Sök

Romansbedrägeri

Har du blivit förälskad i någon som endast visade vara ute efter dina pengar? Att inleda en kärleksrelation med någon för att lura personen på pengar är brottsligt. Brottet kallas romansbedrägeri och drabbar kvinnor och män i alla åldersgrupper.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Tänk på det här

I samband med din anmälan är det några saker du behöver tänka på. 

Var förberedd på att lämna vissa uppgifter och underlag:

  • Du behöver lämna uppgift om betalningsmottagarens bankkontonummer eller IBAN-nummer. Det är de kontonummer du uppmanats att sätta in pengar på. 
  • Kontaktuppgifter till dem som kontaktat dig, e-postkonversationer, webbadresser (gärna i form av skärmdumpar) och annan dokumentation.

Om du har blivit utsatt ska du göra det här:

  • Kontakta din bank direkt. Om en transaktion nyligen har genomförts på ditt konto kan banken ha möjlighet att stoppa den.
  • Avbryt all kontakt, även med personer som påstår att de kan hjälpa dig att få tillbaka pengarna.
  • Om betalningarna skett i ett annat land kan du även anmäla bedrägeriet i det aktuella landet.

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Vad är ett romansbedrägeri?

Om någon försöker inleda en kärleksrelation med dig för att lura dig på pengar så är det brottsligt.

Så säger lagen

Bedrägeri är när en gärningsperson lurar någon att göra något eller att låta bli att göra något för att själv tjäna på det ekonomiskt. Den som blir lurad skadas ekonomiskt.

Om bedrägeri och annan oredlighet, brottsbalken 9 kapitlet, Sveriges riksdag

Stöd och hjälp för dig som blivit utsatt

Brottsofferjouren ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Stödet är gratis och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren

Så skyddar du dig mot romansbedrägeri

Det finns flera saker du kan göra för att skydda dig mot romansbedrägeri. 

Tips och råd om hur du skyddar dig

  • Lita inte på att personen är den som den utger sig för att vara.
  • Ofta påstår bedragaren att en olycka skett, eller så vill bedragaren skicka över sina tillhörigheter och värdesaker till dig. Du får senare en uppmaning om att betala för sakerna.
  • Var försiktig med att skicka pengar på uppmaning av någon du aldrig träffat.
  • Om du får tillgång till en profilbild från sociala medier eller en dejtingsida kan du göra en bildsökning. Du får då reda på om bilden hämtats från någon officiell bildbank.

Polisens arbete mot bedrägeribrott

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Så utreder polisen bedrägeribrott

En utredning om bedrägeribrott leds normalt av polisen. I mer komplicerade bedrägeribrott är det en åklagare som leder utredningen.

Viktigt att säkra skriftlig bevisning

När polisen utreder bedrägeribrott är det viktigt att säkra skriftlig bevisning, som kontoöverföringar och elektroniska konversationer via e-post, sms, chattar och annat. Ibland behövs även en teknisk undersökning av dokument.

It-relaterade brott samordnas

Många bedrägeribrott är it-relaterade och det är inte ovanligt att gärningspersonen eller personerna begår många liknande brott, så kallad seriebrottslighet. Polisen försöker hitta samband och samordna utredningarna.

Polisen har it-forensiker som undersöker beslagtagna datorer och telefoner och säkrar bevis från internet.

Brottsförebyggande arbete

Polisen arbetar brottsförebyggande på flera olika sätt, till exempel genom att informera allmänheten om hur man skyddar sig mot bedrägerier

Polisen samverkar även med andra myndigheter och näringslivet för att minska antalet bedrägeribrott. Bland annat arbetar polisen för att säkerheten ska vara tillräckligt hög på digitala plattformar och vid digitala transaktioner.