Sök

Fakturabedrägeri

Är du företagare eller privatperson och har fått bluffakturor från oseriösa företag? Då handlar det om fakturabedrägeri. Det är viktigt att du polisanmäler brottet och bestrider fakturan.

Gör en polisanmälan

Om du misstänker att du blivit utsatt för fakturabedrägeri ska du göra en polisanmälan och bestrida fakturan. Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Om polisanmälan

 • Tänk på det här när du ska anmäla fakturabedrägeri

  Berätta utförligt om hur brottet har gått till och vilka underlag du har:

  • Hur blev du kontaktad? Var det via e-post eller brev eller på annat sätt?
  • Lämna så utförlig information du kan om samtalet från försäljaren.
  • Se till att spara originalfakturan. Polisen kan behöva dokumentation.
  • Du ska inte betala om du har fått en faktura trots att du inte har beställt något eller som du tycker innehåller något annat allvarligt fel.
 • Polisanmälan – allt du behöver veta

  Har du utsatts för ett brott och har frågor om polisanmälan? Här får du en överblick över de olika stegen vid en polisanmälan och vad som händer efter att du gjort din anmälan.

  Polisanmälan – allt du behöver veta

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Vad är ett fakturabedrägeri?

Vid fakturabedrägerier är det vanligt att olika annonsföretag försöker lura företagare med påstridiga och otydliga metoder. Det sker ofta genom att de skickar ut bluffakturor. Läs om exempel på bluffakturor och vad som står i lagen. 

Bluffakturor kan komma till på olika sätt

Nya företag som säljer varor eller tjänster dyker upp hela tiden. Några av dem använder tvivelaktiga metoder, till exempel att de skickar fakturor på sådant du inte beställt. När ett sådant företag etablerat sig kan polisen få flera hundra anmälningar på bara några dagar.

 • Vissa fakturor framstår som erbjudanden, men eftersom erbjudandet står i finstilt är det svårt att förstå att det handlar om just ett erbjudande. Många företagare tror därför att det är en faktura.
 • Många luras även att betala fakturor för produkter som inte finns. Företagaren har betalt för varor som aldrig skickas.
 • Var vaksam vid när du kommer överens om något vid försäljning via telefon. Du kanske inte uppfattar det som att ett avtal har ingåtts. Men om just den delen av samtalet spelas in och sparas kan det ge intryck av att ni kommit överens om ett avtal. Vad som sagts i övrigt i samtalet och de eventuella frågor du ställt om överenskommelsen finns inte med på inspelningen.

Så säger lagen

Bedrägeri är när en gärningsperson lurar någon att göra något eller att låta bli att göra något för att själv tjäna på det ekonomiskt. Den som blir lurad skadas ekonomiskt.

Om bedrägeri och annan oredlighet, brottsbalken 9 kapitlet, Sveriges riksdag 

Stöd och hjälp för dig som blivit utsatt

Svensk handel har en varningslista över oseriösa företag och information om vad du kan göra om du fått en bluffaktura. Är du privatperson vänder du dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Svensk handels varningslista över blufföretag

Så bestrider du en felaktig faktura

Om du får en bluffaktura ska du bestrida den. Det innebär att företaget får veta att du motsätter dig betalningen och varför. Du bör bestrida den felaktiga fakturan så snabbt som möjligt. Det ökar dina möjligheter att få rätt mot företaget.

Vissa oönskade fakturor har en finstilt text som talar om att det är ett erbjudande du har fått. Det är inte nödvändigt att du bestrider en sådan faktura, men det är inte fel. Däremot är det nödvändigt att du bestrider en faktura som inte är utformad som ett erbjudande.

Du bestrider fakturan per brev eller e-post. Skickar du ett brev bör det vara rekommenderat så att du får bevis på att mottagaren tagit emot brevet. Använder du e-post ska du begära ett läskvitto.

