Utdrag för arbete inom skola eller förskola

När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik inom skola eller förskola ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Registerutdrag via e-tjänst

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge.

Använd inte e-tjänsten om:

 • Du är medborgare i ett annat EU-land än Sverige eller i Storbritannien.

Använd då blankett istället, se länk nedan.

Till e-tjänst för registerutdrag

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Om du är medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen, eller Storbritannien, hämtar polisen uppgifter därifrån. Det kan innebära att handläggningstiden blir längre än två veckor. För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att du fyller i samtliga uppgifter som efterfrågas i blanketten.

Vi ger inga förturer

Vi får just nu många frågor om vi kan påskynda utdragen då det gäller snabba tillsättningar av tjänster. Handläggningstiden och leveranstiden är densamma som tidigare, det vill säga upp till två veckor.

Om din ansökan är tydligt ifylld och du skickar in den via e-post kan ditt utdrag komma snabbare än så.

Det här gäller för utdraget

Du ska visa upp ett registerutdrag först när du blir erbjuden en anställning, praktikplats eller ett uppdrag inom förskola, skola och barnomsorg. Skicka aldrig in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb.

 • Utdraget är giltigt 1 år.
 • Du ska behålla originalet själv. Arbetsgivaren får enbart göra en notering om att du visat utdraget. Ingen annan dokumentation av registerkontrollen får göras.
 • Du kan visa utdraget för flera arbetsgivare.

Är du anställd på ett bemanningsföretag och ska praktisera eller arbeta i en skola är det skolan som har rätt att begära utdraget inte bemanningsföretaget.

En registerkontroll från belastningsregistret är till för att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Men det är endast en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för att arbeta inom skola och förskola. Att en person är straffad för ett brott innebär inte ett förbud mot att anställa personen.

Verksamheter som omfattas av registerkontroll

Du måste visa ett utdrag från belastningsregistret för både offentliga och av enskilda uppdragsgivare inom följande verksamheter:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fritidshem
 • annan pedagogisk verksamhet (till exempel öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds)
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • motsvarande verksamhet på entreprenad.

Om registerkontroll, Skolverket

Skollagen, Sveriges riksdag.

Det här visar utdraget

Utdrag från belastningsregistret visar uppgifter om du fått påföljd för:

 • mord
 • dråp
 • grov misshandel
 • människorov
 • alla sexualbrott
 • barnpornografibrott
 • grovt rån

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.