Sök

Vapentillstånd för skytteförening

När du ansöker om tillstånd ska du fylla i organisationsnumret med tolv siffror, de två första är alltid 16. Om föreningen saknar organisationsnummer kan ni ansöka om detta hos Bolagsverket alternativt Skatteverket (endast ideella föreningar).

Fyll i ansökan och bilaga

PM 551.1 - Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 551.1 - Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen (Skriv ut fyll i för hand) (pdf, 189 kB)

Vid ansökan om föreningsvapen ska följande bifogas:

  • Styrelseprotokoll med beslut om inköp och behovsmotivering.
  • Uppgifter om i vilka skyttegrenar vapnet är tänkt att användas.
  • Uppgifter om till vilket/vilka huvudförbund föreningen är ansluten till.

I de fall föreningen inte förvarar vapnen i en kassun ska även följande bifogas:

  • Styrelseprotokoll med beslut om den tänkta förvaringen.

Använd endast en blankett per förvarare, fyll i uppgifter om samtliga föreningsvapen som funktionären ska förvara.

Alla vapen i bostaden räknas in i förvaringen, skriv därför under rubriken "Övrig förvaring i bostaden" in alla de vapen som funktionären förvarar för egen eller annans räkning i bostaden vid söktillfället.

PM 556.3 - Uppgift om sammanslutnings vapenförvaring (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 556.3 - Uppgift om sammanslutnings vapenförvaring (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 94 kB)

Hit skickar du ansökan