Information till arbetssökande

Här hittar du som arbetssökande bland annat information om när en arbetsgivare har lagstöd att kräva registerutdrag från dig och när en arbetsgivare har rätt att hämta ett utdrag direkt från polisen.

Enligt svensk lagstiftning har en arbetsgivare endast rätt att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag om du ska arbeta inom:

  • skola eller förskola,
  • LSS (barn med funktionsnedsättning),
  • annan verksamhet för barn (till exempel i en förening som fritidsledare),
  • HVB-hem (familjehem), 
  • försäkringsdistribution. 

Vilka har rätt att hämta utdrag direkt från polisen?

En arbetsgivare har i vissa fall rätt att själv inhämta registerutdrag från polisen när de anställer personal eller anlitar uppdragsgivare. Detta gäller bland annat inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdomar eller tvångsvård av missbrukare. Även företag som installerar larm har lagstöd för att hämta utdrag direkt från polisen.

Om du ska arbeta inom en annan yrkeskategori än de som beskrivs ovan har arbetsgivaren inte stöd i lag för att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag. Du kan välja att visa upp ett utdrag för din arbetsgivare men det finns inget krav att göra det.

Till toppen