Kalla fall – olösta mord och dråp

Här publicerar polisen information om olösta mord och dråp - kalla fall - där vi behöver hjälp från allmänheten.

Ett kallt fall är ett ouppklarat fall av dödligt våld, det vill säga mord eller dråp. Fallet är ouppklarat eftersom polisen inte har kunnat komma vidare i utredningen trots att vi har gjort allt som vi har bedömt skulle kunna lösa fallet.

När polisen inte kan komma vidare i utredningar av mord eller dråp blir fallen överförda till en särskild utredningsgrupp som jobbar med kalla fall. Ny information gör att polisens kalla fall-grupp återigen kan börja arbeta med fallet. Sådan ny information kan komma från polisen själv, till exempel genom framsteg inom det kriminaltekniska arbetet, eller från allmänheten genom iakttagelser som gjorts på olika sätt.

Preskriptionstiden för mord och dråp togs bort 2010. Tidigare var preskriptionstiden 25 år. Detta innebär att utredningar av mord och dråp som har skett efter den 1 juli 1985 aldrig läggs ner. Dessa utredningar är fortfarande öppna och kan komma att klaras upp om ny information kommer in till polisen.

Länka till polisens webbplats om du vill att fler ska ta del av informationen.

Till toppen