Sök

Skadegörelse och klotter

Har någon klottrat eller på annat sätt gjort skada på din egendom? Klotter kostar mycket för både samhället och för privatpersoner. Anmäl skadegörelsen till polisen.

Anmäl skadegörelse och klotter

Använd i första hand e-tjänst för att göra din polisanmälan. E-tjänsten är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

 • Ring 114 14 om skadegörelsen är orsakad av en brand. 
 • Anmäl inbrott om skadorna uppkommit på grund av ett inbrott.
 • Anmäl parkeringsskada om skadegörelsen rör ett fordon och skadan är orsakad av ett annat fordon.

Om polisanmälan

 • Andra sätt att göra en anmälan på

  Ring 112 om brottet händer nu eller om polisens behövs på plats snabbt.

 • Polisanmälan – allt du behöver veta

  Har du utsatts för ett brott och har frågor om polisanmälan? Här får du en överblick över de olika stegen vid en polisanmälan och vad som händer efter att du gjort din anmälan.

  Polisanmälan – allt du behöver veta

 • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag

  • Om du önskar ersättning för skadorna, kontakta ditt försäkringsbolag. 
  • Fotografera klotter eller andra synliga skador på din egendom. Använd bilderna som underlag för anmälan till försäkringsbolag.
  • Lägg en linjal eller ett annat vanligt föremål bredvid skadan när du fotograferar. Det är bra att använda som referensmått.

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Vad är skadegörelse och klotter?

Läs om exempel på skadegörelse och klotter och vad lagen säger. 

Exempel på skadegörelse och klotter

Skadegörelse är att skada eller ha sönder någons egendom. Klotter är exempel på en typ av skadegörelse. Sönderskurna däck, krossade rutor och repor i lacken på en bil är andra exempel på skadegörelse.

Skadegörelse och klotter hör till kategorin mängdbrott, alltså brott som förekommer ofta och drabbar många människor.

Så säger lagen

Straffet för ringa skadegörelse är böter eller fängelse i högst sex månader. Exempel på ringa skadegörelse är till exempel lindriga fall av klotter.

För skadegörelse är straffet böter eller fängelse i högst två år.

Grov skadegörelse kan ge straff upp till fyra år. Den dömda får också vanligen betala skadestånd.

Skadegörelsebrott (brottsbalken 12 kapitlet), Sveriges riksdag

Så skyddar du dig mot skadegörelse och klotter

Det är flera saker du kan göra för att minska risken för skadegörelse och klotter. 

Så kan du minska risken för skadegörelse och klotter

Plantera gärna buskar och sätt upp spaljé eller liknande på fasaden för att minska risken för klotter.

Det är också viktigt att ta bort klotter så snabbt som möjligt för att förebygga ytterligare brott. Ett område med mycket klotter riskerar att drabbas av mer klotter. Det finns fasadfärg som underlättar saneringsarbetet.

Var uppmärksam som förälder

Som förälder är det viktigt att vara nyfiken och uppmärksam på tecken som kan tyda på att ditt barn klottrar. Du kan till exempel vara uppmärksam på om ditt barn gör något av följande:

 • Tittar på klotterrelaterade webbplatser.
 • Har bilder på graffitimålningar i digitalkameran eller mobiltelefonen.
 • Har skisser på papper och i skolböcker.
 • Har färgstänk på kläder och skor.

Kontakta polisen eller socialtjänsten om du misstänker att ditt barn klottrar. Agera tidigt, klotter är ett brott som innebär att den som blir dömd för brottet även kan bli ersättningsskyldig för de skador personen gjort sig skyldig till.

Så arbetar polisen mot skadegörelse och klotter 

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Polisens arbete

För att bedriva ett framgångsrikt arbete mot klotter och skadegörelse behöver polisen hjälp av allmänheten genom tips och anmälningar.

Tipsa polisen

Dokumentation av klotter

När polisen utreder klotterärenden är det precis som vid andra brott viktigt med vittnesuppgifter och att säkra spår vid brottsplatsen så fort som möjligt. Det är viktigt med dokumentation av skadegörelsen, bland annat för att bedöma omfattningen. Det går till exempel att analysera färgen och se vad det är för sort.

På flera håll jobbar polisen med register där man sparar bilder och klottrares signaturer, så kallade ”tags”. Det gör att polisen kan jämföra med tidigare klotter.

Viktigt med samarbete

För att komma åt problemet med klotter och skadegörelse samarbetar också polisen med fastighetsägare, kommuner och andra samhällsaktörer.

Ta reda på mer

Information på andra webbplatser

Brottsofferguiden

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter