Ansök om tillstånd att bedriva hotell- och pensionatrörelse

Om du ska bedriva en hotell- eller pensionatsrörelse för minst nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum behöver du tillstånd som du ansöker om hos polisen.

Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

Du behöver inte tillstånd för bostäder som används för vård, tillsyn, utbildning eller uppfostran. Du behöver inte heller tillstånd för obemannade stugor som ligger avskilt och används för övernattning vid till exempel vandring. Detsamma gäller enkelt utrustade stugor utan vatten och avlopp på en campingplats.

Om du är osäker på om du behöver tillstånd kan du kontakta polisen.

Ansök om tillståndet – så här gör du

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills vidare.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adress till polisen i olika län.

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd för hotell- och pensionatrörelse är 4 600 kronor.

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Till toppen