Sök

Inbrott

Har du blivit utsatt för inbrott i bostad, källare, garage, fritidshus, kontor eller annat? Då är det viktigt att du gör en polisanmälan så snart som möjligt för att spår på platsen inte ska hinna försvinna före en eventuell brottsplatsundersökning.

Enklast gör du en webbanmälan, men gäller det inbrott eller försök till inbrott i bostad behöver du ringa polisen. 

Gör en polisanmälan

Bostadsinbrott och försök till inbrott i bostad

 • Ring 112 så att polisen snabbt kan komma till platsen för att säkra bevis.

Övriga inbrott och försök till inbrott

Anmäl inbrott

Ändra eller lägg till något i din anmälan

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Andra sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan – allt du behöver veta

Tänk på det här 

Det är bra att vara så förberedd du kan när du gör din anmälan. 

Att tänka på och göra

 • Städa inte bostaden innan polisen varit där. Vid en teknisk undersökning kan polisen samla in spår från gärningspersonen. Det betyder att brottet kan bli löst längre fram om gärningspersonen till exempel grips för ett annat brott. Om du städar innan polisen varit på plats kan spåren försvinna.
 • Undvik så långt det är möjligt att beträda brottsplatsen. Täck för sönderslagna fönster tillfälligt med plast eller en skiva om det går.
 • Är fler drabbade ska alla göra varsin polisanmälan. 

Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt: 

 • Hur har gärningspersonen tagit sig in? Brutit eller krossat ett fönster eller en dörr?
 • Vad har gärningspersonen orsakat för skador?
 • Finns någon annan person i din närhet som gjort några iakttagelser?
 • Kan du direkt se att något är stulet? Uppge vad så detaljerat som möjligt i samband med din polisanmälan. Var försiktig. Tänk på att inte riskera att förstöra tekniska spår.
 • Uppge om dina föremål är märkta med någon form av spårningsprodukt eller stöldmärkning.
 • Är du försäkrad, ring och anmäl inbrottet till ditt försäkringsbolag.
 • Är dörren uppbruten, kontakta en låssmed eller en leverantör av dörrar.

Ändra eller lägga till något i anmälan i efterhand

Om du i efterhand kommer på fler föremål som är försvunna eller får ny information efter samtal med grannar och andra, är det viktigt att du kompletterar din anmälan så fort som möjligt. Du kan ringa polisen på 114 14 eller använda webbanmälan.

Ju snabbare och ju mer detaljerat du kan beskriva föremålen, desto större är möjligheten att du får tillbaka dem.

 Ändra eller lägga till något i anmälan 

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Vad är ett inbrott?

Inbrott är när någon brutit sig in eller på annat sätt tagit sig in i någons bostad, garage, källare, vind eller annat utan lov och stulit något. Gärningspersonen behöver inte ha brutit upp lås eller dylikt.

Så säger lagen

När en stöld har skett efter intrång i en bostad kan stölden bedömas som en inbrottsstöld. Straffet för inbrottsstöld är fängelse i lägst ett och högst sex år.

När det gäller inbrott i garage, källare, vind eller annat kan brottet bedömas som ringa, av normalgraden eller som grov stöld. Tillvägagångssätt och värdet på det som stulits påverkar bedömningen. Straffet kan variera från böter till fängelse i högst sex år. 

Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott (brottsbalken 8 kapitlet), Sveriges riksdag

Så skyddar du dig mot bostadsinbrott

Varje år sker tusentals bostadsinbrott i Sverige. Här får du råd om hur du kan minska risken för inbrott:

Grannsamverkan – samarbete mellan boende och polis

Brott i bostadsmiljön förebyggs bäst med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan. Då samarbetar du och dina grannar med polisen.

Grannsamverkan 

Gör det svårt för tjuven att ta sig in

Tjuvens enklaste väg in i en bostad är från bottenplanet och från platser som är insynsskyddade. Tänk på det här så gör du det svårare för tjuven:

 • Lås ytterdörren även om du är hemma. Handväskor, plånböcker och nycklar i hallen är ett lätt byte för tjuvar.
 • Ha bra lås. Det finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.
 • Förstärk fönster och dörrar till altaner och balkonger.
 • Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster.
 • Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar.
 • Ha trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuven inte kan använda dem.
 • Ha stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster.

