Sök tillstånd för att driva hotell och pensionat

Du som ska driva ett hotell eller pensionat för minst nio gäster eller som har minst fem gästrum behöver tillstånd från polisen.

Du behöver inte tillstånd för följande:

  • bostäder som används för vård, tillsyn, utbildning eller uppfostran
  • obemannade stugor som ligger avskilt och används för övernattning vid till exempel vandring
  • enkelt utrustade stugor utan vatten och avlopp på en campingplats.

Om du är osäker på om du behöver tillstånd, kontakta polisen.

Tänk på att söka i god tid och fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare. 

Gör så här:

1. Fyll i blanketten

Sök tillstånd för att driva hotell eller pensionat (blankett att fylla i digitalt) 

Sök tillstånd för att driva hotell eller pensionat (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara den på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation.

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Betala avgiften

Du behöver betala en avgift för att få din ansökan prövad. Du får en betalningsavi från oss när vi har tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald.

  • Avgiften för att söka tillstånd för att driva för hotell eller pensionat är 4 600 kronor.

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

4. Då får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.