Sök

Rån

Har någon använt hot eller våld för att ta något från dig? Då har du blivit utsatt för ett rån. Kontakta polisen omgående på 112, eller ring 114 14 om det gått en tid sedan det hände.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Tänk på det här

  • Gå igenom vad du blivit av med och försök att minnas hur personen såg ut för att kunna ge en så bra beskrivning som möjligt när du anmäler. 
  • Fotografera synliga skador eller få dem dokumenterade av en läkare. Det kan bli viktiga bevis.
  • Om du har kontaktuppgifter till personer som sett vad som hänt, lämna uppgifterna till polisen.
  • Tänk på att inte städa eller plocka undan på brottsplatsen så att spår försvinner innan polisen varit där. Vid en teknisk undersökning finns det möjlighet att samla in spår, som dna. Möjligheten finns då att brottet kan lösas om personen grips för ett annat brott längre fram.
  • Om du uppfattar att angreppet på dig beror på en negativa inställning till din hudfärg, ditt ursprung, din tro eller din sexuella läggning, är det viktigt att du berättar det när du anmäler. Om det är ett hatbrott kan det leda till strängare straff.
  • Många hemförsäkringar omfattar både stöld och överfall, det vill säga de skador du fått med anledning av rånet. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller.
  • Du måste göra en polisanmälan för att kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag. Polisanmälan krävs också för att få ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Hatbrott

Vad är ett rån?

Rån innebär att en gärningsperson med våld eller hot genomför en stöld. Om våldet är grovt definieras brottet som grovt rån.

Stöd och hjälp

Har du blivit utsatt för ett brott. Då finns olika formera av stöd och hjälp:

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Stödet är gratis och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren

Stöd till barn och ungdomar

Är du barn eller ungdom och blivit utsatt för ett rån? Då kan du ringa till Bris för att få hjälp och stöd. Du kan även ringa Bris om du har sett när någon blivit rånad, det vill säga att du är vittne till ett rån.

Barnets rätt i samhället, Bris