E-handel

Polismyndighetens inköp görs främst genom vårt inköpssystem. Våra avtalade leverantörer bör därför finnas upplagda på vår e-handelsplats.

Är ni en av våra upphandlade avtalsleverantörer? Fyll i formuläret Företagsuppgifter och mejla det till oss för att komma igång.

Företagsuppgifter

inkop-ea.e-handel@polisen.se

I de delar vi tillämpar ett elektroniskt flöde från beställning till betalning använder vi standarden Peppol BIS och Svehandel, vilket är ett samlingsnamn för den UBL-baserade standarden som SFTI rekommenderar för e-handel inom offentlig sektor.

Om e-inköp, SFTI:s webbplats

Vår VAN-operatör är Opus Capita och vår EDI-adress är 2021000076.

Skicka prislista till Polismyndigheten

Om ni är en avtalad leverantör ska ni skicka er prislista/produktkatalog med det avtalade sortimentet till oss, så att vi kan göra det tillgängligt i inköpssystemet för Polismyndighetens beställare.

En tydlig artikelbeskrivning, synonymer anpassade för målgruppen och en korrekt klassificering enligt UNSPSC är viktigt för att våra beställare ska hitta era produkter. En bild och kompletterande varutext förenklar produktvalet.

Om UNSPSC-koder, UNSPSC:s webbplats  Vi använder version 11 (på svenska).

Om ytterligare orderinformation från beställaren behövs, till exempel storlek, serienummer för service av instrument eller kontaktinformation för serviceåtgärder, kontakta oss på ovanstående e-postadress.

Polismyndigheten kan ta emot prislista/produktkatalog på följande sätt:

 • Elektronisk produktkatalog i format Svekatalog 2.0
 • Excelmall för prislista

Ett alternativ till Svekatalog är att fylla i vår excelmall nedan och mejla den till inkop-ea.e-handel@polisen.se.

Excelmall för prislista

I excellmallen ska bland annat följande information om artiklarna finnas med:

 • Leverantörens artikelnummer
 • Artikelbeskrivning / artikelbenämning
 • Pris
 • Prisenhet, förpackningsstorlek
 • Ledtid, leveranstid uttryckt i antal dagar
 • UNSPSC-koder för klassificering av artiklar och tjänster
 • Bilder tillhörande artiklarna, gärna bildlänkar (kolumn AG)
 • Synonymer och sökord (kolumn AJ)
 • Varutext - en utförligare beskrivning om artikeln, max 350 tecken (kolumn AK).

Ta emot inköpsorder från Polismyndigheten

Polismyndigheten kan skicka inköpsorder till er på följande sätt:

Elektronisk order i format Peppol Bis Ordering 3

Elektronisk order i format Sveorder BIS 28A 1.0

I excelfilen nedan finns specifikation av innehåll i några av de XML-taggar som är relevanta för Polismyndigheten.

XML-taggar för e-order

Via polisens leverantörsportal

Om ni inte har möjlighet att ta emot elektronisk order kan vi istället skicka order via vår leverantörsportal. I portalen kan ni sedan enkelt omvandla den mottagna ordern till faktura, vilket i sin tur genererar en elektronisk faktura till Polismyndigheten. Tjänsten, som tillhandahålls av Opus Capita, är gratis. Följande information behöver finnas tillgänglig när ni registrerar ert företag i leverantörsportalen:

 • Företagsnamn och adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Betalningsuppgifter

Polisens leverantörsportal för faktura och order

Via mejl med order i pdf-bilaga

Om kommunikation via e-post är aktuellt, ska leverantören kunna ange en central och icke personbunden e-postadress.

Skicka orderbekräftelse till Polismyndigheten

Orderbekräftelse skickas via mejl direkt till beställaren (om inget annat specifikt har avtalats).

Viktigt att ta hänsyn till

Vi matchar fakturor mot order och därför är det viktigt att ni följer instruktionerna för hur ni ska referera till ordernummer vid fakturering.

Skicka fakturor till polisen

Har ni frågor?

Kontakta Polismyndigheten via e-post inkop-ea.e-handel@polisen.se om ni har frågor om e-handel.