Sök

För dig som har skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter skickar polisen utdrag ur belastningsregistret genom Skatteverkets förmedlingsuppdrag. Det är därför viktigt att Skatteverket har en korrekt adress till dig.

Har du skyddade personuppgifter fyller du i ansökan med blankett för önskat ändamål, till exempel utdrag för skola och förskola, LSS-verksamhet, HVB-hem, kontroll av egna uppgifter eller utdrag att använda utomlands.

Du fyller endast i ditt personnummer och din namnteckning i blanketten. Namnteckningen gör du för hand. Du väljer själv om du skickar ansökan via e-post eller post. Utdraget skickar vi med posten via Skatteverkets förmedlingstjänst. För att du ska få utdraget är det en förutsättning att Skatteverket har rätt adress till dig.

Har du begärt utdrag för utlandsändamål kommer du att få en faktura via post. Det är viktigt att du betalar den eftersom utdraget redan utfärdats till dig.

Skicka post till någon med skyddade personuppgifter, Skatteverket