Sök

Information till myndigheter

Myndigheter kan ha rätt att begära utdrag ur misstanke- eller belastningsregistret för vissa typer av ärenden. Även larminstallationsbolag och enskilda sammanslutningar inom vården kan ha rätt att begära utdrag.

Detta regleras i förordningen om misstankeregister och förordningen om belastningsregister. Om du arbetar på en myndighet och vill ha utdrag ur misstanke- eller belastningsregistret, kontrollera vilket lagstöd din verksamhet har.

Lagstöd

Förordning om misstankeregister, Sveriges riksdag

Förordning om belastningsregister, Sveriges riksdag

Särskild blankett för myndigheter

När en myndighet begär utdrag om en person finns en särskild blankett för varje myndighet/ändamål. Myndigheten ska inte använda de blanketter som finns till för enskilda att begära utdrag.

Polismyndigheten tar emot myndighetens begäran och utdragen skickas med post. Handläggningstiden är upp till tre dagar.

Just nu pågår ett arbete med att skicka ut nya blanketter till samtliga myndigheter och beställare. Detta i samband med att vi kommer att införa automatisk inläsning av blanketterna framöver.

För att få mer information och för att få en blankett, vänligen kontakta Polismyndigheten.

Kontakt

E-post: utdrag.mrbr@polisen.se
Telefon: 114 14 (telefontid vardagar 10.00–11.30 samt 13.00–14.30) 
Fax: 010-56 35 333