Sök tillstånd för att driva hotell och pensionat

Du som ska driva ett hotell eller pensionat för minst nio gäster eller som har minst fem gästrum behöver tillstånd från polisen.

Du behöver inte tillstånd för följande:

 • bostäder som används för vård, tillsyn, utbildning eller uppfostran,
 • obemannade stugor som ligger avskilt, kan användas av allmänheten och används för tillfällig övernattning vid till exempel vandring,
 • enkelt utrustade stugor utan vatten och avlopp på en campingplats.

Om du är osäker på om du behöver tillstånd, kontakta polisen på 114 14.

Nedan finns information om hur du gör för att ansöka om ett tillstånd, ändra uppgifter i ett redan meddelat tillstånd och om hur du anmäler att din verksamhet har upphört (återkalla tillstånd) samt om vilka bilagor du behöver bifoga.

Ansöka om tillstånd Ansöka om tillstånd

Den person eller det företag som sköter driften av hotellet eller pensionatet ska ansöka om tillstånd. Ett tillstånd att driva hotell eller pensionat är som huvudregel giltigt i fem år. Därefter behöver du ansöka om ett nytt tillstånd. Avgiften för att söka tillstånd för att driva hotell eller pensionat är 4 600 kr. Du får inte tillbaka avgiften även om du får avslag på din ansökan.

Till din ansökan behöver du bifoga ett antal dokument. Vilka dokument som behöver bifogas skiljer sig beroende på om du ansöker i egenskap av juridisk eller enskild person. Nedan kan du läsa om vilka handlingar som ska bifogas:

 • Bygglovshandlingar. Om du har ett beviljat bygglov för ditt hotell eller pensionat ska du bifoga detta till din ansökan. Om du inte har bygglovshandlingar när du skickar in din ansökan behöver du inte skicka in det i efterhand om handläggaren hos polisen inte särskilt begär det.
 • Förvaltarfrihetsbevis. Du behöver bifoga ett förvaltarfrihetsbevis för föreståndaren respektive ersättaren för rörelsen. Ansöker du i egenskap av fysisk person, d.v.s. privatperson eller enskild näringsverksamhet, ska ett sådant bevis även bifogas för sökanden. Ett förvaltarfrihetsbevis kan du få från överförmyndarnämnden eller överförmyndaren i din kommun. I vissa kommuner stämplas ett sådant intyg på personens personbevis. Kontakta din kommun som kan hjälpa dig vidare.
 • Registreringsbevis (vid juridisk person). Du som ansöker i egenskap av juridisk person, d.v.s. ett bolag, en förening eller en organisation, behöver bifoga ett registreringsbevis. Av registreringsbevis framgår bland annat om bolag är i konkurstillstånd eller inte. Kontakta Bolagsverket för att få ditt registeringsbevis.
 • Intyg om konkursfrihets (vid fysisk person). Tillstånd meddelas inte den som är i konkurstillstånd. Du som ansöker i egenskap av fysisk person, d.v.s. privatperson eller enskild näringsverksamhet, behöver därför bifoga ett intyg om konkursfrihet. Kontakta Bolagsverket för att beställa ett sådant intyg.
Ändra i ditt nuvarande tillstånd Ändra i ditt nuvarande tillstånd

Du som redan har ett tillstånd för att driva hotell eller pensionat ska meddela polisen om förhållandena ändras. Exempel på ändringar som ska meddelas polisen är

 • byte av föreståndare
 • att en ny ersättare har tillkommit
 • att en tidigare ersättare har slutat
 • ändring av antal rum och/eller bäddar
 • uppdaterade kontaktuppgifter.

Att meddela ändringar är kostnadsfritt.

Vid en ändring av ditt nuvarande tillstånd behöver du:

 • Uppge tillståndets diarienummer. Diarienummer är detsamma tillståndets unika ärendenummer. Du hittar detta på ditt nuvarande tillståndsbevis (t.ex. A123.123/2000).
 • Om du önskar byta föreståndare eller ersättare behöver du bifoga ett förvaltarfrihetsbevis för den nya föreståndaren eller ersättaren. Ett förvaltarfrihetsbevis kan du få från överförmyndarnämnden eller överförmyndaren i din kommun. I vissa kommuner stämplas ett sådant intyg på föreståndarens personbevis. Kontakta din kommun som kan hjälpa dig vidare.
 • Om ditt nuvarande tillståndsbevis är utfärdat innan 2015 så bifoga en kopia på det.
Återkalla tillstånd Återkalla tillstånd

Om din hotell- eller pensionatrörelse upphör har du en skyldighet att anmäla detta till polisen, som därefter återkallar tillståndet. Detsamma gäller om du av olika anledningar inte längre vill använda tillståndet eller om det efter att du fått tillståndet uppkommit några hinder mot att starta verksamheten. Det är den som står som tillståndshavare som är den som ska begära återkallelse av tillståndet. En återkallelse av tillståndet är kostnadsfritt.

Vid en begäran om återkallelse av tillståndet behöver du i e-tjänsten eller blanketten ha tillståndets diarienummer redo. Diarienumret är detsamma tillståndets unika ärendenummer. Du hittar detta på ditt nuvarande tillståndsbevis (t.ex. A123.123/2000).

Använd e-tjänst

Lättast är att använda vår e-tjänst. I den kan du både söka tillstånd, ändra befintligt tillstånd och återkalla tillstånd.

E-tjänsten sök tillstånd för att driva hotell och pensionat

Blanketter

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i en blankett som du skickar till polisen.

1. Spara eller skriv ut blanketten och fyll sedan i den

Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand och skicka sedan blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även fylla i blanketten på en polisstation och lämna in den där.

Sök tillstånd för att driva hotell eller pensionat (blankett att fylla i digitalt) 

Sök tillstånd för att driva hotell eller pensionat (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Ansök om ändring av befintligt tillstånd för hotell- och pensionatrörelse (blankett att fylla i digitalt)

Ansök om ändring av befintligt tillstånd för hotell- och pensionatrörelse (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Begäran om återkallelse av tillstånd för hotell- och pensionatrörelse (blankett att fylla i digitalt)

Begäran om återkallelse av tillstånd för hotell- och pensionatrörelse (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara den på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation.

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Betala avgiften

Du behöver betala en avgift för att få din ansökan prövad. Avgiften för att söka tillstånd för att driva hotell eller pensionat är 4 600 kr. Du får inte tillbaka avgiften även om du får avslag på din ansökan.

När du ansöker via blankett får du en betalningsavi från oss när vi har tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald.

Ändring av uppgifter i ett redan meddelat tillstånd eller återkallelse av tillstånd är kostnadsfritt.

4. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter Stäng

Vid ansökan om tillstånd för att bedriva hotell- eller pensionatrörelse behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som du lämnar i ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning och för att utföra de uppgifter som följer av lag (1966:742) om hotell-och pensionatrörelse. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills vidare.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter