstöd?

För att kunna få ett översättningsstöd behöver du vara svensk medborgare och inte ha några belastningar. Syftet är att översättningsstödet ska komplettera en apostille-stämpel.

Vid beställning av översättningsstöd tillkommer en kostnad på 225 kronor.

Kan ni ändra adressen för utskick?

För att ändra adressen behöver du skicka in en skriftlig adressändring med

 • ditt personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum
 • ärendenummer
 • den nya adressen.

Adressändringen ska vara egenhändigt signerad.

Tips!

Om du inte redan betalat för utdraget är det i många fall enklare att skicka in en ny ansökan med korrekt adress och invänta en ny inbetalningsavi eller betala direkt e-tjänsten.

Kan ni utfärda en apostille-stämpel?

Nej, det är Notarius Publicus som utfärdar en apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Kontakta Länsstyrelsen för att hitta en Notarius Publicus nära dig.

Länsstyrelsen

Vad är skillnaden på A-post och rekommenderad post?

A-post levereras direkt till adressen du har begärt att få utdraget skickat till.

Rekommenderat brev skickas till en postutlämning där du själv måste hämta ut det mot uppvisande av legitimation.

Utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister

Hur ansöker jag om ett utdrag från ett annat EU-land?

Du kan ansöka genom att skicka in blanketten EU-registerutdrag för enskild person tillsammans med en kopia av ditt pass eller personbevis.

Utdrag från ett annat lands kriminalregister – blanketter

Hur lång tid tar det innan utdraget kommer?

Ett annat EU-land har 20 arbetsdagar på sig att besvara en begäran.

Utdraget skickas via post med ekonomibrev vilket tar 3–5 vardagar.

Kan ni skicka mitt utdrag digitalt?

Utdrag från ett annat EU-land kan i dagsläget endast levereras i pappersform.

Kan jag få fler än ett utdrag?

Ja, det går att ansöka om flera utdrag. Du måste skicka en ansökan per utdrag du önskar.

Innehåller utdraget även information från det svenska belastningsregistret?

Nej, ett EU-registerutdrag innehåller endast information från det EU-land du begär uppgifter från.

Får utdraget skickas till en annan adress än min folkbokföringsadress?

Nej, ett utdrag från ett annat EU-land får bara skickas till

 • din folkbokföringsadress
 • särskild postadress/utlandsadress registrerad hos Skatteverket 
 • en Poste restante-adress.

Poste restante, Postnord

Hur mycket kostar ett utdrag från ett annat EU-land?

Utdraget kostar inget. 

På vilket språk kommer utdraget?

Utdraget utfärdas på svenska och engelska.

Kontaktinformation 

E-post: mrbr@polisen.se
Ordinarie telefontid måndag till fredag klockan 10.00-11.30 och 13:00-14:30
Telefon: 114 14
Fax: 010-563 53 33

Frågor om utdrag för utlandsändamål

E-post: utlandsutdrag@polisen.se
Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-11.30 och 13.00-14.30
Telefon: 114 14
Fax: 010-563 53 33