Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

För närvarande har vi vissa tekniska störningar på polisens telefonnummer 114 14. För ärenden som inte är akuta, vänligen återkom vid ett senare tillfälle eller använd våra e-tjänster. Vid nödsituation, pågående brott eller andra akuta ärenden, ring alltid 112.

Fakturor till Polismyndigheten

Polismyndigheten tar helst emot elektroniska fakturor. Det går att skicka e-fakturor på flera olika sätt.

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura från och med 1 april 2019.

E-faktura till offentlig sektor – information på digg.se

Organisationsnummer

Polismyndighetens organisationsnummer är: 202100-0076.

Fakturaadress

Polismyndigheten
981 82 Kiruna

E-fakturor via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Polismyndighetens elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021000076.

PEPPOL är en gemensam standard för olika meddelanden i inköpsprocessen som prislista, order, faktura samt tekniska protokoll för elektronisk kommunikation och hur meddelanden överförs mellan operatörer. För att kunna skicka och ta emot via PEPPOL krävs ett PEPPOL-id. Det är kostnadsfritt att skicka och ta emot en faktura via PEPPOL.

Om PEPPOL på digg.se

E-fakturor via andra kommunikationslösningar

VAN-operatör

Polismyndigheten tar emot elektroniska fakturor via VAN-operatören Opus Capita, vår EDI-adress är 2021000076. För er som ännu inte är anslutna till PEPPOL-nätverket har vi även möjlighet att ta emot Svefaktura version 1. Detta kräver viss uppsättning hos oss innan första e-fakturan kan tas emot. Kontakta pac-efaktura.rps@polisen.se med information om elektroniskt ID samt vilken VAN-operatör ni använder.

Polisens Leverantörsportal för faktura och order

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsportal som tillhandahålls av vår partner Opus Capita. Tjänsten är gratis. Följande information behöver finnas tillgänglig när ni registrerar ert företag:

  • Företagsnamn och adress
  • Organisationsnummer
  • Momsregistreringsnummer
  • Betalningsuppgifter

Polisens leverantörsportal för faktura och order

Ordernummer och beställarreferenser på fakturan

Polisens referens består av ett u-nummer (bokstaven u följt av sju siffror utan mellanslag eller bindestreck). Referensen ska placeras i fältet "Beställarreferens" på fakturan.

Om polisens ordernummer anges vid beställning (börjar på 5) ska det placeras i fältet som heter "Orderreferens" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet.

Taggar för att få referenser i rätt fält

Här finns information om vilka taggar som ska användas för att få referenserna i rätt fält beroende på vilken version av e-faktura ni skickar:

PEPPOL BIS Billing 3.0

Beställarreferens
<Invoice><cbc:BuyerReference>

Orderreferens
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Orderradsreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

Svefaktura 2 (PEPPOL)

Beställarreferens
<Invoice><cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cac:Contact><cbc:ID>

Orderreferens
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Orderradsreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

Svefaktura 1

Beställarreferens
<Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID>

Orderreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:OrderReference><cac:BuyersID>

Orderradsreferens <Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:BuyersLineID>

Leverantörsportal för faktura och order

Beställarreferens = Köparens referens

Ordernummer = Köparens ordernummer

PERIODISKA FAKTUROR

För att Polismyndigheten ska kunna sätta upp periodisk faktura för tjänst/produkt som baseras på uppmätt förbrukning och som faktureras periodiskt såsom t.ex. el, vatten och abonnemang krävs:

  • att specifika faktureringsobjekt kan skickas med i fakturorna
  • att fakturorna är återkommande inom regelbundet intervall

Nedanstående taggar behöver finnas med på fakturorna för att uppsättning mot periodisk faktura ska kunna ske.


PEPPOL BIS Billing 3.0

<cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>Avtals-id</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>Objekt-id</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>

Sve-faktura 2 (PEPPOL)

<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:Contact>
<cbc:ID>Fakturaobjekt</cbc:ID>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>Avtal</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>

Sve-faktura 1.0

<AdditionalDocumentReference>
<cac:ID identificationSchemeID="ACD" identificationSchemeAgencyName="SFTI">Fakturaobjekt</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

<AdditionalDocumentReference>
<cac:ID identificationSchemeID="CT" identificationSchemeAgencyName="SFTI">Avtal/Kontrakt</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

Har ni frågor?

Kontakta Polismyndigheten via e-post pac-efaktura.rps@polisen.se om ni har frågor om till exempel beställarreferenser och ordernummer.

Till toppen