Sök

Anmäl parkeringsskada

Har ditt fordon blivit påkört av ett annat motorfordon och föraren har lämnat platsen utan att ge sig till känna? Då har du blivit utsatt för ett brott. Enklast gör du en polisanmälan på webben.

Om du har fått kontaktuppgifter till personen som orsakat skadorna ska du inte göra en polisanmälan. Vänd dig i stället direkt till ditt försäkringsbolag. 

Gör en polisanmälan

Anmäl parkeringsskada orsakad av ett motorfordon

För skador orsakade av annat än ett motorfordon behöver du ringa polisen. 

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet. 

Andra sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Tänk på det här

  • Ha registreringsnumret för ditt fordon nära till hands när du gör din anmälan.
  • Om någon blev skadad i samband med händelsen, ring polisen på 114 14. 
  • Är skadan orsakad av att någon ristat eller klottrat på fordonet? Då ska du i stället göra en anmälan om skadegörelse.

Anmäl skadegörelse

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Vad är en parkeringsskada?

En parkeringsskada är när ditt parkerade fordon har blivit påkört av ett annat motordrivet fordon, utan att föraren har lämnat sina kontaktuppgifter eller gett sig till känna.

Trafikförsäkring är ett krav

Alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret ska ha trafikförsäkring. Enda undantaget är när fordonet är avställt. Kravet gäller även andra motordrivna fordon som används i trafik.

Trafikförsäkring, Transportstyrelsen

Förlorad registreringsskylt

Förlorad eller stulen registreringsskylt måste snarast ersättas med en ny eller provisorisk skylt. På telefon 114 14 får du information om vilka polisstationer som utfärdar provisoriska skyltar.

Du behöver betala en avgift för den provisoriska skylten. Det är ditt ansvar som fordonsägarens att beställa en ny skylt från Transportstyrelsen.

Registreringsskyltar, Transportstyrelsen

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter