Sök

Utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister

Du kan ansöka om utdrag från ett annat EU-lands eller Storbritanniens kriminalregister hos polisen. Det är landets nationella lagstiftning som avgör om du får ta del av uppgifterna. Utdraget innehåller inte uppgifter från det svenska belastningsregistret.

Så begär du ett utdrag:

1. Fyll i blanketten

EU-registerutdrag för enskild person, begära utdrag (blankett att fylla i digitalt och skriva ut) (pdf, 858 kB)
EU-registerutdrag för enskild person, begära utdrag (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 164 kB)

Fyll i ansökan tydligt och skriv under

Observera att även om du fyller i blanketten digitalt måste den skrivas ut för att göra namnteckningen för hand med penna. Vi godtar inte digitala signaturer.

Tänk på att en fullständig ansökan som är korrekt underskriven för hand med penna gör att du kan få ett utdrag snabbare.

Tänk på följande:

  • Skicka med en kopia av ditt pass eller id-kort.
  • Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.

2. Skicka blanketten

Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka den med e-post eller brev till polisen. Om du skickar via e-post får du ett autosvar att polisen har mottagit din e-post.

E-post: ecris@polisen.se

Polismyndigheten
ECRIS
981 81 Kiruna

3. Du får ett registerutdrag

Detta utdrag får endast skickas till din folkbokföringsadress, en särskild adress du har registrerad hos Skatteverket eller till en poste restante-adress. Poste restante innebär att en försändelse ska hämtas på postkontor.

Den normala handläggningstiden är upp till sex veckor från det att vi tagit emot fullständig ansökan till att vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Vi kan inte prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Det här gäller för utdraget

EU-utdrag för enskild person innebär att du kan begära ett utdrag om dig själv från kriminalregistret i ett annat EU-land, eller Storbritanniens, där du är eller har varit bosatt eller där du är eller har varit medborgare. Det är landets lagstiftning som avgör vilka domar utdraget visar. Observera att utdraget inte innehåller information från det svenska belastningsregistret.

Vad du kan göra om landet nekar utdrag

Du kan själv ansöka om ett utdrag direkt från landet. Kontakta myndigheterna i landet för mer information.