Sök

Information till arbetssökande

När du söker arbete kan det vara bra att veta att vissa arbetsgivare har rätt att begära ett registerutdrag direkt från polisen när de anställer personal. I andra fall kan de be dig att visa upp ett utdrag.

Ska du sommarjobba och är under 18 år?

Om du är under 18 år och inte kan använda e-tjänsten för att få ditt utdrag, väljer du lämplig blankett att skriva ut. Dessa finns under varje utdragsdel.
Blankett finns även att hämta på närmaste polisstation.

Arbetsgivaren har rätt att själv vända sig direkt till polisen och begära ett utdrag från belastningsregistret om du ska arbeta med eller inom följande yrkeskategorier:

  • psykiatrisk sjukvård
  • vård av personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • vård av barn och ungdomar
  • tvångsvård av missbrukare
  • företag som installerar larm.

Du ska själv begära ett utdrag från belastningsregistret och visa upp det när din arbetsgivare begär det om du ska arbeta inom:

  • skola eller förskola
  • LSS (barn med funktionsnedsättning)
  • annan verksamhet för barn (till exempel i en förening som fritidsledare)
  • HVB-hem
  • försäkringsförmedling.

Ska du arbeta inom en annan yrkeskategori än de som beskrivs ovan har arbetsgivaren inte rätt att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag. Du kan dock själv välja att visa upp ett utdrag för din arbetsgivare. Kontakta din uppdrags- eller arbetsgivare för att kontrollera vilket utdrag de vill att du ansöker om.

Du ska visa ett utdrag först när du har blivit erbjuden ett jobb eller ett uppdrag. Skicka aldrig med ett utdrag direkt i din jobbansökan.

Saknar du personnummer eller samordningsnummer?

Även personer som ännu inte fått personnummer eller samordningsnummer kan ansöka om utdrag ur belastningsregistret. Ansökan görs på lämplig blankett genom att fylla i födelsetid istället för personnummer. Utdrag med endast födelsetid stämplas med informationen ”Identitet osäker, komplett svenskt personnummer saknas.”