För dig som är leverantör till polisen

Genom att göra affärer med oss är du med och bidrar till att Sverige blir tryggt och säkert.

Ett gott samarbete mellan oss som arbetar med inköp på polisen och våra avtalade leverantörer är en förutsättning för att vi ska få en inköpsprocess som är effektiv för alla parter under hela avtalsperioden. Tillsammans med dig ser vi till att avtalen blir implementerade på ett bra sätt och via vår gemensamma uppföljning kan vi sedan se hur det går och om något behöver justeras.

Bra att känna till om polisens inköp

Genom att i möjligaste mån göra avtalen beställningsbara i polisens inköpssystem och skapa förutsättningar för att faktureringen blir korrekt blir hanteringen enkel för både den som ska beställa en vara eller tjänst och för dig som är leverantör och som ska ta emot en order och fakturera oss.

För att dina varor eller tjänster ska bli beställningsbara i polisens inköpssystem behöver vi så snart som möjligt, efter att avtalet är tecknat, få information om ditt företag samt en prislista/produktkatalog som vi kan läsa in i vårt inköpssystem.

Läs mer om vad du behöver göra:

Polisens e-handel

Fakturor till polisen

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig till oss om du har frågor.

  • Frågor om det specifika avtalet kan du ställa direkt till den som är avtalsansvarig för det avtal som tecknats med oss.
  • Om du har frågor som rör en pågående upphandling kan du ställa dem till den som är ansvarig för upphandlingen via Polisens leverantörsportal.
  • Allmänna frågor om inköp av varor och tjänster inom alla områden, utom It-området, kan du skicka till inköpsenheten via e-post till inkop-ea.kansli@polisen.se.
  • Allmänna frågor om inköp av it-varor och tjänster kan du skicka till polisens registrator via e-post kansli@polisen.se.
  • Begäran om allmän handling, se Ta del av allmän handling