E-handel

Polismyndighetens inköp görs främst genom vårt inköpssystem. Våra avtalade leverantörer bör därför finnas upplagda på vår e-handelsplats.

Är ni en av våra upphandlade avtalsleverantörer och vill börja e-handla med oss? Fyll i formuläret Företagsuppgifter och mejla det till oss för att komma igång.

Företagsuppgifter

inkop-ea.e-handel@polisen.se

Skicka prislista till Polismyndigheten

Om ni är en avtalad leverantör ska ni skicka er prislista/produktkatalog med det avtalade sortimentet till oss, så att vi kan göra det tillgängligt i inköpssystemet för Polismyndighetens beställare. Använd vår excelmall för prislista och skicka till inkop-ea.e-handel@polisen.se.

Excelmall

En tydlig artikelbeskrivning, synonymer anpassade för målgruppen och en korrekt klassificering enligt UNSPSC är viktigt för att våra beställare ska hitta era produkter. En bild och kompletterande varutext förenklar produktvalet.

I din prislista/produktkatalog ska bland annat följande information om artiklarna finnas med:

 • Leverantörens artikelnummer (ert artikelnummer).
 • Artikelbeskrivning (artikelns benämning).
 • Pris
 • Enhet, förpackningsstorlek
 • Ledtid, leveranstid uttryckt i antal dagar
 • UNSPSC-koder (för klassificering av artiklar och tjänster)
 • Bilder tillhörande artiklarna, gärna bildlänkar.
 • Synonymer (sökord till artiklarna).
 • Varutext (en utförligare beskrivning eller text om artikeln, max 350 tecken).

Om det finns behov av att i order ange storlekar eller om det vid beställning av tjänster krävs tillägg av information från köparen (till exempel serienummer för service, datum för utförande av tjänst) kontakta oss på ovanstående e-postadress.

Om UNSPSC-koder, UNSPSC:s webbplats  Vi använder version 11 (på svenska).

Ta emot inköpsorder från Polismyndigheten

Polismyndigheten kan skicka inköpsorder till er som leverantör på följande sätt:

Elektronisk order, Sveorder BIS 28A 1.0

Elektronisk order kan skickas via

 • PEPPOL-nätverket
 • VAN-operatören Opus Capita

Polismyndighetens elektroniska order bygger på XML-format och ingår i Peppol BIS och Svehandel, ett samlingsnamn för den UBL-baserade standarden som SFTI rekommenderar för beställningar i inköpssystem.

Om e-inköp, SFTI:s webbplats

I excelfilen nedan finns specifikation av innehåll i några av de XML-taggar som är relevanta för Polismyndigheten.

XML taggar för Sveorder BIS 28A 1.0

Via mejl med order i pdf-bilaga

Om kommunikation via e-post är aktuellt, ska leverantören kunna ange en central och icke personbunden e-postadress.

Skicka orderbekräftelse till Polismyndigheten

Orderbekräftelse skickas via mejl direkt till beställaren (om inget annat specifikt har avtalats).

Viktigt att ta hänsyn till

Vi matchar fakturor mot order och därför är det viktigt att ni följer instruktionerna för hur ni ska referera till ordernummer vid fakturering.

Skicka fakturor till polisen

Har ni frågor?

Kontakta Polismyndigheten via e-post inkop-ea.e-handel@polisen.se om ni har frågor om inköp och e-handel.