Bli leverantör till polisen

Bli vår leverantör och var med och bidra till att Sverige blir tryggt och säkert. Polismyndigheten är en stor och stabil kund, med över 37 000 anställda, som har behov av varor och tjänster inom en mängd olika områden.

Polisens inköp – en viktig del av brottsbekämpningen

Vi vill göra affärer, med stora och små företag, som säkerställer att polisen på ett kostnadseffektivt och rättsenligt sätt får det som behövs för att förebygga och minska brottsligheten samt öka tryggheten. Årligen gör vi inköp för drygt 9 miljarder kronor. Genom att öppna upp för konkurrens och underlätta för företag att göra affärer med oss ser vi till att polisens pengar, våra skattemedel, används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Alla våra köp av varor och tjänster upphandlas från konkurrerande parter på den öppna marknaden och enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Utförlig information om offentlig upphandling och vad det innebär för dig som är eller vill bli leverantör till en statlig myndighet finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

De flesta inköpen görs från ramavtal som Polismyndigheten har upphandlat eller som upphandlats av Statens inköpscentral.

Bra att känna till om polisens inköp

Beställningar från polisens avtal görs främst via vårt inköpssystem. Våra avtalade leverantörer bör därför i möjligaste mån finnas upplagda på vår e-handelsplats. Läs mer på sidan om vår e-handel.

Polisens e-handel

Våra inköpskategorier

  • Polisspecifika varor och tjänster, exempelvis uniform, vapen och bärgning.
  • Forensiska varor och tjänster, exempelvis kameror, spårsäkringsmaterial och laboratorieutrustning.
  • Fordon, exempelvis bilar, båtar och besiktningar.
  • Fastigheter och service, exempelvis entreprenader, byggtjänster, lokalvård och möbler
  • Indirekta/övriga varor och tjänster, exempelvis resor, konsulter och kontorsmaterial.
  • It-varor och tjänster, exempelvis hård- och mjukvara, systemlösningar och it-tjänster.

Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar hittar du i Polisens leverantörsportal och i databasen Tenders Electronic Daily (TED).

I Polisens leverantörsportal hittar du även våra RFI:er (Request for information) och externa remisser. En RFI är en skriftlig förfrågan till potentiella leverantörer som vi använder när vi behöver få information om en specifik marknad. När vi behöver synpunkter på våra preliminära upphandlingsdokument gör vi en extern remiss.

Bli vår leverantör – steg för steg

En effektiv inköpsprocess är en förutsättning för att skapa goda affärer. Det handlar om allt från att förbereda till att genomföra upphandlingen och att realisera avtalet på bästa sätt för att nå de mål som satts upp.

1. Hitta affären

Polisens aktuella upphandlingar:

Polisens leverantörsportal för upphandling är en kostnadsfri tjänst för dig i det privata näringslivet som vill hitta upphandlingar, ta emot direktförfrågningar och lämna e-anbud eller enkla offerter.

TED är en databas där offentliga upphandlingar inom EU och EES publiceras.

2. Förbered och planera

Gå igenom kraven och villkoren i upphandlingen som ditt företag är intresserad av. Om du har frågor är det viktigt att du ställer dem till oss i god tid. Frågor och svar i samband med upphandlingarna ställs och besvaras via aktuell upphandling i Polisens leverantörsportal.

3. Lämna anbud

Du lämnar ert anbud via Polisens leverantörsportal. För att vi ska kunna godta ett anbud ska det vara inskickat innan anbudstiden har gått ut.

4. Polisen prövar anbuden och beslutar om tilldelning

Efter att vi har utvärderat alla anbud utifrån de krav som satts fattar vi ett tilldelningsbeslut om vem eller vilka leverantörer som vi ska teckna avtal med.

5. Teckna avtal

Efter att polisen har fattat tilldelningsbeslutet och efter att avtalsspärren löpt ut tecknar vi avtal. Under avtalsspärren, som oftast är tio dagar, kan leverantörer som inte fick affären överpröva ärendet.

6. Implementera avtal

Tillsammans implementerar vi avtalet. Varor och tjänster som kan köpas via e-handel gör vi beställningsbara i vårt inköpssystem, vi sprider information om avtalet och vid behov utbildar vi de som berörs. 

Mer om vår e-handel och fakturering:

Polisens e-handel

Fakturor till polisen

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig om du har frågor om inköp.