Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Information till arbetssökande

Här hittar du som arbetssökande information om när en arbetsgivare har lagstöd att kräva registerutdrag från dig och är en arbetsgivare har lagstöd att hämta ett utdrag direkt från Polismyndigheten.

Enligt svensk lagstiftning har en arbetsgivare endast rätt att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag om du ska arbeta inom Skola, LSS, med barn inom annan verksamhet, HVB-hem eller försäkringsdistribution.

Arbetsgivare inom till exempel psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdomar eller tvångsvård av missbrukare och larmbolag har lagstöd att hämta ett utdrag direkt från polisen.

Om du ska arbeta inom en annan yrkeskategori har arbetsgivaren inte ett lagstöd att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag. Ett förbud mot arbetsgivaren att kräva registerutdrag för annan typ av arbete saknas i dagens lagstiftning. Det är då upp till arbetsgivaren att tala om för dig vilket registerutdrag de vill att du ska visa upp.

Du kan välja att visa upp ett utdrag för din arbetsgivare men det finns inget krav att göra det. Av den anledningen saknas ett utdrag för övrigt/allmänt ändamål.

Utredning: Registerutdrag i arbetslivet på regeringens webbplats

Till toppen