Utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister

Du kan ansöka om ett utdrag på dig själv från ett EU-lands kriminalregister (utanför Sverige). Du ansöker via Polismyndigheten och det aktuella EU-landets nationella lagstiftning avgör om du som enskild person får ta del av uppgifterna.

Läs om vad som gäller för ansökan via Polismyndigheten och hur du fyller i blanketten för att få utdraget så snabbt som möjligt.

Så ansöker du om utdrag

  • Fyll tydligt i alla uppgifter på ansökan. Glöm inte att uppge vilket land du söker uppgifter från.
  • Din namnunderskrift krävs för att ansökan ska vara komplett. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
  • Med ansökan ska du också skicka med en kopia av ditt pass eller id-kort.
  • Kom ihåg att du bara kan begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.

Skicka in din ansökan

Skanna eller fota ansökningshandlingen och bifoga som en pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil, på max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

E-post: ecris.sweden.rps@polisen.se

Eller skicka in din ansökan med vanlig post (glöm inte frimärke/frankera brevet): 

Polismyndigheten
ECRIS
981 81 Kiruna

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är upp till 6 veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Det här gäller för utdraget

EU-utdrag för enskild person innebär att du kan begära ett utdrag på dig själv från kriminalregistret i ett annat EU-land där du är/har varit bosatt eller är/varit medborgare.

Observera att EU-utdraget inte innehåller information från det svenska belastningsregistret.

Vilken information registerkontrollen ger

Det är EU-landets nationella lagstiftning som avgör vilka domar som redovisas på utdraget.

Vad du kan göra om EU-landet inte får skicka något utdrag

Om du har fått hem ett svar från oss där det står att EU-landet inte får skicka utdrag för dig som enskild person, kan du prova att själv ansöka direkt det landet.

Kontakta myndigheterna i det aktuella EU-landet för mer information om hur du själv kan ansöka om ditt utdrag från dem.

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen