Fakturor till polisen

Polisen tar emot elektroniska fakturor. Det går att skicka e-fakturor på flera olika sätt.

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura från och med 1 april 2019. Offentliga upphandlingar som påbörjats före detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

E-faktura till offentlig sektor – information på digg.se

Organisationsnummer

Polismyndighetens organisationsnummer är: 202100-0076.

Fakturaadress

Polismyndigheten
981 82 Kiruna

E-fakturor via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Polismyndighetens elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021000076.

PEPPOL är en gemensam standard för olika meddelanden i inköpsprocessen som prislista, order, faktura samt tekniska protokoll för elektronisk kommunikation och hur meddelanden överförs mellan operatörer. För att kunna skicka och ta emot via PEPPOL krävs ett PEPPOL-id. Det är kostnadsfritt att skicka och ta emot en faktura via PEPPOL.

Om PEPPOL på digg.se

E-fakturor via andra kommunikationslösningar

VAN-operatör

Polismyndigheten tar emot elektroniska fakturor via VAN-operatören Opus Capita, vår EDI-adress är 2021000076. För er som ännu inte är anslutna till PEPPOL-nätverket har vi även möjlighet att ta emot Svefaktura version 1. Detta kräver viss uppsättning hos oss innan första e-fakturan kan tas emot. Kontakta pac-efaktura.rps@polisen.se med information om elektroniskt ID samt vilken VAN-operatör ni använder.

Polisens Leverantörsportal för faktura och order

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsportal som tillhandahålls av Opus Capita. Tjänsten är gratis. Följande information behöver finnas tillgänglig när ni registrerar ert företag:

  • Företagsnamn och adress
  • Organisationsnummer
  • Momsregistreringsnummer
  • Betalningsuppgifter

Polisens leverantörsportal för faktura och order

Ordernummer och referenser på fakturan

Polisens referens består av ett u-nummer (bokstaven u följt av sju siffror utan mellanslag eller bindestreck). Referensen ska placeras i fältet "Referens" på fakturan.

Om polisens ordernummer anges vid beställning (börjar på 5) ska det placeras i fältet som heter "Kundens ordernummer" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet.

Taggar för att få referenser i rätt fält

Här finns information om vilka taggar som ska användas för att få referenserna i rätt fält beroende på vilken version av e-faktura ni skickar:

PEPPOL BIS Billing 3.0

Referens
<Invoice><cbc:BuyerReference>

Kundens ordernummer
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Orderradsreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

Svefaktura 1

Referens
<Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID>

Kundens ordernummer
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:OrderReference><cac:BuyersID>

Orderradsreferens <Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:BuyersLineID>

Leverantörsportal för faktura och order

Referens = Köparens referens

Kundens ordernummer = Köparens ordernummer

PERIODISKA FAKTUROR

För att Polismyndigheten ska kunna sätta upp periodisk faktura för tjänst/produkt som baseras på uppmätt förbrukning och som faktureras periodiskt såsom till exempel el, vatten och abonnemang krävs:

  • att specifika faktureringsobjekt kan skickas med i fakturorna
  • att fakturorna är återkommande inom regelbundet intervall.

Nedanstående taggar behöver finnas med på fakturorna för att uppsättning mot periodisk faktura ska kunna ske.


PEPPOL BIS Billing 3.0

<cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>Avtals-id</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>Objekt-id</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>

Sve-faktura 1.0

<AdditionalDocumentReference>
<cac:ID identificationSchemeID="ACD" identificationSchemeAgencyName="SFTI">Fakturaobjekt</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

<AdditionalDocumentReference>
<cac:ID identificationSchemeID="CT" identificationSchemeAgencyName="SFTI">Avtal/Kontrakt</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

Har ni frågor?

Kontakta Polismyndigheten via e-post pac-efaktura.rps@polisen.se om ni har frågor om till exempel beställarreferenser och ordernummer.