Registerutdrag för arbete med försäkringsdistribution

När du blivit erbjuden ett jobb på försäkringsbolag eller ska arbeta som försäkringsförmedlare på exempelvis en bank ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Arbete med försäkringsdistribution kan till exempel innebära:

 • att ge råd om eller föreslå försäkringsavtal
 • att utföra annat förberedande arbete innan ett försäkringsavtal ingås
 • att ingå ett försäkringsavtal för någon annans räkning
 • att hjälpa till vid förvaltning eller fullgörande av ett försäkringsavtal.

Lag om försäkringsdistribution, Sveriges riksdag

Så begär du ett utdrag:

1. Fyll i blanketten

Försäkringsdistribution, utdrag belastningsregistret (blankett att fylla i digitalt och skriva ut)
Försäkringsdistribution, utdrag belastningsregistret (blankett att skriva ut och fylla i för hand) 

Fyll i ansökan tydligt och skriv under för hand

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

Observera att även om du fyller i blanketten digitalt måste den skrivas ut för att göra namnteckningen för hand med penna. Vi godtar inte digitala signaturer.

Tänk på att en fullständig ansökan som är korrekt underskriven för hand med penna gör att du kan få ett utdrag snabbare.

Tänk på följande:

 • Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.
 • Om du inte har svenskt person- eller samordningsnummer måste du uppge din födelsetid (år, månad och dag) och ditt fullständiga namn (alla för- och efternamn) på din ansökan.

2. Skicka blanketten

Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka blanketten med e-post eller brev till polisen.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

3. Du får ett registerutdrag

Du får ett registerutdrag från oss med brev. Utdraget skickas till den adress du angett på ansökan. Polisen får inte skicka utdrag direkt till en arbetsgivare.

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot fullständig ansökan till att vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Vi kan inte prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Det här gäller för utdraget

Utdraget visar en anteckning om du har en belastning eller inte i registret. Det framgår alltså inte vilket typ av brott som du är dömd för. En belastning äldre än 5 år visas inte på utdraget.

 • Utdraget är giltigt i 3 månader.
 • Du ska själv behålla originalet
 • Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren får enbart göra en notering om att du visat utdraget

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen hämtar polisen uppgifter därifrån.  

Det här visar belastningsregistret

Utdrag för försäkringsdistribution visar anmärkningar om allvarliga förmögenhetsbrott eller allvarlig ekonomiskbrottslighet. Även medhjälp till sådana brott räknas med. Påföljden (straffet) för de brott som utdraget visar är lägst fängelse.

Förordning 3 kap. 1 § (2018:1231) om försäkringsdistribution, Sveriges riksdag

 • Stöld, rån och andra tillgreppsbrott
 • Bedrägeribrott
 • Förskingrings- och mutbrott
 • Brott mot borgenärer
 • Skadegörelsebrott
 • Förfalskningsbrott
 • Mened, falskt åtal och annan osann utsaga.
 • Skattebrott
 • Brott mot lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
 • Brott mot lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.