Sök

Digitalt registerutdrag

Nu går det att få de flesta typer av utdrag från polisens belastningsregister till din digitala brevlåda. Utdraget kan sedan kontrolleras av exempelvis arbetsgivaren eller föreningen via polisens kontrolltjänst.

Du som gör en begäran om utdrag väljer själv om du vill få det som fysisk post eller som digital post – förutsatt att du har en digital brevlåda (Kivra, Billo eller Min myndighetspost).

Det är enbart de utdrag som inte innehåller någon belastning, det vill säga ”tomma” utdrag, som skickas ut som digital post. Utdrag som innehåller en belastning skickas som fysisk post.

Dessa utdrag kan du få som digital post:

  • Arbete i skola och förskola.
  • Arbete på HVB-hem.
  • Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS).
  • Arbete eller uppdrag i föreningsverksamhet, till exempel idrotts- eller fritidsföreningar, där man kommer i kontakt med barn och ungdomar.
  • Arbete med försäkringsdistribution.

Dessa utdrag kan i nuläget inte fås som digital post:  

  • Kontroll av egna uppgifter.
  • Utdrag att använda utomlands.

Digitala utdrag ökar tillgängligheten

Möjligheten att få utdraget till din digitala brevlåda gör att det är nära till hands hela tiden. Utdraget kan du sedan visas upp via mobil eller dator för den som ska ta del av det, till exempel en arbetsgivare eller en förening. Du kan även skicka det som pdf via mejl från din digitala brevlåda. 

Äktheten kan kontrolleras

För dig som ska kontrollera registerutdraget, till exempel som arbetsgivare eller förening, finns en kontrolltjänst. Genom att mata in uppgifter från utdraget kontrolleras att det digitala utdraget är äkta och har utfärdats av polisen.

Utdrag som skickas som fysisk post kan inte verifieras via kontrolltjänsten.

Kontrolltjänst för digitala registerutdrag

Utdrag från belastningsregistret – för barns och ungas trygghet

Som arbetsgivare eller förening har man rätt, och i många fall en skyldighet, att ta del av utdrag från polisens belastningsregister om personer som kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Det är en viktig brottsförebyggande åtgärd för att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar. Som arbetsgivare eller förening behöver man därför ha tydliga rutiner för hur man tar del av registerutdrag och hur man dokumenterar det.

År 2022 skickades nästan 1,1 miljoner registerutdrag. De vanligaste utdragstyperna är för anställning i skola eller förskola, kontroll av uppgifter om sig själv samt för befattning i en idrotts- eller fritidsförening. 

De olika utdragstyperna redovisar olika olika typer av brott. Även giltighetstiden varierar från tre månader till ett år. Vad respektive utdrag visar regleras i olika lagar.

Frågor och svar

Vad är fördelarna med att få registerutdraget som digital post?

Du har det då hela tiden lättåtkomligt i till exempel din mobil. Utdraget kan enkelt visas upp och återanvändas.

Går det snabbare att få utdraget som digital post?

Leveranstiden för digital post är kortare än för fysisk post. Däremot kan ett utdrag kräva en manuell handläggning och den tiden är densamma. Handläggningstiden kan vara upp till två veckor, men i de flesta fall går det snabbare, från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Får jag det som digital post automatiskt om jag har en digital brevlåda?

Nej. När du gör begäran så väljer du om du vill ha det som fysisk post eller som digital post.

Hur fungerar e-tjänsten för de som inte har en digital brevlåda?

För de personer som ännu inte registrerat sig för en digital brevlåda kommer utdraget automatiskt att skickas till deras folkbokföringsadress.