Sök
Stäng Meny

Falska sedlar

Hur vet du att sedlarna du tar emot är äkta? Det händer att svenska sedlar förfalskas, även om det är mycket ovanligt. De svenska sedlarna har avancerade säkerhetsdetaljer. Det gör det svårt att förfalska dem och lätt att kontrollera om de är äkta.

Trots att det är ovanligt händer det att falska sedlar är i omlopp. För att undvika att råka ut för bedrägeri med falska sedlar är det bra om du vet hur du kontrollerar att de är äkta. Om du redan tagit emot en falsk sedel, kontakta polisen.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Så ser du skillnad på äkta och falska sedlar

Detaljer som visar att sedeln är äkta, redovisas i texten.

Så här kan du se om en sedel är äkta:

  1. Högre valörer har ett säkerhetsband med tre fönster. Vicka på sedeln. I fönstren kan du se bilder som rör sig. De växlar motiv mellan ”KR” och en kungakrona.
  2. Äkta sedlar har en färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln. På 500-kronorssedeln sitter den till höger om porträttet av Birgit Nilsson. Vickar du på sedeln kan du där se sedelns valörsiffra som också skiftar färg.

Polisens arbete mot bedrägeribrott

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Så utreder polisen bedrägeribrott

En utredning om bedrägeribrott leds normalt av polisen. I mer komplicerade bedrägeribrott är det en åklagare som leder utredningen.

Viktigt att säkra skriftlig bevisning

När polisen utreder bedrägeribrott är det viktigt att säkra skriftlig bevisning, som kontoöverföringar och elektroniska konversationer via e-post, sms, chattar och annat. Ibland behövs även en teknisk undersökning av dokument.

It-relaterade brott samordnas

Många bedrägeribrott är it-relaterade och det är inte ovanligt att gärningspersonen eller personerna begår många liknande brott, så kallad seriebrottslighet. Polisen försöker hitta samband och samordna utredningarna.

Polisen har it-forensiker som undersöker beslagtagna datorer och telefoner och säkrar bevis från internet.

Brottsförebyggande arbete

Polisen arbetar brottsförebyggande på flera olika sätt, till exempel genom att informera allmänheten om hur man skyddar sig mot bedrägerier

Polisen samverkar även med andra myndigheter och näringslivet för att minska antalet bedrägeribrott. Bland annat arbetar polisen för att säkerheten ska vara tillräckligt hög på digitala plattformar och vid digitala transaktioner.

Ta reda på mer

På Riksbankens webbplats kan du läsa om hur du kan kontrollera sedlar.

Säkerhetsdetaljer, Riksbanken