Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret

Det här utdraget används om du själv vill kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Det är inte meningen att det här utdraget ska visas för arbetsgivaren.

Utdraget får bara skickas till din registrerade adress hos Skatteverket eller till en poste restante-adress.

Så fyller du i blanketten

  1. Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
  2. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
  3. Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.

Skicka in din ansökan

Skanna eller fota ansökningshandlingen och bifoga som en pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil på max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Eller skicka in din ansökan med vanlig post (glöm inte frimärke/frankera brevet):

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord.

Vad är en poste restante-adress?

Poste restante är den internationella termen för att en försändelse ska avhämtas på postkontor och anges som utdelningsadress på försändelsen.

Om poste restante på Postnords webbplats.

Vad är en registrerad adress hos Skatteverket?

Läs om folkbokföring och de uppgifter som Skatteverket har på Skatteverkets webbplats.

Det här gäller för utdraget

Syftet med registerutdraget är att du själv ska få information om de uppgifter som eventuellt finns om dig i belastningsregistret. Det är inte lagstiftarens mening att utdraget ska användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad. Från den 27 juni 2019 skrivs utdrag för kontroll av egna uppgifter ut på dubbelsidigt papper och innehåller mer information om Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret. 

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten. Det här regleras i Förordning om belastningsregister (22c §).

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen