Sök

Identitetsintrång, id-kapning

Har någon köpt varor eller tjänster, tagit krediter eller utfört andra ekonomiska handlingar i ditt namn? Då har du blivit utsatt för identitetsbedrägeri, som även kallas identitetsintrång eller id-kapning. Anmäl brottet så snart du kan.

Gör en polisanmälan

Om du misstänker att du blivit utsatt för identitetsbedrägeri ska du göra en polisanmälan och kontakta din bank. Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Om polisanmälan

 • Tänk på det här när du ska anmäla identitetsbedrägeri

  • Ring din bank och kontrollera dina konton om du misstänker att du utsatts för ett identitetsbedrägeri.
  • Bestrid fakturor för varor och tjänster du inte har köpt.
  • Om någon tagit kreditupplysningar i ditt namn kan du spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretaget.
  • Kontrollera med Skatteverket att inga ändringar gjorts på din folkbokföringsadress.
  • Kontrollera med Svensk adressändring att ingen eftersändning av post har gjorts.
  • Spärra ditt id-kort eller körkort om du blivit av med det. Vänd dig till det företag eller den myndighet som utfärdat kortet.

  Så bestrider du en felaktig faktura

 • Polisanmälan – allt du behöver veta

  Har du utsatts för ett brott och har frågor om polisanmälan? Här får du en överblick över de olika stegen vid en polisanmälan och vad som händer efter att du gjort din anmälan.

  Polisanmälan – allt du behöver veta

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Vad är ett identitetsbedrägeri?

Läs om vad som menas med identitetsbedrägeri och vad lagen säger. 

Exempel på identitetsbedrägeri

Med identitetsbedrägeri som även kallas identitetsintrång eller id-kapning menas att någon använder dina personuppgifter för att exempelvis ta lån, få krediter eller köpa varor.

Identitetsbedrägeri kan också vara att någon utger sig för att vara du på nätet, exempelvis genom dina konton på sociala medier. Väl inne på ditt konto kan bedragaren kontakta alla dina vänner och be om snabba överföringar av pengar.

Så säger lagen

Bedrägeri är när en gärningsperson lurar någon att göra något eller att låta bli att göra något för att själv tjäna på det ekonomiskt. Den som blir lurad skadas ekonomiskt.

Om bedrägeri och annan oredlighet, brottsbalken 9 kapitlet, Sveriges riksdag

Stöd och hjälp för dig som blivit utsatt

Hit kan du vända dig

Brottsofferjouren ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Stödet är gratis och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren

I många hemförsäkringar finns hjälp att få om du råkat ut för identitetsbedrägeri. Kontakt ditt försäkringsbolag.

Film: Kvinna blir kontaktad av en bedragare på sociala medier som låtsas vara hennes syster och ber om att få låna pengar. 

Så skyddar du dig mot identitetsintrång, id-kapning

Det är viktigt att du skyddar dig och dina konton mot identitetsintrång.

Tips och råd om hur du skyddar dig

 • Skicka inte personuppgifter eller inloggningsuppgifter via e-post utan att först ha kontrollerat att aktuellt företag, myndighet eller organisation har begärt in uppgiften.
 • Använd tjänster som ger dig information direkt i mobilen eller via e-post om någon tagit en kreditupplysning på dig. Då har du chansen att agera snabbt genom att kontakta aktuellt kreditbolag och stoppa krediten eller lånet från att beviljas.
 • Se till att inga obehöriga kommer åt din post.
 • Om du tappat bort en identitetshandling, anmäl det till polisen och till kreditupplysningsföretaget.
 • Öppna inte e-post eller länkar som är okända för dig. Risken finns att du får in virus i din dator som till exempel kopierar dina inloggningsuppgifter.
 • Ha ett uppdaterat virusskydd på din dator och mobil.
 • Ladda inte ned nya appar utan att ha kontrollerat om de funnits en längre tid och fått positiva recensioner och betyg.
 • Kontrollera antal recensioner och betyg innan du laddar ner appar.
 • Var försiktig med var du sparar dina inloggningsuppgifter till olika konton.
 • Använd starka lösenord till dina viktigaste konton.

Säkra dina lösenord

 • Lämna aldrig ut dina lösenord.
 • Använd starka lösenord, gärna en lösenordsfras, med många tecken och stor teckenvariation.
 • Använd om möjligt en lösenordshanterare som hjälper dig skapa och hantera starka lösenord.
 • Använd olika lösenord till olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster.
 • Använd tvåfaktorsinloggning där det går.

Vem får ta en kreditupplysning?

Företag som har ett abonnemang hos ett kreditupplysningsföretag kan begära att få en kreditupplysning om dig förutsatt att de har legitima skäl till det. Med legitima skäl menas att företaget har eller är på väg att ingå i ett ekonomiskt avtal med dig, eller i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning.

Du behöver inte medverka mer än att ge ditt godkännande till att upplysningen tas.

Polisens arbete mot bedrägeribrott

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Så utreder polisen bedrägeribrott

En utredning om bedrägeribrott leds normalt av polisen. I mer komplicerade bedrägeribrott är det en åklagare som leder utredningen.

Viktigt att säkra skriftlig bevisning

När polisen utreder bedrägeribrott är det viktigt att säkra skriftlig bevisning, som kontoöverföringar och elektroniska konversationer via e-post, sms, chattar och annat. Ibland behövs även en teknisk undersökning av dokument.

It-relaterade brott samordnas

Många bedrägeribrott är it-relaterade och det är inte ovanligt att gärningspersonen eller personerna begår många liknande brott, så kallad seriebrottslighet. Polisen försöker hitta samband och samordna utredningarna.

Polisen har it-forensiker som undersöker beslagtagna datorer och telefoner och säkrar bevis från internet.

Brottsförebyggande arbete

Polisen arbetar brottsförebyggande på flera olika sätt, till exempel genom att informera allmänheten om hur man skyddar sig mot bedrägerier

Polisen samverkar även med andra myndigheter och näringslivet för att minska antalet bedrägeribrott. Bland annat arbetar polisen för att säkerheten ska vara tillräckligt hög på digitala plattformar och vid digitala transaktioner.