Var försiktig med att släppa in okända personer. Om någon påstår sig vara myndighetsrepresentant eller av annan anledning vill komma in i ditt hem ska du begära legitimation. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.

Kontakta också ditt försäkringsbolag och ta reda på om du måste ha särskilda fönsterlås, larm eller annat för att hemförsäkringen ska gälla vid ett inbrott.

Förbered innan du reser bort

 • Meddela grannar att du kommer vara bortrest.
 • Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull.
 • Ha timer på lampor och radio som går igång vid olika tidpunkter.
 • Undvik att tala om på sociala medier, blogg eller telefonsvararen att du är bortrest.

Du som bor i villa och radhus kan be någon att

 • klippa gräsmattan eller skotta snö och göra fotspår i snön vid huset
 • hänga sin tvätt på din torkställning
 • slänga sopor i din soptunna och parkera sin bil på din uppfart ibland.

Fotografera och märk upp värdeföremål

Fotografera och stöldmärk gärna dina värdefulla föremål och skriv ner unika serienummer och tillverkningsnummer. Förvara gärna fotografierna och informationen på ett säkert ställe.

Du kan också märka upp dina värdeföremål med olika typer av stöldmärkningsprodukter. När polisen hittar gods som är stöldmärkt kan det kopplas samman med den rätta ägaren.

Tänk på inbrottsrisken när du renoverar

Om du eller din bostadsrättsförening ska sätta upp en byggställning runt huset är det viktigt att tänka på inbrottsrisken. Lämna inte några fönster öppna och installera eventuellt fönsterlås.

Byggställningen ska inte gå att klättra på utifrån och vara stängd eller låst. Byggställningen kan inbrottsskyddas genom plank, taggtråd, larm och kamerabevakning.

Utan tillfälle inget brott. Förebygg inbrott i ditt hem (pdf, 2 MB)

Skydda din bostad (pdf, 2 MB)

Se film om hur polisen letar spår efter ett inbrott: 

Polisens arbete mot bostadsinbrott

Vid inbrott är det viktigt för polisen med vittnesuppgifter och att säkra spår vid brottsplatsen. Förhör och brottsplatsundersökning bör också göras så tidigt som möjligt så att inte minnesbilder försvinner och tekniska spår städas bort.

Så arbetar polisen

Brottsplatsundersökning för att säkra spår

Det är i första hand lokala brottsplatsundersökare som åker ut och säkrar spår vid bostadsinbrott. Grövre brott sköter kriminaltekniker.

Brottsplatsundersökarna letar spår efter gärningspersonen i form av till exempel

 • skoavtryck och fingeravtryck
 • verktygsspår
 • blodspår eller salivspår.

De försöker även skapa sig en bild av hur inbrottstjuven gått tillväga.

Organiserad brottslighet bakom brotten

Bakom inbrottsbrotten ligger ibland organiserade ligor som rör sig snabbt över landet. Att arbeta mot organiserad brottslighet är ett så kallat strategiskt initiativ i Polismyndigheten verksamhetsplan. Det omfattar bland annat arbete mot internationella brottsnätverk och seriebrottslighet.

Polisen arbetar brottsförebyggande 

För att motverka inbrott jobbar polisen förebyggande, till exempel genom att medverka i grannsamverkan. Det är en metod som bygger på samverkan mellan boende i ett område, men också på samarbete med polisen och andra aktörer som bostadsbolag, kommunen och försäkringsbolag.

Fakta om inbrott

Risken för inbrott ser olika ut i landet. Ungefär 70 procent av alla inbrott i bostad (fritidshus inräknat) sker i storstadsregionerna. Få inbrott begås i glesbygd. Det är vanligare med inbrott i småhus än i lägenhet.

Många inbrott begås av missbrukare för att finansiera missbruket. På senare tid har polisen sett en tydlig trend mot att inbrott allt oftare utförs av organiserade ligor. Det kan vara ligor från andra länder som åker runt till olika platser i Sverige och begår brott.