Sök

Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning

När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik och ska arbeta med barn med funktionsnedsättning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret.

Registerutdrag via e-tjänst

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge.

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet. Använd då blankett istället, se länk nedan.

Till e-tjänst för registerutdrag

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Digitalt registerutdrag

Nu kan du få ditt utdrag från polisens belastningsregister som digital post. Samtidigt införs en kontrolltjänst.

Digitalt registerutdrag

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Medborgarskap i annat EU-land

Om du har medborgarskap i annat EU-land eller Storbritannien och ansöker om registerutdrag, skickas automatiskt förfrågan till det aktuella landet enligt 22 c §. ”När en enskild begär uppgifter om sig själv i belastningsregistret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten även inhämta uppgifter som finns i kriminalregistret i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om den enskilde är medborgare där eller om det framkommer att den staten har uppgifter om den enskilde i sitt kriminalregister.” Förordning (1999:1134) om belastningsregister, Sveriges riksdag.

Landet har 4–21 arbetsdagar (ej inräknat respektive lands helgdagar) på sig att besvara förfrågan, vilket kan medföra en process som tar flera veckor. Vi har ingen möjlighet att påverka landets handläggningstid, däremot kan du själv underlätta processen och därmed få utdraget snabbare genom att fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas i e-tjänsten eller på blanketten.

Det här gäller för utdraget

Du ska visa upp ett registerutdrag först när du blir erbjuden en anställning, praktikplats eller ett uppdrag i en verksamhet som omfattar stöd- och serviceinsatser till barn med funktionsnedsättning. Skicka aldrig in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb.

  • Utdraget är giltigt 1 år.
  • Du kan behålla originalet själv. Arbetsgivaren får ta en kopia av utdraget. 
  • Du kan visa utdraget för flera arbetsgivare.

En registerkontroll från belastningsregistret är till för att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Det är dock endast en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för att arbeta inom LSS-verksamhet. Att en person är straffad för ett brott innebär inte ett förbud mot att anställa personen.

Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, Sveriges riksdag

Det här visar utdraget

Utdrag från belastningsregistret visar uppgifter om du fått påföljd för:

  • mord
  • dråp
  • grov misshandel
  • människorov
  • alla sexualbrott
  • barnpornografibrott
  • grovt rån.

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.