JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Registerutdrag för dig som ska arbeta med barn med funktionsnedsättning

Utdrag från belastningsregistret skickar du in till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet. Tänk på att blanketten för begäran om registerutdrag ska vara underskriven för hand.

Läs om vad som gäller för registerutdrag och registerkontroll och hur du fyller i blanketten för att få utdraget så snabbt som möjligt.

Utdraget är giltigt 1 år, så du kan alltså använda det för flera anställningar.

Blankett för registerutdrag – barn med funktionsnedsättning

Skriv ut och underteckna

Blanketten kan fyllas i digitalt, men du måste ändå skriva ut och underteckna blanketten innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

Så fyller du i blanketten

  • Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
  • Din namnunderskrift krävs för att ansökan ska vara komplett. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
  • Kom ihåg att du bara kan begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte. Exempelvis kan inte en vårdnadshavare eller god man beställa utdrag för personen i fråga.

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan antingen med vanlig post:

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Eller skanna in alla handlingar och bifoga via e-post: registerutdrag@polisen.se

Om du väljer att skicka in blanketten via e-post måste den skannas. Skicka blanketten som bifogad pdf-fil, jpg-fil, eller tiff-fil, som är max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi mottagit en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord.

Vad som gäller för utdraget ur belastningsregistret

Du ska aldrig skicka in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb. Det är först när du blivit erbjuden en anställning i en verksamhet som omfattar stöd- och serviceinsatser till barn med funktionsnedsättning som du måste visa upp ett registerutdrag.

Är du anställd på ett bemanningsföretag eller liknande och får ett uppdrag inom en verksamhet som omfattar stöd- och serviceinsatser till barn med funktionsnedsättning, måste du också visa upp ett registerutdrag.

För praktiktjänstgöring inom LSS-verksamhet måste du också visa upp registerutdrag.

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Reglerna bygger på en avvägning mellan två viktiga skyddsintressen: skyddet av barn mot övergrepp och skyddet av den personliga integriteten.

Registerutdraget är en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för arbete inom LSS-verksamhet. Att en person är straffad innebär dock inget förbud mot att anställa personen.

Läs mer om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder på Sveriges riksdags webbplats

Vad som kontrolleras i belastningsregistret

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in. (se 2 § tredje stycket lagen om registerkontroll som hänvisar till 22 § BRF). Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.

Om du är medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten, enligt 22c § förordning (1999:1134) om belastningsregister.

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen