Sök

Oseriösa hantverkare

Har du blivit kontaktad av en hantverkare som vill renovera ditt hus eller asfaltera din garageuppfart för en låg kostnad? Kontrollera att det verkligen är en seriös hantverkare innan du skriver avtal. Kontakta polisen om du blivit utsatt.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan  allt du behöver veta

Vad är en oseriös hantverkare?

Det händer att oseriösa husrenoverare och asfaltsarbetare åker runt i bostadsområden och letar efter fastigheter som är i behov av renovering. De söker ofta upp äldre, som kan ha svårt att stå emot påstridiga säljare.

När de ringer på din dörr säger de att de är hantverkare som kan renovera huset, asfaltera uppfarten eller lägga plattor. Oftast kan de börja arbeta direkt.

Överenskommelsen sker alltid muntligt, det skrivs inga avtal och de vill oftast ha kontant förskottsbetalning. Du kan bli erbjuden skjuts till banken för att de ska få sina pengar. När ni kommer till banken följer de inte med in, eftersom de vet att det finns övervakningskameror där.

De utför ett billigt, men undermåligt arbete. I värsta fall utför de inget arbete alls.

Så säger lagen

Bedrägeri är när en gärningsperson lurar någon att göra något eller att låta bli att göra något för att själv tjäna på det ekonomiskt. Den som blir lurad skadas ekonomiskt.

Om bedrägeri och annan oredlighet, brottsbalken 9 kapitlet, Sveriges riksdag

Så skyddar du dig mot oseriösa hantverkare

Här är några tips om hur du undviker att bli lurad:

  • Kolla upp referenser på företaget och på arbeten de redan har gjort.
  • Kontrollera att företagets telefonnummer går till en abonnent och inte till ett oregistrerat kontantkort.
  • Anlita bara hantverkare med F-skattsedel. Även utländska företagare kan få svensk F-skattsedel. Kontrollera via Bolagsverket och Skatteverket att företaget verkligen existerar.
  • Teckna ett skriftligt avtal där ni skriver vad hantverkaren ska utföra och vad det ska kosta. Annars kan det vara svårt att vinna en eventuell rättslig tvist.
  • Betala aldrig i förskott. Betala först när du är nöjd med arbetet som helhet.
  • Betala inte kontant. Se till att betala till ett företagskonto.

Polisens arbete mot bedrägeribrott

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Så utreder polisen bedrägeribrott

En utredning om bedrägeribrott leds normalt av polisen. I mer komplicerade bedrägeribrott är det en åklagare som leder utredningen.

Viktigt att säkra skriftlig bevisning

När polisen utreder bedrägeribrott är det viktigt att säkra skriftlig bevisning, som kontoöverföringar och elektroniska konversationer via e-post, sms, chattar och annat. Ibland behövs även en teknisk undersökning av dokument.

It-relaterade brott samordnas

Många bedrägeribrott är it-relaterade och det är inte ovanligt att gärningspersonen eller personerna begår många liknande brott, så kallad seriebrottslighet. Polisen försöker hitta samband och samordna utredningarna.

Polisen har it-forensiker som undersöker beslagtagna datorer och telefoner och säkrar bevis från internet.

Brottsförebyggande arbete

Polisen arbetar brottsförebyggande på flera olika sätt, till exempel genom att informera allmänheten om hur man skyddar sig mot bedrägerier

Polisen samverkar även med andra myndigheter och näringslivet för att minska antalet bedrägeribrott. Bland annat arbetar polisen för att säkerheten ska vara tillräckligt hög på digitala plattformar och vid digitala transaktioner.

Ta reda på mer

Så bestrider du en bluffaktura

Information på andra webbplatser:

Information om företag och F-skatt hittar du hos Skatteverket. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag.