Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fakturor till Polismyndigheten

Polismyndigheten tar helst emot elektroniska fakturor. Det går att skicka e-fakturor på flera olika sätt.

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura från och med 1 april 2019.

E-faktura till offentlig sektor  information på digg.se

Organisationsnummer

Polismyndighetens organisationsnummer är: 202100-0076.

Fakturaadress

Polismyndigheten 
981 82 Kiruna

E-fakturor via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Polismyndighetens elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021000076.

PEPPOL är en gemensam standard för olika meddelanden i inköpsprocessen som prislista, order, faktura
samt tekniska protokoll för elektronisk kommunikation och hur meddelanden överförs mellan operatörer. För att kunna skicka och ta emot via PEPPOL krävs ett PEPPOL-id. Det är kostnadsfritt att skicka och ta emot en faktura via PEPPOL.

Om PEPPOL på digg.se

E-fakturor via andra kommunikationslösningar

Polismyndigheten tar emot elektroniska fakturor via VAN-operatören Opus Capita. För er som ännu inte är anslutna till PEPPOL-nätverket har vi även möjlighet att ta emot Svefaktura version 1. Detta kräver viss uppsättning hos oss innan första e-fakturan kan tas emot. Kontakta pac-efaktura.rps@polisen.se med information om elektroniskt ID samt vilken VAN-operatör ni använder.

Ordernummer och beställarreferenser på fakturan

Polisens referens består av ett u-nummer (bokstaven u följt av sju siffror utan mellanslag eller bindestreck). Referensen ska placeras i fältet "Beställarreferens" på fakturan.

Om polisens ordernummer anges vid beställning (börjar på 5) ska det placeras i fältet som heter "Orderreferens" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet.

Taggar för att få referenser i rätt fält

Här finns information om vilka taggar som ska användas för att få referenserna i rätt fält beroende på vilken version av e-faktura ni skickar:

Svefaktura 1

Beställarreferens
<Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID>

Orderreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:OrderReference><cac:BuyersID>

Orderradsreferens <Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:BuyersLineID>

Svefaktura 2 (PEPPOL)

Beställarreferens
<Invoice><cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cac:Contact><cbc:ID>

Orderreferens
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Orderradsreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

Kontakta polisen via e-post: pac-efaktura.rps@polisen.se om ni har frågor om till exempel beställarreferenser och ordernummer.

Via fakturaportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du registrera fakturorna manuell på Fakturaportalen. Tjänsten är gratis. 

Fakturaportalen

Har ni frågor?

Kontakta Polismyndigheten via e-post pac-efaktura.rps@polisen.se om ni har frågor om till exempel beställarreferenser och ordernummer.

Till toppen