Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret

Det här registerutdraget ska du använda om du själv vill kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Utdraget är inte tänkt att användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.

Så begär du ett utdrag:

1. Fyll i blanketten

Utdrag belastningsregistret, enskild person (blankett att fylla i digitalt och skriva ut)
Utdrag belastningsregistret, enskild person (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Fyll i ansökan tydligt och skriv under

Observera att även om du fyller i blanketten digitalt måste den skrivas ut för att göra namnteckningen för hand med penna. Vi godtar inte digitala signaturer.

Tänk på att en fullständig ansökan som är korrekt underskriven för hand med penna gör att du kan få ett utdrag snabbare.

Tänk på följande:

 • Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.
 • Om du inte har svenskt person- eller samordningsnummer måste du uppge din födelsetid (år, månad och dag) och ditt fullständiga namn (alla för- och efternamn) på ansökan.

2. Skicka blanketten

Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka blanketten med e-post eller brev till polisen. Om du skickar via e-post får du ett autosvar att polisen har mottagit din e-post.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Polismyndigheten
Box 757 Kiruna

3. Du får ett registerutdrag

Du får ett registerutdrag från oss med brev. Utdraget skickas till den adress du angett på ansökan. Detta utdrag får endast skickas till din folkbokföringsadress, en särskild adress du har registrerad hos Skatteverket eller till en poste restante-adress. Poste restante innebär att en försändelse ska hämtas på postkontor.

Poste restante, Postnord.

Särskild postadress, Skatteverket

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Om du är medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen, eller Storbritannien, hämtar polisen uppgifter därifrån. Det kan innebära att handläggningstiden blir längre än två veckor.

Det här gäller för utdraget

Syftet med registerutdraget är att du själv ska få information om de uppgifter som eventuellt finns om dig i belastningsregistret. Utdraget är inte tänkt att användas som intyg för att visa att du är ostraffad.

Det här visar utdraget

Utdraget för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret visar samtliga uppgifter som finns registrerade den dag utdraget skrivs ut.

Uppgifter som registreras i belastningsregistret är:

 • Påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.
 • Förvandlingsstraff för böter.
 • Om du med stöd av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd.
 • Åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har väcka åtal för brott.
 • Kontaktförbud.
 • Förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
 • Tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
 • Dom som meddelats i utlandet, om du är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige och;
  - domen meddelats i en stat som tillhör Europol, Interpol eller om det finns en överenskommelse mellan Sverige och den andra staten,
  - domar i ett annat EU-land registreras om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.