Det här ska ditt brev innehålla

 • Uppgift om vilken faktura det gäller.
 • Skriv kortfattat att du bestrider fakturan och varför. Exempel: ”Bestrider betalningsansvar, ej beställt” eller ”Bestrider betalningsansvar, har inte ingått i avtal”.

Det är mycket viktigt att din invändning speglar ditt ärende. Använder du standardformuleringar som de i exemplet ovan, måste de vara relevanta för ditt fall.

Sedan är det dags att skicka ditt bestridande. Brevet och en kopia på bluffakturan skickar du till den adress som företaget angivit på fakturan.

Spara allt som är viktigt

Spara kopior på alla dina brev, meddelanden och eventuell annan konversation med motparten. I ett senare skede kan det vara viktigt att kunna bevisa datum och innehåll i bestridandet. Därför är det bra om du för minnesanteckningar eller dagbok över händelseförloppet. 

Så skyddar du dig mot fakturabedrägerier

Det finns flera saker du kan göra för att skydda dig mot fakturabedrägeri. 

Tips och råd om hur du skyddar dig

 • Bestrid fakturor du inte godkänt eller om du har blivit vilseledd. Det minskar risken för inkasso, betalningsanmärkningar och efterföljande åtgärder.
 • Ett fakturabedrägeri kan börja med att du blir uppringd av en telefonförsäljare. Ge inte en eventuell bedragare chansen att hävda att du ingått i ett avtal. Ett tips är att raskt avsluta alla samtal med telefonförsäljare du inte känner till.
 • Väljer du att fortsätta samtalet kan du vara uppmärksam på flera saker: Telefonförsäljaren kan inleda med att be dig bekräfta ditt och företagets namn. Ett "Ja" som svar från dig kan enkelt klippas in i en inspelning som svar på en annan fråga. Har du möjlighet kan du själv spela in samtalet på din telefon när en okänd telefonförsäljare kontaktar dig.
 • Ett knep telefonförsäljare kan använda är att hänvisa till en pågående tjänst som exempelvis en försäljningskampanj. Försäljaren vill bara att du bekräftar att avtalet ska förlängas. Du kan lätt få en uppfattning om att samtalet är från företaget du redan köper en tjänst från. Be därför om säljarens fullständiga namn, företaget säljaren representerar samt telefon- och organisationsnummer och be att få återkomma. Det är bättre att du själv kontaktar säljaren när du kontrollerat företaget, till exempel genom Svensk handels varningslista.

Varningslista över blufföretag, Svensk handel

Råd vid telefonförsäljning

 • Ingå aldrig ett avtal via telefon.
 • Be alltid om en skriftlig offert på erbjudandet. Om telefonförsäljaren inte vill gå med på det, tacka nej och lägg på.
 • Skriv gärna en minnesanteckning om vad du och försäljaren pratat om.

Polisens arbete mot bedrägeribrott

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Så utreder polisen bedrägeribrott

En utredning om bedrägeribrott leds normalt av polisen. I mer komplicerade bedrägeribrott är det en åklagare som leder utredningen.

Viktigt att säkra skriftlig bevisning

När polisen utreder bedrägeribrott är det viktigt att säkra skriftlig bevisning, som kontoöverföringar och elektroniska konversationer via e-post, sms, chattar och annat. Ibland behövs även en teknisk undersökning av dokument.

It-relaterade brott samordnas

Många bedrägeribrott är it-relaterade och det är inte ovanligt att gärningspersonen eller personerna begår många liknande brott, så kallad seriebrottslighet. Polisen försöker hitta samband och samordna utredningarna.

Polisen har it-forensiker som undersöker beslagtagna datorer och telefoner och säkrar bevis från internet.

Brottsförebyggande arbete

Polisen arbetar brottsförebyggande på flera olika sätt, till exempel genom att informera allmänheten om hur man skyddar sig mot bedrägerier

Polisen samverkar även med andra myndigheter och näringslivet för att minska antalet bedrägeribrott. Bland annat arbetar polisen för att säkerheten ska vara tillräckligt hög på digitala plattformar och vid digitala transaktioner.