Sök

Upphandling och inköp

Alla varor och tjänster som köps av Polismyndigheten måste upphandlas från konkurrerande parter på den öppna marknaden.

Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger tröskelvärdet som anges i Lagen om offentlig upphandling, se upphandlingsmyndigheten.se, annonseras via Polisens leverantörsportal och/eller på Tenders Electronic Daily, EU:s elektroniska tidskrift för offentlig upphandling. Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och informera sig om Polismyndighetens upphandlingar. Det går inte att föranmäla sig till en upphandling.

Polisens leverantörsportal för upphandling

Tenders Electronic Daily

I leverantörsportalen finns även information om tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande av pågående upphandling.

Det finns inte några generella krav för att få delta i Polismyndighetens upphandlingar. I samband med varje enskild upphandling ställs specifika krav. Vissa upphandlingar är säkerhetsskyddade.

Säkerhetsskyddad upphandling

Så görs inköp inom Polismyndigheten

Polismyndighetens upphandlingar omfattar inköp av varor och tjänster till den egna verksamheten, polisspecifika varor och tjänster, it-relaterade varor och tjänster, byggentreprenader och tryckeritjänster. Den lag som främst reglerar inköpsarbetet inom Polismyndigheten är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). En stor del av inköpen görs genom avrop från de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden, exempelvis möbler, resor och personaluthyrning. De statliga ramavtalen finns på avropa.se.

E-handel och fakturor

Polismyndighetens inköp görs främst genom Polismyndighetens inköpssystem. De avtalade leverantörer bör därför finnas upplagda i inköpssystemet. Polismyndigheten tar emot elektroniska fakturor.

E-handel

Fakturor till Polismyndigheten

Har du frågor?

Kontakta Polismyndighetens registrator via e-post registrator.kansli@polisen.se om du har generella frågor om våra upphandlingar.

Kontakta Polismyndigheten via e-post pac-efaktura.rps@polisen.se om du har frågor om e-faktura.

Kontakta Polismyndigheten via e-post inkop-ea.e-handel@polisen.se om du har frågor om e-handel.