Sök

Kortbedrägeri

Har dina kortuppgifter använts för att göra köp som inte du själv genomfört, med eller utan själva kortet? Då har du blivit utsatt för kortbedrägeri.

Polisanmäl brottet och kom ihåg att spärra ditt kort hos din bank. Enklast gör du en polisanmälan på webben. 

Gör en polisanmälan

Jag vill göra en polisanmälan

Ändra eller lägg till något i din anmälan

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Andra sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu eller om polisens behövs på plats snabbt.

Polisanmälan – allt du behöver veta

Tänk på det här

Det är alltid bra att vara så förberedd som du kan när du ska göra din anmälan.

Att tänka på vid anmälan om kortbedrägeri

 • Ta fram ditt kontoutdrag så att du ser vilka försäljningsställen som bedrägeriet har skett på. 
 • Tänk igenom om det fanns en bevakningskamera i närheten när brottet begicks och hur du var klädd. Det kan hjälpa polisen identifiera de som fanns i närheten av dig. Någon av dem kan ha varit bedragaren.
 • Du behöver ha spärrat kortet innan du gör din polisanmälan. Du spärrar ditt kort hos den bank eller det företag som utfärdat kortet.
 • Använd bara webbanmälan för att anmäla ett kortbedrägeri. Med kortbedrägeri menas att någon kommit över dina kortuppgifter och använt dem för att betala för varor och tjänster, vanligtvis på internet.
 • För andra former av bedrägerier behöver du ringa eller besöka en polisstation. Till exempel om du lämnat ut dina kortuppgifter till en bedragare, eller betalat för tjänster du inte fått.

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Vad är ett kortbedrägeri?

Kortbedrägeri innebär att ett betalkort eller kontokort olovligen används för betalning i butik eller på nätet eller för att ta ut kontanter i en bankomat.

Kortbedrägeri – utan kort

Kallas även CNP, card-not-present på engelska. Gärningspersonen har använt sig av kortuppgifterna på ditt kort utan att ha tillgång till det fysiska kortet.

Kortuppgifterna kommer gärningspersonerna över via

 • dataintrång
 • nätfiskemejl och kampanjer
 • olovlig avläsning av kortdata, så kallad skimning eller skimming.

Kortbedrägeri – med kort

Gärningspersoner stjäl kortet från dig och kommer över pin-koden. Tillvägagångssätten kan variera men vanligast är att du blir av med kortet på en offentlig plats.  När du genomför en betalning övervakar gärningspersonen när du knappar in din kod.

Stöd och hjälp för dig som blivit utsatt

Om du utsatt för brott finns hjälp och stöd att få. 

Hit kan du vända dig

Brottsofferjouren ger medmänskligt och praktiskt stöd för dig som utsatts för brott. Stödet är gratis och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren

Så skyddar du dig mot kortbedrägeri

För att minska risken för kortbedrägeri bör du vara försiktig med att lämna ifrån dig kort eller kortnummer, även när du handlar på nätet. 

Tips och råd om hur du skyddar dig mot kortbedrägeri

Tänk på det är för att hantera ditt kort säkert

 • Använd bankens säkerhetslösning för dina bankkort. Spärra kortet för internetköp och öppna det när du vill handla på nätet.
 • Lämna aldrig ut dina koder eller kortuppgifter till någon som frågar efter dem i e-post, sms eller telefon.
 • Tillåt aldrig webbsidan eller appen du handlar på att spara dina person- och kortuppgifter.
 • Behöver du spara dina kortuppgifter på en enhet som kan kopplas upp mot internet, som till exempel en telefon, dator eller klocka. Använd då ett kreditkort eller annat betalkort som inte är kopplat till ditt lönekonto.
 • Förvara alltid ditt kort i en stängd väska eller i en stängd ficka.

Tänk på det här när du handlar med kort på nätet

 • Handla inte på osäkra webbsidor. Sök efter omdömen och varningar inför ett köp på en för dig ny sida.
 • Spara inte dina kortuppgifter på webbsidor när du handlar. Det är mycket säkrare att ange kortnumret vid varje tillfälle.
 • Använd ett kort som inte är kopplat till ditt lönekonto när du handlar på internet.

Var uppmärksam vid uttagsautomaten

Det kan vara svårt att se att en uttagsautomat eller bensinpump är manipulerad. Om automaten ser annorlunda ut eller om knappsatsen eller kortläsaren går att vicka på bör du välja en annan automat.

Om ditt kort fastnar i automaten, kontakta banken omedelbart. Lämna inte platsen. Låt inte heller någon som står bakom dig i kön hjälpa dig med att få ut ett kort som fastnat i automaten. På så sätt kan bedragaren komma över koden till kortet.

Tänk på det här vid uttagsautomaten:

 • Skydda din kod. Dölj knappsatsen och fingrarna när du slår in koden.
 • Förvara inte koden tillsammans med kortet.
 • Kontrollera vad som sker på dina konton emellanåt. Då har du möjlighet att upptäcka köp eller uttag som du inte har gjort.

Så arbetar polisen mot bedrägerier

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Så utreder polisen bedrägeribrott

En utredning om bedrägeribrott leds normalt av polisen. I mer komplicerade bedrägeribrott är det en åklagare som leder utredningen.

Viktigt att säkra skriftlig bevisning

När polisen utreder bedrägeribrott är det viktigt att säkra skriftlig bevisning, som kontoöverföringar och elektroniska konversationer via e-post, sms, chattar och annat. Ibland behövs även en teknisk undersökning av dokument.

It-relaterade brott samordnas

Många bedrägeribrott är it-relaterade och det är inte ovanligt att gärningspersonen eller personerna begår många liknande brott, så kallad seriebrottslighet. Polisen försöker hitta samband och samordna utredningarna.

Polisen har it-forensiker som undersöker beslagtagna datorer och telefoner och säkrar bevis från internet.

Brottsförebyggande arbete

Polisen arbetar brottsförebyggande på flera olika sätt, till exempel genom att informera allmänheten om hur man skyddar sig mot bedrägerier

Polisen samverkar även med andra myndigheter och näringslivet för att minska antalet bedrägeribrott. Bland annat arbetar polisen för att säkerheten ska vara tillräckligt hög på digitala plattformar och vid digitala transaktioner.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter