Upphandling och inköp

Alla varor och tjänster som köps av Polismyndigheten måste upphandlas från konkurrerande parter på den öppna marknaden.

Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger 615 312 kronor annonseras via Polisens leverantörsportal och/eller på Tenders Electronic Daily, EU:s elektroniska tidskrift för offentlig upphandling. Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och informera sig om Polismyndighetens upphandlingar. Det går inte att föranmäla sig till en upphandling.

Polisens leverantörportal för upphandling

Tenders Electronic Daily

I leverantörsportalen finns också information om tilldelningsbeslut och beslut om att avbryta pågående upphandling.

Det finns inte några generella krav för att få delta i Polismyndighetens upphandlingar. I samband med varje enskild upphandling ställs specifika krav. Vissa upphandlingar är säkerhetsskyddade.

Säkerhetsskyddad upphandling

Så görs inköp inom Polismyndigheten

Polismyndighetens upphandlingar omfattar inköp av varor och tjänster till den egna verksamheten som till exempel: polisspecifika varor och tjänster, it-relaterade varor och tjänster, byggentreprenader och tryckeritjänster. Den lag som främst reglerar inköpsarbetet inom Polismyndigheten är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). En stor del av inköpen görs genom avrop från de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden, till exempel inom möbler, resor och personaluthyrning.

E-handel och fakturor

Polismyndighetens inköp görs främst genom vårt inköpssystem. Våra avtalade leverantörer bör därför finnas upplagda på vår e-handelsplats. Polismyndigheten tar helst emot elektroniska fakturor.

E-handel

Fakturor till Polismyndigheten

Har du frågor?

Kontakta Polismyndighetens registrator via e-post registrator.kansli@polisen.se om du har generella frågor om våra upphandlingar.

Kontakta Polismyndigheten via e-post pac-efaktura.rps@polisen.se om du har frågor om e-faktura.

Kontakta Polismyndigheten via e-post inkop-ea.e-handel@polisen.se om ni har frågor om inköp och e-handel.