Sök

Kontaktuppgifter för offentlig förvaltning och företag

Kontaktinformation till de sju polisregionerna, nationella avdelningar och andra delar av Polismyndigheten.

Rikspolischefens kansli och nationella avdelningar

Till de nationella avdelningarna hör: ekonomiavdelningen, hr-avdelningen, it-avdelningen, kommunikationsavdelningen, nationellt forensiskt centrum (NFC), nationella operativa avdelningen (Noa) och rättsavdelningen.

Polismyndigheten
106 75 Stockholm

E-post: registrator.kansli@polisen.se

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Nationellt forensiskt centrum
581 94 Linköping

E-post: registrator.nfc@polisen.se

Polisregionerna

Polisregion Bergslagen

I Bergslagen ingår: Dalarna, Värmland och Örebro.

Polismyndigheten
Box 1804
701 18 Örebro

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

Polisregion Mitt

I Mitt ingår: Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Polismyndigheten
Polisregion Mitt, 751 81 Uppsala

E-post: registrator.mitt@polisen.se

Polisregion Nord

I Nord ingår: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Polismyndigheten
Polisregion Nord
901 71 Umeå

E-post: registrator.nord@polisen.se

Polisregion Stockholm

I Stockholm ingår: Stockholm och Gotland. 

Polismyndigheten
106 75 Stockholm

Polismyndigheten
Box 1153, 621 22 Visby

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Polisregion Syd

I Syd ingår: Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Polismyndigheten
Region Syd
205 90 Malmö

E-post: registrator.syd@polisen.se

Polisregion Väst

I Väst ingår: Halland och Västra Götaland.

Polismyndigheten
Region Väst
405 90 Göteborg

E-post: registrator.vast@polisen.se

Polisregion Öst

I Öst ingår: Jönköping, Södermanland och Östergötland.

Polismyndigheten
Box 345, 581 03 Linköping

E-post: registrator.ost@polisen.se

Andra delar av Polismyndigheten

Uppdragsutbildningar

Polismyndighetens HR-avdelning genomför utbildningar för externa myndigheter, organisationer och företag. Utbildningarna utformas tillsammans med kunden.

E-post: hr-kompetens@polisen.se.

Polismuseet

Besök: Museivägen 7
115 93 Stockholm

Polismuseets webbplats

Tidningen Svensk Polis

Webbplats för tidningen Svensk Polis

E-post: tidningensvenskpolis@polisen.se

Tidningen Kriminalteknik

Tidningen Kriminalteknik på Issuu

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst

Ulriksdal Sörentorp
170 82 Solna
E-post: library@phs.police.se

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst