Sök

Dataintrång

Har någon tagit sig in i din dator eller tagit över ditt Facebook-konto utan lov? Då har du blivit utsatt för dataintrång. Anmäl brottet till polisen så snart du kan för att loggar och annan information inte ska hinna försvinna.

Om du misstänker att du blivit utsatt för ett bedrägeri, gör en polisanmälan och kontakta din bank. 

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Tänk på det här 

Det är bra att vara så förberedd du kan när du ska göra din anmälan. 

Att tänka på vid anmälan om dataintrång

 • Spara alla underlag du kan digitalt för att kunna användas som bevis. Det kan vara i form av skärmdumpar, filer, bilder, e-postmeddelanden eller annat. Det gäller även om du sparat informationen på papper.

 • Anmäl brottet så snart du kan. Loggar och annan it-relaterad information kan vara svår för polisen att få tag i om det gått för lång tid.

Vad är ett dataintrång?

Dataintrång kan se ut på många olika sätt. Det kan vara att någon tar sig in i din dator utan lov eller tar över ett konto du har på sociala medier. Dataintrång utförs ofta av en angripare som kallas hacker.

Läs om fler exempel på dataintrång och vad lagen säger.  

Portskanning – en hackare testar om din dator är öppen för angrepp

En vanlig metod för att testa om din dator är öppen för angrepp är att göra en portskanning. Nätverksportar fungerar som dörrar från din dator till internet. En portskanning kan liknas vid att springa runt i ett trapphus och testa vilka dörrar som är olåsta.

Utpressningsvirus, ransomware – låser datorer och krypterar filer

Utpressningsvirus som även kallas ransomware är skadlig programvara som kan låsa datorer och kryptera filer. Angriparen kräver att du betalar en lösensumma för att låsa upp din dator eller dina filer.

Ransomware kan spridas på flera olika sätt:

 • genom falska programuppdateringar
 • besök på skadliga webbplatser
 • e-postbilagor
 • andra skadliga program, till exempel trojaner.

Du bör aldrig betala den lösensumma som angriparen kräver. Det finns inga garantier för att problemet upphör även om du betalar. Risken är stor att du återigen drabbas eller att den skadliga programvaran finns kvar i din dator.

Trojan – ett program för att komma in i din dator

En trojan är ett program som används för att olovligen ta sig in i någon annans dator. En trojan kan dölja sig bakom vad som helst som finns på internet, som till exempel

 • bilder
 • filmer
 • länkar
 • programvaror. 

Trojanen kan skapa en uppkoppling mellan din och bedragarens dator. Det gör det möjligt för bedragaren att ta kontroll över din dator och få tillgång till lösenord och annan information. 

Trojaner kan användas och fungera på olika sätt. Det är vanligt att datorer har en trojan som ligger inaktiv men på ett speciellt datum eller på kommando aktiveras och ingår i ett datorintrång.

Så säger lagen

Trafikuppgifter ska lagras

Tele- och internetoperatörer är skyldiga att lagra trafikuppgifter. Lagringsskyldigheten är 2, 6 eller 10 månader beroende på uppgift.

Vilken data sparas?

De telefonidata som sparas är de som är nödvändiga för att visa varifrån, när och till vem en person ringer. Även information om vem som skickar sms till vem och när detta sker lagras.

De internetdata som ska sparas är vilken IP-adress varje abonnent haft vid varje given tidpunkt. Leverantörer av e-posttjänster ska också lagra uppgifter om bland annat avsändare och mottagare av ett e-postmeddelande. Själva innehållet i en kommunikation sparas inte.

Genom att analysera trafikuppgifter kan polisen identifiera

 • var en person befunnit sig
 • vem personen har kommunicerat med
 • när det skedde och vilken typ av kommunikation som användes.

 Stöd och hjälp för dig som blivit utsatt

Om du blivit utsatt för brott finns olika former av stöd och hjälp. 

Hit kan du vända dig

Brottsofferjouren ger medmänskligt och praktiskt stöd för dig som utsatts för brott. Stödet är gratis och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren

Så skyddar du dig  

Det finns flera saker du kan göra för att skydda dig mot olika former av dataintrång.

Tips och råd

 • Uppdatera dina programvaror regelbundet. I många fall sprids virus via programfel i webbläsare, operativsystem eller vanliga verktyg.
 •  Använd antivirusprogram. Tänk också på att alltid nedladdade filer med ditt antivirusprogram. Du kan lätt hitta gratisvarianter av antivirusprogram på nätet.
 • Ladda bara ned programvaror från officiella och pålitliga källor.
 • Ta regelbundna säkerhetskopior på data i din mobil, dator eller platta. Spar kopian på ett USB-minne, extern hårddisk, databas, molntjänst eller annat. Öva gärna på att återställa informationen i förväg. Koppla ur din säkerhetskopia från din dator mellan kopieringarna. Annars kan även den utsättas för virus eller skadlig kod.
 •  Klicka inte på bilagor, reklam och länkar om du inte vet var de kommer ifrån.
 •  Installera inte mobilappar från okända källor. Under inställningar i din Android-enhet ska du alltid se till att alternativet "Okänd källa" är avaktiverat och att "Kontrollera appar" är aktiverat.
 •  Var misstänksam om du får varning om programvaruuppdateringar. Bedragare kan enkelt förfalska företagsloggor och programvaruloggor.  En sökning på internet ger svar på om din programvara verkligen är föråldrad.
 • Installera aldrig program eller annat på din dator om du inte vet var de kommer ifrån.
 • Betala aldrig lösensummor för utpressningsvirus, ransomware. Även om du betalar är det ingen garanti för att problemet försvinner.

Besök webbplatsen Nomoreransom för kostnadsfria dekrypteringsverktyg om din enhet blivit angripen av utpressningsvirus, ransomware.

nomoreransom.org

Polisens arbete

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Så utreder polisen it-relaterade brott

När polisen till exempel utreder ett olaga hot som någon har utsatts för på ett socialt forum utreds fallet av en utredare som jobbar med den typen av brott. I det här fallet hot. Utredaren kan sedan ta hjälp av en it-specialist för att exempelvis

 • säkra bevis
 • spåra och identifiera gärningspersonen
 • få hjälp med andra tekniska frågor.

Eftersom internet finns över hela världen och ett brott kan ha begåtts var som helst är mycket av it-relaterad brottslighet internationellt polissamarbete.

Polisen samarbetar även med internetleverantörer för att göra internet säkrare.