JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Utdrag för dig som själv vill kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret

Syftet med utdraget är att du själv kan kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Det är inte meningen att det här utdraget ska visas för arbetsgivaren.

Utdrag som ska visas för arbetsgivare hittar du här för arbete inom skola och barnomsorg, arbete på HVB-hem, arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS) och övrigt arbete med barn samt arbeta som försäkringsförmedlare.

Blankett för registerutdrag – kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret

Utdraget får bara skickas till din registrerade adress hos Skatteverket eller till en poste restante-adress.

Skriv ut och underteckna

Blanketten kan fyllas i digitalt, men du måste ändå skriva ut och underteckna blanketten innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

Så fyller du i blanketten

  • Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
  • Din namnunderskrift krävs för att ansökan ska vara komplett. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
  • Kom ihåg att du enbart kan begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte. Exempelvis kan inte en vårdnadshavare eller god man beställa utdrag för personen i fråga.

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan antingen med vanlig post

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Eller skanna in alla handlingar och bifoga via e-post: registerutdrag@polisen.se

Om du väljer att skicka in blanketten via e-post måste den skannas. Skicka blanketten som bifogad pdf-fil, jpg-fil, eller tiff-fil, som är max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord.

Vad som gäller för utdraget ur belastningsregistret

Syftet med registerutdraget är att du själv ska få information om de uppgifter som eventuellt finns om dig i belastningsregistret. Det är inte lagstiftarens mening att utdraget ska användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.

Poste restante

Poste restante är den internationella termen för att en försändelse ska avhämtas på postkontor och anges som utdelningsadress på försändelsen.

Avsikten med poste restante är att man ska kunna nå alla människor med brev även om de befinner sig tillfälligt på annan ort utan fast adress.

Läs mer om poste restante på Postnords webbplats.

Vad är en registrerad adress hos Skatteverket?

För mer information om vad en registrerad adress är gå in på Skatteverkets webbplats.

Om du är medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten, enligt 22c § förordning (1999:1134) om belastningsregister.

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen