Sök

Immaterialrättsbrott – intrång i upphovsrätt eller varumärke

Brott mot immaterialrätten handlar bland annat om intrång i upphovsrätt eller varumärken för att lura till sig vinster och intäkter som egentligen skulle ha gått till någon annan. Har du blivit utsatt? Kontakta polisen.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Vad är ett immaterialrättsbrott?

Immaterialrätten handlar om äganderätt till idéer och kreativa prestationer. Om någon bryter mot immaterialrätten innebär det att de tar för sig av någon annans uppfinningar, varumärken, konstnärliga eller litterära verk, eller annat kreativt arbete.

Det kan till exempel handla om

  • konstverk
  • skönlitteratur
  • dataprogram (inklusive spel)
  • musik
  • film
  • fotografier
  • byggnadskonst
  • brukskonst (designföremål).

Genom intrånget tar gärningspersonen olagligt vinster och intäkter som egentligen skulle gå till den rättmätiga ägaren.

Så säger lagen

De vanligaste immaterialrättsliga brotten delas in upphovsrättsbrott och brott mot det industriella rättsskyddet.

  • Det vanligaste brottet är upphovsrättsbrott. Ett exempel på upphovsrättsbrott är om någon sprider material som du har upphovsrätt till. Det kan exempelvis handla om en film som sprids via en fildelningssajt.
  • Exempel på brott mot det industriella rättsskyddet är bland annat om någon gör intrång i ditt varumärke eller patent.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Sveriges riksdag

Varumärkeslagen (2010:1877), Sveriges riksdag

Så arbetar polisen mot immaterialrättsbrott

För att polisen ska kunna utreda brott mot immaterialrätten krävs att du som rättighetsinnehavare eller ett ombud för dig anmäler upphovsrättsbrott till polisen.

Sedan 2022 gäller åtalsprövning för immaterialrättsliga brott. Det innebär att en förundersökning bara inleds om åtal är motiverat från allmän synpunkt, det kan gälla till exempel om det handlar om skadliga produkter, gränsöverskridande brottslighet eller att intrånget sker i kriminell verksamhet.

It och internet är ofta förutsättning för att kunna utföra ett immaterialrättsligt brott. För polisen handlar det därför om att samla ihop bevis och använda information för att identifiera en misstänkt gärningsman. Polisen beslagtar i förekommande fall datorer och annan it-utrustning. De undersöks sedan av en it-forensiker.

Polisen ingår även i gruppen Myndighetssamverkan mot piratkopiering tillsammans med PRV, Tullverket med flera.