Sök
Stäng Meny

Blanketter – utdrag att använda utomlands

Fyll i blanketten, skriv under den och skicka till polisen. Du får då ett utdrag ur belastningsregistret som du visar upp för arbetsgivaren.

1. Fyll i blanketten

Utlandsutdrag, utdrag belastningsregistret (blankett att fylla i digitalt och skriva ut) (pdf, 3 MB)
Utlandsutdrag, utdrag belastningsregistret (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 131 kB)
Request for extract from the criminal records registry for purposes in another country (complete digital) (pdf, 4 MB)
Request for extract from the criminal records registry for purposes in another country (make a print) (pdf, 129 kB)

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Fyll i ansökan tydligt och skriv under

Observera att även om du fyller i blanketten digitalt måste den skrivas ut för att göra namnteckningen för hand med penna. Vi godtar inte digitala signaturer.

Tänk på att en fullständig ansökan som är korrekt underskriven för hand med penna gör att du kan få ett utdrag snabbare.

Tänk på följande:

  • Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.
  • Har du inte svenskt person- eller samordningsnummer måste du uppge din födelsetid (år, månad och dag) och ditt fullständiga namn (alla för- och efternamn) på blanketten.
  • Har du inte svenskt person/samordningsnummer behöver du bifoga kopia på pass eller personbevis.

2. Skicka blanketten

Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka den med e-post eller brev till polisen. Om du skickar via e-post får du ett autosvar att polisen har mottagit din e-post.

E-post: utlandsutdrag@polisen.se

Polismyndigheten
Utlandsutdrag
Box 740
981 27 Kiruna

3. Du får en betalningsavi

Utdraget kostar 225 kronor plus porto. När vi får din ansökan skickar vi en betalningsavi till den e-postadress eller postadress du angett på ansökan.

4. Du får ett registerutdrag

När vi har tagit emot din betalning skickar vi registerutdraget med brev. Utdraget skickas till den adress du angett på ansökan. För att undvika eventuell retur till oss, kontrollera att du har fullständigt namn på postlåda eller dörr.