Sök tillstånd för filminspelning

Du behöver tillstånd från polisen för att få använda en offentlig plats för filminspelning.

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.

Tänk på att det tillstånd du får av Polismyndigheten endast avser tillstånd att använda platsen där filminspelningen ska äga rum. Övriga tillstånd kan fortfarande behövas, så som exempelvis tillstånd att använda drönare på vissa platser (Transportstyrelsen) eller att kontakt tas med Länsstyrelsen om inspelningen påverkar större vägar. På verksamt.se kan du läsa om tillstånd inom filmbranschen.

Ansök och betala via e-tjänsten

Enklast är att söka direkt via vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du betala avgiften för ansökan med betalkort.

Sök tillstånd för filminspelning på offentlig plats 

Tänk på att söka i god tid 

Under handläggningen skickas remisser (förfrågan om synpunkter) till kommunen och berörda myndigheter.

Vår och sommar söker många samtidigt och då kan det ta längre tid att få ett besked. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar den.

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna på sidan Offentlig plats.