Sök
Stäng Meny

Kontaktuppgifter för offentlig förvaltning och företag

Kontaktinformation till de sju polisregionerna, nationella avdelningar och andra delar av Polismyndigheten.

Rikspolischefens kansli och nationella avdelningar

Till de nationella avdelningarna hör: ekonomiavdelningen, hr-avdelningen, it-avdelningen, kommunikationsavdelningen, nationellt forensiskt centrum (NFC), nationella operativa avdelningen (Noa) och rättsavdelningen.

Polismyndigheten
106 75 Stockholm

E-post: registrator.kansli@polisen.se

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Nationellt forensiskt centrum
581 94 Linköping

E-post: registrator.nfc@polisen.se

Polisregionerna

Polisregion Bergslagen

I Bergslagen ingår: Dalarna, Värmland och Örebro.

Polismyndigheten
Box 1804
701 18 Örebro

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

Polisregion Mitt

I Mitt ingår: Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Polismyndigheten
Polisregion Mitt, 751 81 Uppsala

E-post: registrator.mitt@polisen.se

Polisregion Nord

I Nord ingår: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Polismyndigheten
Polisregion Nord
901 71 Umeå

E-post: registrator.nord@polisen.se

Polisregion Stockholm

I Stockholm ingår: Stockholm och Gotland. 

Polismyndigheten
106 75 Stockholm

Polismyndigheten
Box 1153, 621 22 Visby

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Polisregion Syd

I Syd ingår: Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Polismyndigheten
Region Syd
205 90 Malmö

E-post: registrator.syd@polisen.se

Polisregion Väst

I Väst ingår: Halland och Västra Götaland.

Polismyndigheten
Region Väst
405 90 Göteborg

E-post: registrator.vast@polisen.se

Polisregion Öst

I Öst ingår: Jönköping, Södermanland och Östergötland.

Polismyndigheten
Box 345, 581 03 Linköping

E-post: registrator.ost@polisen.se

Andra delar av Polismyndigheten

Uppdragsutbildningar

Polismyndighetens HR-avdelning genomför utbildningar för externa myndigheter, organisationer och företag. Utbildningarna utformas tillsammans med kunden.

E-post: hr-kompetens@polisen.se.

Polismuseet

Besök: Museivägen 7
115 93 Stockholm

Polismuseets webbplats

Tidningen Svensk Polis

Webbplats för tidningen Svensk Polis

E-post: tidningensvenskpolis@polisen.se

Tidningen Kriminalteknik

Tidningen Kriminalteknik på Issuu

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst

Ulriksdal Sörentorp
170 82 Solna
E-post: library@phs.police.se

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst