Utdrag som ska användas utomlands

Utdraget är till för dig som tänker bosätta dig, få tillstånd att resa in eller jobba i ett annat land och behöver visa ett utdrag från belastningsregistret i samband med det. Utdraget gäller även för dig som ska adoptera barn från ett annat land.

Registerutdrag via e-tjänst

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge.

Använd inte e-tjänsten om:

 • Du är medborgare i ett annat EU-land än Sverige eller i Storbritannien.
 • Du ansöker om ett utdrag för utlandsändamål och önskar att beställa mer än ett utdrag.

Använd då lämplig blankett  nedan istället.

Till e-tjänst för registerutdrag

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Förseningar till ett flertal länder

På grund av begränsad flygtrafik förekommer förseningar till ett flertal länder. För mer information och frågor om detta hänvisar vi till Postnord.

Postnord.se

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna.

Blanketter

1. Fyll i blanketten

Utlandsutdrag, utdrag belastningsregistret (blankett att fylla i digitalt och skriva ut)
Utlandsutdrag, utdrag belastningsregistret (blankett att skriva ut och fylla i för hand)
Request for extract from the criminal records registry for purposes in another country (complete digital)
Request for extract from the criminal records registry for purposes in another country (make a print)

Fyll i ansökan tydligt och skriv under

Observera att även om du fyller i blanketten digitalt måste den skrivas ut för att göra namnteckningen för hand med penna. Vi godtar inte digitala signaturer.

Tänk på att en fullständig ansökan som är korrekt underskriven för hand med penna gör att du kan få ett utdrag snabbare.

Tänk på följande:

 • Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.
 • Har du inte svenskt person- eller samordningsnummer måste du uppge din födelsetid (år, månad och dag) och ditt fullständiga namn (alla för- och efternamn) på blanketten.
 • Har du inte svenskt person/samordningsnummer behöver du bifoga kopia på pass eller personbevis.

2. Skicka blanketten

Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka blanketten med e-post eller brev till polisen. Om du skickar via e-post får du ett autosvar att polisen har mottagit din e-post.

E-post: utlandsutdrag@polisen.se

Polismyndigheten
Utlandsutdrag
Box 740
981 27 Kiruna

3. Du får en betalningsavi

Utdraget kostar 225 kronor plus porto. När vi får din ansökan skickar vi en betalningsavi till den e-postadress eller postadress du angett på ansökan.

4. Du får ett registerutdrag

När vi har tagit emot din betalning skickar vi registerutdraget.

Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Vi kan inte prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen, eller Storbritannien, hämtar polisen uppgifter därifrån. Det kan innebära att handläggningstiden blir lite längre.

Det här gäller för utdraget

Utdraget för utlandsändamål kostar 225 kronor. Porto tillkommer. 

Hur länge utdraget är giltigt varierar från land till land. Kontakta den du ska visa upp utdraget för om giltighetstiden i just ditt fall.

Utdraget kommer alltid på fem olika språk (svenska, engelska, tyska, franska och spanska) oavsett om du använder den svenska eller den engelska blanketten. Eventuella belastningar (domar) översätts inte utan visas bara på svenska. Behöver du belastningarna på annat språk än svenska måste du själv ordna med översättningen.

Flerspråkiga standardformulär – översättningsstöd för utlandsutdrag

Du som är svensk medborgare kan ansöka om att få ett översättningsstöd bifogat till ditt utdrag för utlandsändamål. Syftet är att det ska underlätta översättningen av handlingen och går inte att använda som en fristående handling. Du kan bara använda formuläret inom EU.

Det flerspråkiga standardformuläret går endast att utfärda om det inte finns några noteringar (belastningar) i belastningsregistret.

Vid utfärdande av översättningsstöd tillkommer en kostnad om 225 kr.

Det här visar utdraget

Utdraget visar alla brott där påföljden blivit något annat än böter.

Dessa brott visas om du fått dagsböter som påföljd:

 • misshandel, Olaga tvång, Olaga hot
 • stöld, rån och andra tillgreppsbrott
 • bedrägeribrott
 • förfalskningsbrott
 • brott mot allmän verksamhet (till exempel våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman) 

Dessa brott visas om du fått böter som påföljd:

 • sexualbrott
 • narkotikabrott
 • brott om förbud mot vissa dopningsmedel
 • vapenbrott