JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Registerutdrag för dig som ska arbeta inom skola eller förskola

Utdrag från belastningsregistret skickar du in till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet. Tänk på att blanketten för begäran om registerutdrag ska vara underskriven för hand.

Läs om vad som gäller för registerutdrag och registerkontroll och hur du fyller i blanketten för att få utdraget så snabbt som möjligt.

Utdraget är giltigt 1 år, så du kan alltså använda det för flera anställningar.

Blankett för registerutdrag skola och förskola

Skriv ut och underteckna

Blanketten kan fyllas i digitalt, men du måste ändå skriva ut och underteckna blanketten innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se kan behandlas automatiserat i något av polisens datasystem. Behandlingen av personuppgifter regleras till exempel i personuppgiftslagen (1998:204).

Regelverket syftar bland annat till att skydda dina grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. En viktig del i det skyddet är att du informeras om behandlingen.
Behandling av personuppgifter på webbplatsen

Så fyller du i blanketten

 • Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
 • Din namnunderskrift krävs för att ansökan ska vara komplett. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
 • Kom ihåg att du bara kan begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan antingen med vanlig post:

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Eller skanna in alla handlingar och bifoga via e-post: registerutdrag@polisen.se.

Om du väljer att skicka in blanketten via e-post måste den skannas. Skicka blanketten som bifogad pdf-fil, jpg-fil, eller tiff-fil, som är max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi mottagit en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord

Vad som gäller för utdraget ur belastningsregistret

Du ska aldrig skicka in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb. Registerutdrag ska du visa upp först när du blivit erbjuden en anställning inom förskola, skola, barnomsorg eller en praktikplats (om du studerar på lärarhögskola).

Är du anställd på ett bemanningsföretag, en vikariepool eller liknande och får ett uppdrag inom en verksamhet som kräver registerkontroll, måste du också visa upp ett registerutdrag.

Registerutdraget ska bara visas upp vid ett tillfälle för en anställning.

Följande verksamheter omfattas av registerkontroll:

 • Förskola
 • Fritidshem
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Annan pedagogisk verksamhet (Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet, Omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds)
 • Motsvarande verksamhet på entreprenad.

Mer information om registerkontroll

 • Registerkontroll omfattar både verksamheter som bedrivs av offentliga och av enskilda uppdragsgivare.
 • Arbetsgivaren ska göra registerkontroll när det uppstår akuta behov av anställda.

Läs mer om registerkontroll på Skolverkets webbplats.

Vad som kontrolleras i belastningsregistret

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in.(se 2 § tredje stycket lagen om registerkontroll som hänvisar till 22 § BRF). Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.

Om du är medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten, enligt 22c § förordning (1999:1134) om belastningsregister.

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.
 

Till toppen