Sök
Stäng Meny

Deaktivering av skjutvapen

För att få tillstånd att inneha skjutvapen i kategori A med prydnads- eller särskilt affektionsvärde måste vapnen vara deaktiverade.

Från och med den 1 juli 2023 gäller nya regler för att inneha skjutvapen i kategori A (enligt bilagan till vapenförordningen) med prydnads- eller särskilt affektionsvärde för annat ändamål än skjutning. För att tillstånd ska kunna medges måste sådana skjutvapen vara deaktiverade i enlighet med deaktiveringsförordningen och ändringsförordningen.

Deaktivering får endast utföras av en behörig utförare.

Närmare föreskrifter om vem som ska vara behörig att utföra deaktiveringsåtgärder på skjutvapen i Sverige är under beredning och väntas träda i kraft under hösten 2023.

Notera att deaktivering är en mer ingripande åtgärd än att göra ett skjutvapen varaktigt obrukbart genom pluggning. Deaktivering blir bara aktuellt för särskilt farliga skjutvapen (kategori A).