Sök

Korruption

Korruption är ett samlingsnamn för mutbrott, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att få fördelar för sig själv eller andra. Känner du till eller misstänker du någon form av korruption? Kontakta polisen.

Gör en anmälan eller tipsa polisen

Det finns tre sätt att göra en polisanmälan om korruption på:

Tipsa polisen

Om du inte tycker att ditt underlag räcker för en anmälan kan du i stället tipsa polisen. Du kan ringa eller lämna ditt tips via webben. Använd också webbformuläret om du har bilder du vill skicka med.

Tänk på det här 

Att tänka på i samband med en anmälan eller tips om misstänkt korruption. 

Att tänka på och göra om du är osäker

För att en åklagare ska kunna inleda en förundersökning måste det finnas anledning att anta att brott har begåtts. Det behövs alltså inga större interna utredningar för att anmäla korruption.

Egna större interna utredningar kan riskera att förstöra bevis, eller till att de som misstänks förstör bevis. Vi avråder därför från att hålla förhörsliknande samtal med misstänkta.

Om det bara finns vaga misstankar eller rykten bör du först göra några kontroller som kan stärka misstankarna. Det kan vara att granska fakturor, konton eller fattade beslut. Först därefter bör du överväga att göra en anmälan.

Alla förundersökningar leder inte till åtal. Det betyder inte att det var fel eller onödigt att göra en anmälan.

Tipsa polisen om mutor av utländska tjänstemän

Om du får kännedom om mutor eller korruption i internationella sammanhang där svenska företag eller intressen är inblandade, kontakta polisen.

Enklast är att använda polisens tipsformulär. Du kan även ringa, mejla eller besöka en polisstation. Kontaktuppgifter hittar du högst upp på sidan.

Var med och gör skillnad mot korruption – din anmälan är viktig!

Tipsa polisen via webben

Fakta om mutor av utländska tjänstemän

Sverige har skrivit under OECD:s konvention om att bekämpa mutor kopplade till utländska tjänstemän i internationella affärssammanhang. Det betyder att Sverige åtagit sig att arbeta för att stoppa den här typen av allvarlig brottslighet.

OECD

Vad är korruption?

Korruption är ett samlingsnamn för mutbrott, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att få fördelar för sin egen eller annans vinning. Läs om de olika formerna av korruption, varför det är skadligt och vad lagen säger. 

Olika former av korruption och varför det är skadligt

Korruption är skadligt för samhället eftersom den

 • hotar rättssäkerheten och demokratin
 • skadar förtroendet för såväl offentliga institutioner som marknadsekonomin
 • snedvrider konkurrensen
 • skadar handel och hindrar investeringar.

Olika former av korruption 

Mutbrott – den tydligaste formen av korruption

En muta kan vara i form av pengar, varor eller andra förmåner – eller en kombination av dessa. Ett försök att ge eller få en muta är ett brott, oavsett om det lyckas eller inte. Den som blir erbjuden en muta måste aktivt säga nej för att undvika risken att begå ett brott.

Mutbrott begås till exempel inom statlig verksamhet, kommuner och regioner. Motivet är ofta att vinna en upphandling eller att påverka beslutsfattare för att vissa beslut ska tas i önskad riktning. Ett annat vanligt motiv är att berika sig själv.

Trolöshet mot huvudman

En annan form av korruption är trolöshet mot huvudman. Det innebär att någon missbrukar sin förtroendeställning och att detta missbruk innebär skada för huvudmannen.

Valrättsbrott eller rösträttsbrott

Valrättsbrott, även kallat rösträttsbrott, räknas också som korruption. Det är brottsligt att påverka vid val till allmän befattning eller val i ett annat allmänt ärende genom att

 • hindra någon från att rösta
 • förvanska utgången av valet
 • påverka omröstningen på ett otillbörligt sätt.

Det är också brottsligt att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att rösta på ett visst sätt i ett allmänt ärende, eller för att avstå från att rösta.

Så säger lagen

Så säger lagen om korruptionsbrott: 

 • Straffet för mutbrott och trolöshet mot huvudman är böter eller fängelse i högst två år, vid grova brott upp till sex år.

 • Straffet för valrättsbrott eller rösträttsbrott är böter eller fängelse i sex månader, vid grovt brott upp till 4 år.

Vissa företag har en lagstadgad skyldighet att ta fram en policy mot korruption eller annars förklara varför man inte gjort det. Det framgår av årsredovisningslagen.

Alla företag kan åläggas företagsbot om brott har begåtts i utövningen av näringsverksamhet och näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Så skyddar du dig mot korruption

Det finns flera saker du kan göra för att förebygga och minska risken för korruption. 

Vad kan man göra för att förebygga korruption?

 • Varje organisation bör ta fram en policy för att förebygga mutor och andra oegentligheter. Alla medarbetare behöver få information om policyn.
 • Gör en riskanalys för att identifiera, förstå och bedöma riskerna för korruption.
 • Upprätthåll ett effektivt system för intern kontroll.
 • Du som är verksam inom näringslivet rekommenderas att ta del av de koder mot korruption i näringslivet som Institutet mot mutor (IMM) tagit fram.

Institutet mot mutor, IMM

Säg nej – utbildningsfilmer om matchfixning, Min match

Korruption – vad kan vi göra åt det? (pdf, 1 MB)

Boka föreläsning om korruption och förebyggande åtgärder

Polismyndighetens nationella anti-korruptionsgrupp erbjuder föreläsningar om korruption och förebyggande åtgärder till

 • kommuner
 • regioner
 • myndigheter
 • näringslivets bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Kontakta oss för att planera en föreläsning:

 • Skicka e-post till kansli@polisen.se. Skriv nationella anti-korruptionsgruppen i ämnesraden.

Polisens arbete mot korruption

Polismyndighetens nationella anti-korruptionsgrupp arbetar både med förebyggande arbete och med att utreda misstänkt korruption. Gruppen arbetar framför allt med utredningar av mutbrott.

Så arbetar polisen

Gruppen består av både poliser och civila som är specialiserade på att utreda korruptionsbrott. Gruppen samarbetar också nära med andra delar av polisen, som

 • underrättelseverksamheten
 • Finanspolisen
 • nationellt it-brottscentrum med flera.

Arbetet med att utreda korruptionsbrott är till stor del vad som brukar kallas underrättelsebaserat. Det innebär att det grundar sig på information som samlas in, bearbetas och analyseras.

Gruppen arbetar även uppsökande och brottsförebyggande. Det brottsförebyggande arbetet kan exempelvis vara att sprida kunskap och informera myndigheter, kommuner och regioner om korruption.