Utdrag för arbete inom skola eller förskola

När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik inom skola eller förskola ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Så begär du ett utdrag:

1. Fyll i blanketten

Arbete i skola, förskola eller barnomsorg, begära utdrag (blankett att fylla i digitalt och skriva ut).
Arbete i skola, förskola eller barnomsorg, begära utdrag (blankett att skriva ut och fylla i för hand).

Fyll i ansökan tydligt och skriv under för hand

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

Observera att även om du fyller i blanketten digitalt måste den skrivas ut för att göra namnteckningen för hand med penna. Vi godtar inte digitala signaturer.

Tänk på att en fullständig ansökan som är korrekt underskriven för hand med penna gör att du kan få ett utdrag snabbare.

Tänk på följande:

 • Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.
 • Har du inte svenskt person- eller samordningsnummer måste du uppge din födelsetid (år, månad och dag) och ditt fullständiga namn (alla för- och efternamn) på ansökan.

2. Skicka blanketten

Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka blanketten med e-post eller brev till polisen.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

3. Du får ett registerutdrag

Du får ett registerutdrag från oss med brev. Utdraget skickas till den adress du angett på ansökan. Polisen får inte skicka utdrag direkt till en arbetsgivare.

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot fullständig ansökan till att vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Vi kan inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Vi ger inga förturer

Vi får just nu många frågor om vi kan påskynda utdragen då det gäller snabba tillsättningar av tjänster. Handläggningstiden och leveranstiden är densamma som tidigare, det vill säga upp till två veckor.

Om din ansökan är tydligt ifylld och du skickar in den via e-post kan ditt utdrag komma snabbare än så.

Det här gäller för utdraget

Du ska visa upp ett registerutdrag först när du blir erbjuden en anställning, praktikplats eller ett uppdrag inom förskola, skola och barnomsorg. Skicka aldrig in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb.

 • Utdraget är giltigt 1 år.
 • Du ska behålla originalet själv. Arbetsgivaren får ta en kopia av utdraget. 
 • Du kan visa utdraget för fler arbetsgivare.

Är du anställd på ett bemanningsföretag och ska praktisera i en skola är det skolan som har rätt att begära utdraget inte bemanningsföretaget.

En registerkontroll från belastningsregistret är till för att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Men det är endast en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för att arbeta inom skola och förskola. Att en person är straffad för ett brott innebär inte ett förbud mot att anställa personen.

Verksamheter som omfattas av registerkontroll

Du måste visa ett utdrag från belastningsregi för både offentliga och av enskilda uppdragsgivare inom följande verksamheter:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fritidshem
 • annan pedagogisk verksamhet (till exempel öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds)
 • motsvarande verksamhet på entreprenad.

Om registerkontroll, Skolverket

Skollagen, Sveriges riksdag.

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen hämtar polisen uppgifter därifrån.

Det här visar utdraget

Utdrag från belastningsregistret visar uppgifter om du fått påföljd för:

 • mord
 • dråp
 • grov misshandel
 • människorov
 • alla sexualbrott
 • barnpornografibrott
 • grovt rån

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.