Sök

Utdrag som ska användas utomlands

Utdraget är till för dig som tänker bosätta dig, få tillstånd att resa in eller jobba i ett annat land och behöver visa ett utdrag från belastningsregistret i samband med det. Utdraget gäller även för dig som ska adoptera barn från ett annat land.

Registerutdrag via e-tjänst

I e-tjänsten kan du begära utdrag från belastningsregistret.

Utdrag för utlandsändamål kostar 225 kr + porto. I e-tjänsten kan du välja kortbetalning direkt eller betalning via inbetalningsavi.

Uppmärksamma

Du måste ha e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Checklista innan du startar

 • Du har inte skyddad identitet

  Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet. Om du har skyddad identitet ska du använda blanketterna som finns på denna sida under rubriken "Blanketter". 

 • Du har en e-postadress som du är villig att ange

  E-tjänsten kräver att du anger en e-postadress. Om du inte har det ska du använda blanketterna som finns på denna sida under rubriken "Blanketter". 

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Förseningar till ett flertal länder

På grund av världsläget förekommer stopp och förseningar i postförsändelser till Ryssland, Belarus och Ukraina. För mer information om detta hänvisar vi till Postnord.

Postnord.se

Ändrade portokostnader från 2 april 2024

A-post inrikes kostar 10 kr och kostnaden för rekommenderad post kostar 70 kr. A-post utrikes kostar 16 kr och rekommenderad post utrikes kostar 103 kr.

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketter på sidan Blanketter – utdrag att använda utomlands.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan samt full betalning, till att vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag. Vi kan inte prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Medborgarskap i annat EU-land

Om du har medborgarskap i annat EU-land eller Storbritannien och ansöker om registerutdrag, skickas automatiskt förfrågan till det aktuella landet enligt 22 c §. ”När en enskild begär uppgifter om sig själv i belastningsregistret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten även inhämta uppgifter som finns i kriminalregistret i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om den enskilde är medborgare där eller om det framkommer att den staten har uppgifter om den enskilde i sitt kriminalregister.” Förordning (1999:1134) om belastningsregister, Sveriges riksdag.

Landet har 4–21 arbetsdagar (ej inräknat respektive lands helgdagar) på sig att besvara förfrågan, vilket kan medföra en process som tar flera veckor. Vi har ingen möjlighet att påverka landets handläggningstid, däremot kan du själv underlätta processen och därmed få utdraget snabbare genom att fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas i e-tjänsten eller på blanketten.

Det här gäller för utdraget

Hur länge utdraget är giltigt varierar från land till land. Kontakta den du ska visa upp utdraget för om giltighetstiden i just ditt fall.

Utdraget kommer alltid på fem olika språk (svenska, engelska, tyska, franska och spanska) oavsett om du använder den svenska eller den engelska blanketten. Eventuella belastningar (domar) översätts inte utan visas bara på svenska. Behöver du belastningarna på annat språk än svenska måste du själv ordna med översättningen.

Utdraget för utlandsändamål kostar 225 kr. Porto tillkommer. Betalningen kan göras direkt i e-tjänsten vid ansökan eller via inbetalningsavi.

Flerspråkiga standardformulär – översättningsstöd för utlandsutdrag

Du som är svensk medborgare kan ansöka om att få ett översättningsstöd bifogat till ditt utdrag för utlandsändamål. Syftet är att det ska underlätta översättningen av handlingen och går inte att använda som en fristående handling. Du kan bara använda formuläret inom EU.

Det flerspråkiga standardformuläret går endast att utfärda om det inte finns några noteringar (belastningar) i belastningsregistret.

Vid utfärdande av översättningsstöd tillkommer en kostnad om 225 kr. 

Det här visar utdraget

Utdraget visar alla brott där påföljden blivit något annat än böter.

Dessa brott visas om du fått dagsböter som påföljd:

 • misshandel, olaga tvång, olaga hot
 • stöld, rån och andra tillgreppsbrott
 • bedrägeribrott
 • förfalskningsbrott
 • brott mot allmän verksamhet (till exempel våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman) 

Dessa brott visas om du fått böter som påföljd:

 • sexualbrott
 • narkotikabrott
 • brott om förbud mot vissa dopningsmedel
 • vapenbrott